Sing for the Climate Antwerpen
Nieuws, België, Antwerpen, Lokaal, 11.11.11, Antwerpen, Nic Balthazar, Sing for the climate, The big ask, Belgische Klimaatcoalitie, Platform Klimaatrechtvaardigheid -

Sing for the Climate Antwerpen

ANTWERPEN - Honderden enthousiaste zangers verzamelden zondag op het grasveld van Park Spoor Noord om samen met Nic Balthazar te zingen voor het klimaat. Hoogdringende maatregelen om het klimaat te redden, worden telkens vooruitgeschoven door de machthebbers, dat kan zo niet doorgaan! Deze actie werd dit weekend in diverse Belgische steden en gemeenten georganiseerd. Ze wordt gefilmd en tot clip gemonteerd om te tonen op de klimaattop in Doha.

maandag 24 september 2012 10:15
Spread the love

Men is terecht bezorgd om het klimaat. De laatste decennia wordt het almaar duidelijker dat er snel wijzigingen zijn gekomen in het klimaat die zich uiten door temperatuursveranderingen en natuurrampen. De poolkappen smelten steeds sneller, gletsjers zijn vaak gereduceerd tot een fractie van hun oorspronkelijke grootte.

Ook de oorzaken zijn bekend: de snel aanwassende wereldbevolking heeft steeds meer behoefte aan grondstoffen en plundert zijn eigen habitat. De industrieën die die grondstoffen moeten verwerken, veroorzaken pollutie van bodem, lucht en water.

Om het tij te keren, zijn er op internationale topvergaderingen maatregelen afgesproken, maar die worden door vele landen niet nagekomen en vergaande maatregelen zijn steeds gepland in de toekomst. De natuur wacht echter niet. Van zodra de eerste symptomen zich voordeden, had men reeds moeten reageren.

Daarom is de stem van ieder van ons nodig om de machthebbers te dwingen hun beloftes na te komen en wel dadelijk. De ‘Big Ask’ is die stem, die nu reeds de derde maal georganiseerd wordt. In België zette Nic Balthazar er zijn schouders onder.

Meer informatie vind u op de website van Sing for the Climate.

take down
the paywall
steun ons nu!