LogoHuizenvVrede

Open brief van Huizen van Vrede aan sp.a Aalst

maandag 24 september 2012 14:30
Spread the love

Huizen van Vrede Aalst probeert al enkele jaren mensen van verschillende levensbeschouwingen bijeen te brengen en verder te leren kijken dan “de hoofddoek” of “de minirok”. We betreuren het dan ook dat sp.a Aalst net het tegenovergestelde doet, en vrouwen die een hoofddoek willen dragen, van de lijst schrapt.

Met het project “Huizen van Vrede”* proberen wij in Aalst al enkele jaren mensen van verschillende levensbeschouwingen bijeen te brengen om elkaar te ontmoeten, en met elkaar van mening te wisselen over allerlei maatschappelijke thema’s. Ontmoeting en gesprek zijn volgens ons de beste manier om vooroordelen te doorbreken, om verder te leren kijken dan ‘de hoofddoek’ of ‘de minirok’.

Met ons initiatief willen we bijdragen aan een samenleving waarin culturele en levensbeschouwelijke verschillen geen hindernis zijn, maar een aanleiding om van elkaar te leren, om de zaken eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Daarbij vinden we het dan ook niet meer dan normaal dat in een democratische samenleving ook leden van minderheidsgroepen een stem krijgen in het gesprek.

We betreuren het dan ook ten zeerste dat sp.a Aalst net het tegenovergestelde doet en vrouwen die een hoofddoek willen dragen, halsstarrig van de lijst schrapt. Moslima’s met een hoofddoek maken al jarenlang deel uit van de Aalsterse bevolking. Het lijkt ons dan ook normaal dat deze diversiteit zich voor een stuk ook in de verkiezingslijsten weerspiegelt.

Bovendien is de vrouw in kwestie, mevrouw Bilge, actief betrokken bij het project Huizen van Vrede. We kennen haar als een vrouw die constructief meewerkt aan ons project, open staat voor gesprek en respectvol omgaat met mensen die een andere visie hebben dan zij. Waarmee nogmaals bewezen is dat een hoofddoek geen bewijs is van geslotenheid of enggeestigheid. We begrijpen dan ook niet dat sp.a Aalst uitgerekend deze vrouw van de lijst schrapt.

Volgens ons hanteert sp.a Aalst een enge en onrealistische invulling van neutraliteit. We kunnen ons voorstellen dat het gebouw waar de gemeenteraad bijeenkomt er ‘neutraal’ moet uitzien. Maar dat geldt toch niet voor de gemeenteraadsleden.
In de eerste plaats omdat politici per definitie niet neutraal zijn, maar altijd partijdig: ze spreken en handelen altijd vanuit een bepaalde overtuiging. Die overtuiging wordt voor een deel bepaald door hun politieke kleur. Die kleur is bij iedereen bekend, en niemand heeft daar een probleem mee.

In de tweede plaats omdat elke mens, dus ook elk gemeenteraadslid, een levensbeschouwing heeft. Bij iedereen vertaalt die levensbeschouwing zich ook in kledij of uiterlijk, bijvoorbeeld: geen/wel een hoofddoek, geen/wel een baard, kledij zonder/met een eco-label, dure merkkledij/tweedehandskledij,… Er is niet zoiets als ‘neutrale’ kledij. Om een voorbeeld te geven: wie geen hoofddoek draagt, maakt ook iets duidelijk, namelijk dat zij gelooft dat een hoofddoek voor haar geen religieuze plicht is. Het feit dat sp.a Aalst alleen bepaalde kledij weigert, en andere niet, lijkt ons willekeurig en discriminerend.

Uiteraard moet een socialistische kandidaat de belangen verdedigen van alle socialisten, van welke levensbeschouwing ook. Maar nu lijkt het alsof de Aalsterse sp.a eraan twijfelt dat moslims met een hoofddoek daartoe in staan zijn, terwijl ze er automatisch vanuit gaat dat christelijke of niet-gelovige socialisten dat wel kunnen. Volgens ons mist sp.a Aalst met de uitsluiting van mevrouw Bilge een kans om een jonge, gedreven vrouw met een open en constructieve visie op de lijst te hebben. We hopen dan ook dat zij hun beslissing opnieuw in overweging willen nemen.

* Huizen van Vrede Aalst is een samenwerkingsverband van: ACW Zuid-Oost-Vlaanseren, Emmaüs, Moskee Kevser Aalst, vzw Motief, Odice Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, vzw Parol, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender, Vredeshuis. Deze brief wordt ook onderschreven door mensen uit de Raad voor Internationale Samenwerking, Liesbeth Lissens en Els Keytsman.

take down
the paywall
steun ons nu!