Verslag, Cultuur, België, Lokaal, Unizo, Antwerpen, Sint-Andries, Provincie Antwerpen, Modemuseum, Nationalestraat, Modewijk, Stadsbestuur Antwerpen, Handelaars Nationalestraat, Nico Volckerijck -

Toekomst Modemuseum blijft onduidelijk

ANTWERPEN - Het kat-en-muisspel tussen de stad Antwerpen en het provinciebestuur is nog niet voorbij. De in het voorjaar opgerichte werkgroep die een consensus moet vinden over de toekomst van het Modemuseum in de Nationalestraat, is er nog niet helemaal uitgeraakt en heeft verdere gesprekken opgeschort tot na de verkiezingen.

dinsdag 18 september 2012 17:30
Spread the love

Dit betekent concreet dat er pas in 2013, als de nieuwe coalities zijn samengesteld, een beslissing over het verdere lot van het museum in de modewijk zal vallen.

Kosten

Stad en provincie zitten in het dossier in ieder geval niet op dezelfde lijn: “Per jaar betaalt de provincie iets minder dan 400.000 euro aan de stad Antwerpen om het pand te huren. Ik stel me de vraag of het wel verantwoord is om zo veel te betalen voor een gebouw dat niet van ons is”, aldus gedeputeerde Peter Bellens (CD&V).

“Daarbij komt dat er dringend een aantal kosten aan het gebouw moeten worden gedaan door de eigenaar. En dat is op heden niet gebeurd”.

Geen verkoop

Zodoende dook tijdens de gesprekken de vraag van de provincie op het gebouw aan te kopen. De stad gaat echter niet op dat verzoek in. “We hebben de provincie in een brief vanuit het college op vrijdag 14 september 2012 laten weten dat we het gebouw niet zullen verkopen”, zegt schepen voor Cultuur Philip Heylen (CD&V).

“Het gebouw blijft eigendom van de stad en als het van mij afhangt blijft het museum in de toekomst in de Nationalestraat, midden in het modecentrum van Antwerpen, waar het uiteindelijk thuishoort.” 

Landelijke erkenning

Alles draait rond de zogenoemde landelijke erkenning van de Vlaamse overheid. Die erkenning levert de provincie Antwerpen, die eigenaar is van het Modemuseum, het Zilvermuseum, het Diamantmuseum en het Fotomuseum, jaarlijks 280.000 euro subsidie op, maar is ook een soort kwaliteitslabel.

Om landelijk erkend te worden moet een museum echter aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de identiteit van het museum duidelijk zijn en moet een museum altijd haar vaste collectie kunnen tonen. Dat is voor het Modemuseum al vele jaren niet meer het geval en daardoor dreigt de provincie haar erkenning en subsidies te verliezen.

Bestuursovereenkomst

Als het Modemuseum subsidies wil blijven krijgen dan moet het tegen 2018 een permanente collectie tentoonstellen. Daarvoor is meer plaats vereist en zijn er dus aanpassingswerken aan het gebouw nodig die moeten worden betaald door de verhuurder.

De lokale overheid, bij monde van schepen Heylen, wil het Modemuseum in de modewijk houden, maar heeft hiervoor dus extra budgetten nodig, die echter pas na de verkiezingen in een nieuwe bestuursovereenkomst kunnen worden vastgelegd.

Vrieselhof

De stad Antwerpen heeft in het verleden al fors geïnvesteerd in het gebouw en heeft altijd de intentie gehad het museum in de modewijk te houden. Al van bij het opstarten van het museum op zaterdag 21 september 2002, zijn er echter discussies ontstaan tussen stedelijke diensten zoals het Vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen (Vespa) en de provinciale diensten over wie de rekeningen moet betalen. De provincie is eigenaar van de collectie die in 2002 naar de Nationalestraat werd overgebracht vanuit het voormalige Provinciale Kostuum- en Textielmuseum, dat gehuisvest was in het kasteel Vrieselhof in Oelegem, en blijft hoe dan ook de dominante partner in dit dossier.

Politieke dommigheid

Waarnemers en betrokkenen stellen zich nu de vraag waarom er in 1998, toen het plan rijpte om op basis van de erg sterke collectie van dit museum, een nieuw museum in het centrum van Antwerpen op te richten, geen betere afspraken werden gemaakt tussen stad en provincie. Het dispuut dat zich nu voordoet had op die manier makkelijk kunnen vermeden worden.

“Dit probleem werd toch onmiskenbaar gecreëerd vanuit politieke dommigheid in het verleden. Niet? Want de liefhebbers van het modegebeuren kan het geen barst schelen of de rekeningen door de stad of de provincie worden betaald. Men schijnt te vergeten dat de kosten sowieso met belastinggeld van ons allen worden vergoed. Met wat zijn deze politici dan bezig? Ik hoop echt dat ze er uit geraken, want deze onzekerheid veroorzaakt economische onrust bij de vele handelaars die zich rond het Modemuseum zijn komen vestigen”, zegt een verontwaardigde Nico Volckerijck, voorzitter van Unizo stad Antwerpen en van de Handelaarsvereniging van de Nationalestraat en omgeving.

Volckerijck startte in de lente met Unizo een actie op om het Modemuseum in de modebuurt te houden. “Het geeft ons nu hoop dat het huidige stadsbestuur zich achter onze verzuchting schaart. Want indien het Modemuseum alsnog uit de buurt zou verdwijnen, voorspel ik een rampscenario van faillissementen, sluitingen of migratie van de vele boetieks en modewinkels die zich hier gevestigd hebben”.

Noden en budgetten

In ieder geval ligt de bal nu terug in het kamp van de provincie die uiteindelijk over de toekomst van het museum moet beslissen. Wel is er dankzij de werkgroep meer duidelijkheid gekomen over budgetten en de noden. “En er is de wil om dit samen op te lossen”, zegt schepen Heylen.

“Toch zullen we pas na de verkiezingen, als de nieuwe coalities zijn samengesteld, tot een structurele overeenkomst kunnen komen. De stad zal echter een aantal voorwaarden eisen. Zo moet het Modemuseum in de toekomst intenser samenwerken met andere musea en zal uit de communicatie naar het publiek toe duidelijk moeten blijken dat niet alleen de provincie, maar ook de stad achter het Modemuseum staat”.

En zo ligt het lot van het verdere bestaan van het Modemuseum in de Sint-Andrieswijk nu ook een beetje bij de kiezer. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

take down
the paywall
steun ons nu!