Koerdische beeldvorming in de media
Opinie, Nieuws, Europa, Koerden, Duitsland, Journalisten, Stigmatisering, Koerdisch Instituut Brussel, Eenzijdige beeldvorming, Mannheim, Koerdisch Cultuurfestival -

Koerdische beeldvorming in de media

De Koerdische gemeenschap kampt met een serieus imagoprobleem: 'terroristen', rellen, eremoorden, … Afgelopen weekend was het weer prijs. Onlusten op het Koerdisch Cultuurfestival in het Duitse Mannheim haalden het middagjournaal en de meeste krantenwebsites. Zowat alle media kopieerden lustig het Belga-persbericht. Dat was eenzijdig gebaseerd op de persverklaring van de Duitse politie.

dinsdag 11 september 2012 20:15
Spread the love

De Duitse politie maakte onder meer gewag van “2.500 gewelddadige en vechtlustige Koerden”. Onze ooggetuigen ter plaatse zagen misschien een tiental relschoppers en een hele hoop kijklustigen.

Ja, enkelen scandeerden slogans voor ‘vrijheid en vrede in Koerdistan’, een groot deel van de kijklustigen keek verbouwereerd toe of trachtte de aanstokers te sussen. De meer dan 35.000 andere bezoekers genoten ongestoord verder van het festival, voor zover ze überhaupt al door hadden dat er aan de toegangspoort iets aan de hand was.

Van een ‘Gewaltorgie‘, zoals de Duitse krant Die Welt bijna lyrisch schrijft, was absoluut geen sprake.

De Koerdische diaspora in Europa kan geen beroep doen op een netwerk van ambassades, op hulp van een regering uit het thuisland of op hooggeplaatste politieke vriendjes. Deze subalterne positie maakt het moeilijk wederwoord te bieden waardoor de Koerdische gemeenschap meer dan eens passief betekenisgeving moet ondergaan vanuit de media.

Redacties lijden onder tijdsdruk, journalisten copy pasten persagentschappen dat het een lieve lust is. De nieuwswaarde van een bericht hangt in grote mate af van de meerwaarde die het heeft voor de dagelijkse nieuwssoap op TV, internet of de krant.

“Gewelddadige Koerden”, “sympathisanten van een zogenaamde terroristische beweging die tachtig agenten het ziekenhuis inslaan”, it makes sense. Het bevestigt reeds bestaande vooroordelen, bij weinigen zal de berichtgeving de wenkbrauwen doen fronsen. Bovendien is het spectaculair en dat lezen de mensen graag. Dat gaat erin als zoete koek, dus dat verkoopt.

Journalisten moeten echter beseffen dat hun werk een serieuze impact heeft op de realiteit en op de perceptie ervan. Het verslag van de politie van Mannheim is vlakaf racistisch en klopt de feiten zwaar op. Berichtgeving op basis van één bron is waardeloos, en in dit geval zelfs stigmatiserend.

De bloedarmoede op de Belgische redacties laat zich nog het meest voelen bij ‘Het Belang van Limburg’. Zij vond er niets beter op dan een grote foto van een – naar eigen zeggen – Koerdische opstand in Turkije boven hun stukje over de rellen in Mannheim te publiceren. Koerden zijn nu eenmaal herrieschoppers en of ze dat in Turkije doen of in Duitsland, dat maakt allemaal niet zoveel uit.

Berichtgeving kan ook anders, evenwichtiger en zonder grove flaters die een hele gemeenschap schofferen. Journalisten weten maar al te goed waar ze terecht moeten om de andere kant van het verhaal te horen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!