Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, De Centrale, Joodse gemeenschap Antwerpen -

Gala-avond van Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid

ANTWERPEN - Elk jaar organiseerd de 'Centrale' een prestigieuze gala-avond waarop personaliteiten uit de Vlaamse en federale overheid worden uitgenodigd. Het Antwerpse Hiltonhotel was zondagavond 9 september gevuld met 500 genodigden.

dinsdag 11 september 2012 23:55
Spread the love

De ‘Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid’ of de ‘Centrale’ is opgericht om materiële en morele hulp te bieden aan de armen en behoeftigen in onze samenleving.

Bij het vervullen van haar taak houdt de ‘Centrale’ geen rekening met de religieuze en politieke overtuigingen van diegenen aan wie hulp verleend wordt. De ‘Centrale’ telt ongeveer 2.500 leden. De raad van beheer bestaat uit 21 leden die om de 2 jaar democratisch worden verkozen.

“Een gemeenschap wordt beoordeeld op haar zorg voor haar zwakkeren. De Centrale wil met daden, i.p.v. enkel met goede bedoelingen, een toekomst geven aan onze Jishoev door niemand aan zijn lot over te laten. Onze toekomst hangt af van elke individuele inzet, van uw persoonlijke betrokkenheid en van het gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die onze gemeenschap het mogelijk maakt als geheel te functioneren.”

“De Centrale steunen, betekent dat u niet onverschillig staat tegenover de toestand in de gemeenschap, dat u bezorgd bent en bereid bent er iets aan te doen. Uw inbreng maakt deel uit van een initiatief: het doorbreken van onverschilligheid”, dixit S. Lipschutz, voorzitter van de ‘Centrale’ tijdens zijn speech.

Ook Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) nam het woord tijdens deze gala-avond. Het muzikale intermezzo was in handen van Boogie & N8N.

Bekijk wie er allemaal bij was via: http://www.flickr.com/photos/nieuwsblad/sets/72157631512218394/show/

take down
the paywall
steun ons nu!