DWM: Zijn er door de overheid ook eenvoudige maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit significant verbeteren?

Dirk Avonts: "Door trager te rijden en de diesels uit het verkeer te halen en maak diesel duurder dan benzine zoals het in veel andere landen is. Verminder het aantal verplaatsingen. Het totaal aan factoren is vrij goed gekend en politici moeten daar gewoon op inspelen. Je kan zeggen: daar is een school; als we nu het verkeer daarrond overdag anders leiden dan 's nachts, dan kan die school, tijdens de lesuren wat gespaard worden van fijn stof. Je kan verkeersregulerende maatregelen nemen in functie van de kwetsbaarheid van de bevolking."

Dan hadden ze er maar niet moeten gaan wonen

Nieuws, Milieu, Lokaal, Fijn stof, Antwerpen, Overkapping Ring, Nabij de ring, Prof Dirk Avonts -

Gezond terug naar school

Een goede gezondheid en een goede opleiding zijn sterke troeven voor een succesvol leven. In Antwerpen is het vinden van een school, laat staan een school in een gezonde buurt, niet evident. Teveel scholen liggen binnen de 500m van de ring en hypothekeren hiermee de gezondheid van de leerlingen.

zondag 2 september 2012 21:57
Spread the love

Heel wat kinderen worden voor de eerste schooldag in het nieuw gestoken.

De laatste jaren is er veel inkt gevloeid over de gevaren van fijn stof. Hoe zit dat nu eigenlijk? Zijn er nadelige gevolgen en zo ja, welke?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!