Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Mobiliteit, Antwerpen, Openbaar vervoer, De Lijn-Antwerpen, Besparingsplan De Lijn -

Antwerpen Tramstad!?

Dit is althans de slogan van De Lijn! Heel wat buslijnen sneuvelen nochtans of worden aangepast. Op 1 september werd dan ook actie gevoerd op de Antwerpse Rooseveltplaats. Het lijkt de actievoerders niet overdreven te stellen dat er nood is aan een snel, efficiënt en betaalbaar openbaar vervoernetwerk in en rond de stad, met zoveel mogelijk milieuvriendelijke voertuigen die comfortabele ruimte bieden tijdens de rit.

zondag 2 september 2012 21:26
Spread the love

Op deze manier kan het individueel personenvervoer beperkt worden zonder dat mensen moeten inboeten op hun mobiliteit, stellen ze, en in de eerste plaats betekent dit een bijsturing van de huidige besparingsplannen, welke een afbouw van het openbaar vervoer inhouden. Daarnaast denken zij dat de bevoegde overheden, in samenspraak met het personeel en de gebruikers, een plan moeten opstellen dat uitgaat van de mobiliteitsbehoefte in Antwerpen en (verre) omgeving, in plaats van een hervorming die start met besparingen. Dit plan hoort uit te gaan van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid. Deze actie vormde de start van een campagne voor beter openbaar vervoer. Op zaterdag 6 oktober is een betoging voorzien.

De actievoerders eisen :

  • Het annuleren en terugdraaien van het huidige besparingsplan.
  • De nodige bijkomende middelen om degelijk, efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer in en rond de stad mogelijk te maken.
  • Het stopzetten van elke vorm van verdere privatisering.
  • Democratische prijzen met de nodige correcties.
  • De nodige structuuraanpassingen en maatregelen vanwege het stadsbestuur om de doorstroming te bevorderen.
  • Om de veiligheid en het aanbod te garanderen is voldoende personeel bij De Lijn noodzakelijk.

take down
the paywall
steun ons nu!