Aan volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, Racisme, België, Justitie, Michelle Martin, Jurgen Verstrepen -

Aan volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen

Brief aan volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen naar aanleiding van zijn oproep om geld in te zamelen om een Albanees in te huren om Michelle Martin "neer te leggen".

vrijdag 31 augustus 2012 15:05
Spread the love

Aan volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen

Geachte,

Ik schrijf u in verband met uw oproep gelanceerd via Twitter en Facebook eerder deze week. Daarin stelt u voor om geld in te zamelen voor het inhuren van een Albanees om Michelle Martin ‘neer te leggen’. Uw oproep heeft ondertussen heel wat verontwaardigde reacties uitgelokt.

Ik had u eerder willen schrijven maar deze dagen neem ik examens af aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen, uw stad.

Ik heb de afgelopen dagen veel reacties gelezen op uw oproep. Die kunnen simpelweg worden samengevat in drie categorieën. Er zijn mensen die vinden dat wat u zegt niet kan. Anderen kiezen om heel die kwestie te negeren gezien uw ideologische achtergrond. Een derde groep beweert dat we –u inclusief- het recht hebben om alles te zeggen wat we willen. Gedaan met dat politiek correct geklets. Bij deze drie simplistiche categorieën reken ik niet de mensen die het volmondig eens zijn met u. U liegt niet als u beweert dat u zegt wat de mensen denken. Een deel van de mensen welteverstaan.

Ik ben van mening dat wat u schreef in de sociale media en nadien ook verdedigde in de pers, niet door de beugel kan en veroordeeld moet worden. U bent dan misschien wel partijloos, maar u bent wel nog steeds volksvertegenwoordiger. Eén van de belangrijkste en meest democratische functies die een burger kan bekleden in dit land.

U mag gerust een eigen mening hebben over allerlei zaken in onze samenleving maar zolang u deze functie bekleedt, draagt u de ermee gepaard gaande verantwoordelijkheid voor de meningen die u in het openbaar verkondigt.

U deelde uw oproep met duizenden mensen via Twitter en Facebook en u weet ook dat via hen nog duizenden anderen mee kunnen lezen en reageren.

U beweert dat u een discussie wou openen. Dat is uw goed recht, maar iemand in uw functie heeft de mogelijkheid en de plicht om discussies op een verantwoordelijke manier te lanceren met respect voor de democratische beginselen waaraan u trouw hebt gezworen. Aan deze beginselen bent u niet trouw gebleven. Hiervoor volgt hopelijk een gepaste straf.

U roept op om een burger van dit land ‘neer te leggen’. Wie die burger is en wat die burger deed doet er niet toe:  u, ik noch iemand anders mag in het openbaar dergelijke oproep lanceren. Dat is strafbaar en ik hoop dat u er een gepaste straf voor krijgt.

In de vele reacties die volgden op uw oproep had men het alleen over de rechten van Michelle Martin. Maar ik vind uw racisme, uw xenofobie en de stigmatisering van de Albanezen even erg.

Er zijn duizenden Albanezen in dit land die een gewoon leven leiden. Mensen die hier hun leven opbouwen en het beste ervan proberen te maken. Het maakt blijkbaar niet uit wat een Albanees in dit land doet. Telkens opnieuw krijgen ze de vraag (als grap, provocatie of doodserieus) of ze ook tot de maffia behoren, of smokkelaars zijn enz. Stereotyperingen die u goed bekend zijn, gezien u ze zelf gebruikt en de wereld instuurt.

Ik sta regelmatig voor een groep Albanese Belgen, gaande van topintellectuelen (ja, die bestaan, en ze vertegenwoordigen ons land overal in de wereld) tot inburgeraars. Ik vraag me af hoe ik hen kan aanspreken over hun engagement in deze samenleving (mijn dada), als tegelijk een volksvertegenwoordiger hen op een dergelijke lage en racistische manier stereotypeert. Ik vraag me ook af hoe al die mensen van Albanese origine in Antwerpen zich voelen als een gemeenteraadslid dergelijke stigmatiserende taal gebruikt.

Ik zou uw racistische opmerking kunnen negeren, maar ben dat niet van plan. Dergelijke uitspraken van een politicus horen niet, ook al is het vandaag steeds meer de tendens om ‘politiek incorrect’ discours te gebruiken. U bent niet de enige; andere politici, denkers en opiniemakers zijn ook fans van dit discours. Een discours waarin veel haat, stigmatisering, discriminatie en racisme zit. “Het zijn maar woorden”, zegt men vaak, “die je het best gewoon kan negeren”.

Toch niet, want het verschil tussen woorden en daden is soms erg klein. Kijk maar naar Breivik en de tientallen voorbeelden van haatacties en -moorden, niet alleen in ons land, maar ook in de VS en tal van Europese landen.

In een democratische staat die enig respect toont voor de eigen burgers, moet een discours zoals dat van u onaanvaardbaar en strafbaar zijn.

Het is aan de bevoegde instanties om te beslissen welke concrete maatregelen ze zullen nemen. Het gaat hier niet alleen om u, maar het gaat vooral om de essentiële rechtsbeginselen van ons land. Als men wil dat we die respecteren en naleven dan zal de Belgische staat moeten laten zien dat ze werkelijk gelden en verdedigd worden.

Bleri Lleshi, politiek filosoof en (Albanese) Brusselaar
http://blerilleshi.wordpress.com
https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

take down
the paywall
steun ons nu!