Nieuws, Wereld, Samenleving, België, Ontwikkelingssamenwerking, Noord-Zuidbeweging -

Trekker Noord-Zuidbeweging Rob Adriaensen overleden

Na een slepende ziekte is Rob Adriaensen op 21 augustus overleden. Rob was 64 jaar en werd dinsdag 28 augustus onder massale belangstelling begraven in de kerk van Oud-Heverlee.

woensdag 29 augustus 2012 14:57
Spread the love

Rob Adriaensen wijdde zijn hele leven aan de Noord-Zuidbeweging met een gedrevenheid die iedereen aanstak die met hem te doen had. Hij werkte eerst  5 jaar in Rwanda in een kleinschalige landbouwcoöperatief. Betrokkenheid van de boeren, innovatie en duurzaamheid waren de pijlers van Robs engagement.

Bij zijn terugkomst werkte hij vele jaren als stafmedewerker op het secretariaat van de ngo Coopibo (die later opging in Vredeseilanden). Later werkte hij voor 11.11.11., meer bepaald voor de jongerenwerking. Zo was hij een van de bezielers van de campagne Worldshake.

Tot op het laatst laadde Rob de batterijen van anderen op

Rob Adriaensen was een zeer graag geziene man in de derdewereldbeweging. Zijn begeestering, luisterbereidheid en waardering voor medewerkers en vrijwilligers blijven veel mensen bij. Ook buiten zijn werk werd Rob enorm geapprecieerd voor de  warmte en levenskracht die hij uitstraalde. Zelfs tijdens zijn ziekte laadde hij de batterijen van anderen op. Rob was ook plaatselijk, in Oud-Heverlee, actief in het 11.11.11-comité en Amnesty International.

In zijn laatste levensjaren, toen hij reeds zwaar ziek was, was hij een van de drijvende krachten voor de realisatie van een opvanghuis voor vluchtelingen in Leuven.

Tijdens de begrafenisviering droeg iemand ter ere van Rob volgend gedicht voor.

Met een stille glimlach vertrok hij
naar de andere kant van de heuvel.
Bescheiden,
groots in zijn kleinheid.
Zo was Rob:
groots in kleinheid.
Rob kon toveren,
Ja, echt toveren:
woelig water bracht hij tot rust,
wie zijn hand drukte kreeg kracht,
wat zwaar was maakte hij licht,
waar het donker was bracht hij licht,
de nacht werd dag.
Onze dag werd plots nacht,
donder slaat op zijn pauken,
cimbalen kletteren,
Afrika slaat op de drums,
en roept “n’ amahoro”:
ga heen in vrede.

take down
the paywall
steun ons nu!