Verslag, Nieuws, België -

Hedgefonds van BNP Paribas speculeert op honger

BNP Paribas richtte op het hoogtepunt van de voedselcrisis van 2010 een hedgefonds op om te speculeren op de voedselprijzen. Twee jaar later kunnen de rijke aandeelhouders van Opti Hedge dromen van grote winsten tijdens de nieuwe voedselcrisis die er zit aan te komen. Uit interne documenten blijkt ook dat BNP Paribas het fonds tegen alle regels in commercialiseerde in ons land.

maandag 27 augustus 2012 22:55
Spread the love

In 40 landen is ondervoeding en alle ziektes die daar uit voortvloeien nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak. Een miljard mensen lijden honger. Het grootste deel van hun inkomen gaat naar voedsel en een stijging van de voedselprijzen (zoals we die in 2008, 2010 en nu opnieuw kennen) kan voor hen dodelijk zijn.

In het voorjaar van 2008 trok de Belg Olivier De Schutter, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel een eerste keer aan de alarmbel. In verschillende landen braken toen opstanden uit nadat de voedselprijzen gestegen waren tot recordhoogtes. De Schutter schatte dat die stijgingen voor 30 procent het gevolg waren van speculatie. Twee jaar later had de Belg een rapport klaar over het fenomeen van de voedselspeculatie. Schop de speculanten er uit, luidde zijn noodkreet. “Zij vertroebelen de hele handel. Ze zorgen voor zeepbellen en veroorzaken hoge prijsschommelingen. Hen uitsluiten is wenselijk”, zo liet De Schutter optekenen in de Belgische media.

Net op dat moment besliste BNP Paribas, waarvan de Belgische overheid de grootste aandeelhouder is, om een nieuw hedgefund op te richten – Opti Hedge – dat zich bezighoudt met het speculeren op de prijs van basisproducten als graan en maïs. 

DeWereldMorgen.be

In de voorstellingspowerpoint uit 2010 legt BNP Paribas mooi uit dat Opti Hedge zowel uit een stijging als een daling van de prijzen voordeel wil halen. Opti Hedge maakt daarbij gebruik van kwantitatieve modellen. Je moet je zo’n hedgefonds voorstellen als een computer die de hele dag heel ingewikkelde berekeningen maakt en op basis van kleine schommelingen in de markten verkopen of aankopen plaatst. Emoties komen er niet aan te pas, schrijft BNP Paribas toepasselijk.

DeWereldMorgen.be

Zo’n hedgefund vult natuurlijk zelf geen graanschuren en neemt zelfs geen aandelen in voedselbedrijven. Het handelt in futures en opties. Futures werden ooit ontwikkeld om graanproducenten de zekerheid te bieden dat ze een bepaalde hoeveelheid graan aan een bepaalde prijs zouden kunnen leveren in de toekomst. Zo zijn ze zeker dat ze hun huidige investeringen terugverdienen.

Maar rond de jaren 2000 werd de regelgeving rond de handel in futures versoepeld en dat zorgde voor een enorme instroom van speculanten die zelf niets meer te maken hebben met de productie of de distributie van voedsel. In 2011 zwol de som geld die geïnvesteerd wordt in de grondstoffenmarkt aan tot 600 miljard dollar, veertig keer (!) zoveel als tien jaar daarvoor.

Mag niet in België maar we doen het toch

Opti Hedge is een product aangeboden door BNP Paribas Wealth Management, de afdeling van de bank die zicht naar eigen zeggen richt op “grote ondernemers en particuliere beleggers”. Op individuen dus en niet op institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.

In het officiële document van Opti Hedge staat nadrukkelijk vermeld dat het product niet gecommercialiseerd mag worden in België. “The Shares are offered in Belgium as part of a private placement and may not be publicly offered, sold,
traded or commercialised in Belgium.”

DeWereldMorgen.be

Maar BNP Paribas blijkt die beperking aan haar laars te vegen. In de Weekly Investment ideas van BNP Paribas Wealth Management van 7 maart 2011 staat zwart op wit in het hoofdstukje over Opti Hedge:

“Since November assets have risen above USD 80M. Belgium and Miami are starting commercial efforts on the product.”

DeWereldMorgen.be

Commerciële inspanningen van BNP Paribas Wealth Management in België voor een product dat officieel niet mag gecommercialiseerd worden in ons land? BNP Paribas, de bank waarvan de Belgische overheid de grootste aandeelhouder is, lijkt zich nog maar eens weinig aan te trekken van de wetten in ons land.

“Wij speculeren niet”

De top van BNP Paribas draait ook de hand niet om voor een leugen meer of minder. Op 10 november werd Philippe Marchessaux, administrateur-directeur generaal van BNP Paribas Investment Partners ondervraagd in een commissie van het Franse parlement. Marchessaux verzekert de Franse parlementsleden dat BNP Paribas zich niet bezondigt aan speculatie. Iets meer dan een half jaar eerder had BNP Paribas een hedgefonds opgericht om te speculeren op de voedselprijzen.

Sinds begin augustus trokken vijf Europese banken zich terug uit de voedselspeculatie. Ze deden dat onder druk van ngo’s en de publieke opinie. Het gaat om vier Duitse banken – Commerzialbank, Deutsche Bank, DekaBank en Landesbank Baden-Württemberg en één Oostenrijkse bank – Volksbanken.

In juli alleen al steeg de graanprijs met 23 procent. De oorzaak is de grote droogte in de VS, maar ook speculatie speelt opnieuw een rol. Het voedselagentschap van de VN vreest een herhaling van de voedselopstanden van 2007/2008.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!