VS eisen meer transparantie van mijnbouwbedrijven
Verslag, Nieuws, Economie, USA, Nieuwe regels, Conflict-mineralen -

VS eisen meer transparantie van mijnbouwbedrijven

WASHINGTON — De Amerikaanse overheid heeft gisteren nieuwe regels aangenomen voor olie-, gas-, en mijnbouwbedrijven die opereren in conflictgebieden, met name in het midden van Afrika.

donderdag 23 augustus 2012 12:50
Spread the love

De Securities and Exchange Commission (SEC) keurde gisteren regels goed die werden opgesteld als onderdeel van een financiële hervormingswet uit 2010, die ook bekend staat als Dodd-Frank.

De nieuwe regels moeten het moeilijker maken te handelen in zogenoemde conflict-mineralen waarvan de winning en verkoop bijdragen tot de financiering van rebellengroepen in diverse landen. Het gaat daarbij vooral om de Democratische Republiek Congo. Bedrijven moeten aangeven of in hun producten bepaalde mineralen uit conflictgebieden verwerkt zijn.

Oliebedrijven die geregistreerd staan in de Verenigde Staten, moeten jaarlijks rapporteren over de betalingen die ze doen aan overheden van andere landen. Het is de bedoeling dat deze maatregel leidt tot meer transparantie en minder corruptie.

Afgezwakt

Het heeft zestien maanden geduurd voor de SEC met de nieuwe regels kwam. Sommige onderdelen zijn volgens activisten afgezwakt, onder druk van de industrie. Zo hoeven fabrikanten die afval of gerecycleerde materialen gebruiken, geen onderzoek te doen naar de toeleveringsketens. 

Jana Morgan van Global Witness, een niet-gouvernementele organisatie, zegt teleurgesteld te zijn over de nieuwe regels, omdat die de bedrijven toestaan het land van herkomst enkele jaren als ‘onbepaald’ te benoemen.

“Daardoor hoeven bedrijven voorlopig nog nauwelijks iets te doen. In het oorspronkelijke document werd dit niet toegestaan. Het Congres moet goed kijken of deze nieuwe regels overeen komen met de wettelijke intentie.”

Positief

Maatschappelijke organisaties hebben in het algemeen echter positief gereageerd op de stappen van de SEC. Ook de industrie lijkt redelijk tevreden. “De SEC heeft doordacht gehandeld en enkele constructieve veranderingen aangebracht in de eindtekst,” zegt Lisa K. Burgess, van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel had gedreigd een rechtszaak aan te spannen als er geen aanpassingen gedaan zouden worden.

Zowel de industrie als activisten lieten gisteren weten dat de kracht of zwakte van de nieuwe regels pas duidelijk wordt na uitgebreide bestudering van de details.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!