Nieuws, Water, Waterweek -

“Een derde van het voedsel wereldwijd gaat verloren of wordt verspild”

NEW YORK — Van 26 tot 31 augustus is het Wereld Water Week in Stockholm. Per Bertilsson, directeur van het Stockholm International Water Institute, de organisator van deze jaarlijkse conferentie verklaart de keuze voor het thema van deze editie. "Water en voedsel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden".

maandag 20 augustus 2012 11:49
Spread the love

IPS: Water in relatie tot voedselzekerheid is het belangrijkste thema van de Wereld Water Week 2012. Vanwaar deze keuze?

Per Bertilsson: “Een miljard mensen lijden honger, een miljard is ondervoed en nog een miljard is overvoed. Hoewel er meer dan genoeg groeit om alle zeven miljard van de wereldbevolking te voeden, gaat meer dan een derde van het voedsel verloren of wordt het verspild.

“Het verhogen van de productie van levensmiddelen alleen is niet voldoende om voedselzekerheid te bereiken en vereist grote hoeveelheden water dat op sommige plaatsen nuttiger besteed zou zijn aan andere zaken.

“Water en voedselzekerheid zijn de focus van dit jaar omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn. We kunnen het een niet bereiken zonder het ander. We moeten inzetten op een gezonde wereldbevolking zonder de waterbronnen uit te putten. Daarvoor zullen we moeten investeren in een verhoging van de efficiëntie van de landbouw, vooral in de ontwikkelingslanden. Ook moeten we de verliezen in de voedselketen reduceren en daar de zakelijke voordelen van leren inzien.

“Mensen aanleren om minder voedsel te verspillen en gezonder te eten zijn andere manieren om de druk op de middelen voor alle partijen te verlichten. Tijdens de Wereld Water Week zullen we hiervoor een aanpak bespreken, ervaringen uitwisselen en samenwerkingsakkoorden sluiten om doeltreffend op te treden op deze fronten.”

Als de internationale gemeenschap niet krachtdadig zou optreden, wat zijn dan de toekomstige negatieve gevolgen van eventuele watertekorten wereldwijd?

“Watertekorten hinderen energie-en voedselproductie en leiden tot grote verstoringen van de lokale en nationale economieën. Het VN-Milieuprogramma (UNEP) heeft vorig jaar onderzoek vrijgegeven waaruit blijkt dat binnen 20 jaar de vraag naar water 40 procent hoger zal liggen dan het aanbod, als de huidige trends zich voortzetten. Dit zou het wereldwijde bruto binnenlands product negatief beïnvloeden en sociaal-politieke spanningen veroorzaken.

“Een vijfde van de wereldbevolking leeft in gebieden die te maken hebben met waterschaarste en 90 procent van de groei van de wereldbevolking zal plaatsvinden in streken die nu al worden geconfronteerd met waterstress. In ontwikkelingsregio’s zullen de gevolgen nog ingrijpender zijn. De hongersnood in de Hoorn van Afrika in 2011 wees ons al op de verwoestende invloed van droogte en op de belangrijke functie die de internationale gemeenschap heeft bij het opzetten van doeltreffende systemen voor vroegtijdige waarschuwing om te reageren op natuurrampen en plotselinge of langdurige veranderingen in de beschikbaarheid van water.”

Is er een rol weggelegd voor de Verenigde Naties om de wereldwijde wateruitdaging aan te gaan?

“De Verenigde Naties verrichten veel werk op het terrein om mensen toegang te geven tot water en sanitaire voorzieningen en om de kennis over en het beheer van watervoorraden in de wereld te verbeteren.

“VN-organen moeten hun inspanningen verder uitbreiden en de samenwerking tussen de eigen organisaties en met maatschappelijke organisaties en overheden blijven verbeteren. Een belangrijke uitdaging op het vlak van water en ontwikkeling bestaat erin om werk op projectbasis op grotere schaal te gaan doorvoeren. Ze leveren cruciale steun en beïnvloeden lokale en nationale overheden op het vlak van hun waterbeheer. Maar het moet worden benadrukt dat het nog steeds de overheden en de zakelijke leiders zelf zijn die de wereldwijde wateruitdaging moeten aangaan.”

take down
the paywall
steun ons nu!