Nieuws, Wereld, Politiek, Zweden, Groot-Brittannië, VS, Ecuador, WikiLeaks, Julian Assange, Barack Obama, Bradley Manning, Uitlevering Assange, Asielrecht, Dossier-BradleyManning -

Julian Assange’s speech vanuit ambassade Ecuador in Londen

Londen - Zondag 19 augustus sprak Julian Assange voor de eerste maal in het openbaar sinds zijn vlucht naar de ambassade van Ecuador in Londen. Hierbij de vertaling van zijn volledige speech

zondag 19 augustus 2012 19:10
Spread the love

Goede namiddag, kan iedereen mij verstaan ? (luid gejuich)

Ik ben hier omdat ik niet dichter bij jullie kan zijn. Dank jullie om hier te zijn. Dank voor julie vastberadenheid en voor de gulheid van jullie geestdrift.

Vorige woensdagnacht (15 augustus) kwamen jullie in het midden van de nacht om over mij te waken, nadat de ambassade een bedreiging had ontvangen en de politie het gebouw benaderde en jullie brachten de ogen van de wereld mee.

Binnen de ambassade kon ik bij het vallen van de nacht politieteams horen uitzwermen door de brandtrappen in het gebouw. Maar ik wist dat er getuigen zouden zijn. Dat wist ik dankzij jullie.

Als Groot-Brittannië die nacht de Conventies van Genève niet heeft verworpen, dan is dat omdat de wereld toekeek. En die wereld was aan het toekijken omdat jullie aan het kijken waren.

De volgende keer dat iemand je komt vertellen dat het zinloos is de rechten te verdedigen die ons zo nauw aan het hart liggen, herinner hen dan aan jullie wake in de duisternis hier voor de ambassade van Ecuador.  En aan hoe ’s morgens de zon opkwam boven een andere wereld met een dappere Latijns-Amerikaanse natie die voor rechtvaardigheid opkwam.

Voor deze dappere mensen dank ik president Correa voor de moed die hij heeft betoond door politiek asiel voor mij te overwegen en toe te kennen. Ik dank ook de regering en minister van buitenlandse zaken Ricardo Patiño, die de grondwet van Ecuador en zijn notie van universele rechten heeft gerespecteerd toen hij mijn zaak heeft behandeld heeft. (ik dank) Dus ook het volk van Ecuador voor hun steun en voor hun verdediging van de grondwet.

Ik voel ook veel dankbaarheid voor het personeel van de ambassade, wiens familie hier in Londen leeft en die me hun gastvrijheid en genegenheid hebben aangeboden ondanks de bedreigingen die ze hebben gekregen.

Deze vrijdag  (24 augustus) zal er een urgentievergadering doorgaan van de ministers van buitenlandse zaken van Latijns-Amerika in Washington, DC om deze zaak te bespreken.

Ik dank dus ook het volk en de regeringen van Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, El Salvador, Honduras, Mexico, Nicaragua en alle andere Latijns-Amerikaanse landen die zijn opgekomen om het asielrecht te verdedigen.

Aan de mensen in de VS, in Groot-Brittannië, Zweden en Australië die me krachtig hebben gesteund, zelfs wanneer hun regeringen dat niet deden, aan zij die verstandiger waren in die regeringen en nog steeds vechten voor rechtvaardigheid, jullie dag komt!

Aan mijn familie en mijn kinderen die hun vader werden ontzegd: vergeef me. Wij zullen weldra terug samen zijn.
Nu WikiLeaks bedreigd wordt, wordt ook de vrijheid van meningsuiting bedreigd en het welzijn van onze maatschappijen.

We moeten dit ogenblik gebruiken om aan de regering van de VS een keuze voor te leggen. Zal het terugkeren naar de waarden waarop het land is gebouwd en die herbevestigen? Of zal het zich in de ravijn storten en ons allen meesleuren in een gevaarlijke en repressieve wereld, waarin journalistiek zwijgt uit vrees voor vervolging en waar burgers moeten fluisteren in de duisternis?

Ik zeg dat het daar terug naar toe moet. Ik vraag president Obama om het juiste te doen. De VS moet afzien van de heksenjacht tegen WikiLeaks, zijn personeel en zijn supporters. De VS moet het onderzoek van de FBI stopzetten. De VS moet verklaren voor de wereld dat het de journalistiek niet zal vervolgen omdat ze een licht werpt op de geheime misdaden van de machtigen der aarde.

Er mag niet langer sprake zijn van vervolging van eender welke media-organisatie, of dat nu WikiLeaks of de New York Times is. De oorlog van de Amerikaanse regering tegen klokkenluiders moet stoppen. Thomas Drake, William Binney en John Kirakou en andere heldhaftige Amerikaanse klokkenluiders moeten vrijgesproken worden en gecompenseerd voor het leed dat ze hebben ondergaan als dienaars van het openbare welzijn.

De soldaat die in een militaire gevangenis zit in Fort Leavenworth, Kansas, die volgens de vaststellingen van de VN maanden van wreedaardige detentie heeft ondergaan in Quantico, Virginia en die nu – na twee jaar gevangenis – nog steeds een proces moet krijgen, moet vrijgelaten worden! En als Bradley Manning echt dat heeft gedaan waar hij van wordt beschuldigd, dan is hij een held, een voorbeeld voor ons allen en één van de voornaamste politieke gevangenen van de wereld. Bradley Manning moet vrijgelaten worden.

Woensdag spendeerde Bradley Manning zijn 815de dag in detentie zonder proces. De wettelijke limiet (in de VS) is 120 dagen. Donderdag werd mijn vriend Nabeel Rajab (prominent dissident in Bahrein) voor drie jaar gevangen gezet omwille van een tweet. Vrijdag werd een Russische band tot twee jaar veroordeeld voor een politiek optreden.

Er zit éénheid achter deze repressie. Er moet ook éénheid zijn en vastberadenheid in het antwoord daarop.

Dank u, tot ziens.

Julian Assange

Londen, 19 augustus 2012

Vertaling Lode Vanoost (opmerkingen tussen haakjes zijn van de vertaler)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!