Vlinders rond Fukushima vertonen een onrustwekkend hoog aantal mutaties (genetische veranderingen)
Opinie, Nieuws, Wereld, Economie, Doel, Kernenergie, Eloi Glorieux, Fukushima, Tihange, IAEA, World Nuclear Industry Status Report, EDF, AREVA - Eloi Glorieux

‘World Nuclear Industry Status Report 2012’ is hallucinante lectuur

Niet alleen de kernreactoren van Doel en Tihange vertonen verontrustwekkende barsten, de volledige sector blijkt een lekkend vat te zijn. Het recentste rapport van het World Nuclear Industry Status Report is bijwijlen hallucinante lectuur. Wanneer wordt de nucleaire stekker definitief uitgetrokken?

donderdag 16 augustus 2012 15:45
Spread the love

World Nuclear Industry Status Report 2012

De World Nuclear Industry Status Report is een kleine onafhankelijke organisatie van energie-experts die sinds 1992 een jaarlijks rapport uitbrengen over de toestand van de kernenergiesector in de wereld. Recent is hun twintigste rapport verschenen.

Wie het rapport in al zijn details wil lezen, kan terecht op www.WorldNuclearReport.org (Engelstalig), Hier enkele in het oog springende elementen uit dat rapport op een rijtje:

  • De kernenergiesector lijdt onder de cumulatieve gevolgen van de wereldwijde economische crisis, de ramp van Fukushima, de keiharde competitie in de energiesector en de eigen plannings- en beheersproblemen.
  • In 2011 gingen 7 nieuwe kernreactoren open, terwijl er 19 werden gesloten. Op 5 juli 2012 werd één kernreactor in Japan opnieuw op het net aangesloten en een andere volgt in de komende maanden. Het is nog onduidelijk hoeveel van de overige 44 kernreactoren, die na de tsunamiramp werden afgesloten, nog een vergunning zullen krijgen om opnieuw operationeel te worden.
  • Vier landen hebben een officieel tijdskader om hun productie van kernenergie gefaseerd stop te zetten: België, Duitsland, Zwitserland en Taiwan. In Bulgarije en Japan is de aan de gang zijnde constructrie van telkens één nieuwe kernreactor stopgezet. Vijf landen hebben beslist geen kernenergie te ontwikkelen of hebben een beslissing om te investeren in kernenergie ingetrokken: Egypte, Italië, Jordanië, Koeweit en Thailand. Brazilië, Frankrijk, India en de VS hebben reeds besliste bouwprojecten geannuleerd.
  • Iran is het enige land dat is gestart met de commerciële expoitatie van kernenergie sinds Roemenië met kernenergie begon in 1996. De constructiekosten van aan de gang zijnde bouwwerken rijzen overal de pan uit. Gemiddeld zijn de reële kosten over de laatste tien jaar vier maal gestegen tegenover de oorpsronkelijke kostenramingen (na correctie voor de inflatie).
  • Het aandeel van de grootste operator van kernenergie ter wereld, het Franse EDF, is met 82 procent in waarde gedaald. Het aandeel van de grootste bouwer van kernreactoren in de wereld, het eveneens Franse AREVA, is met 88 procent gedaald.
  • Wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zijn nu vijf maal hoger dan in 2004. Sinds dat jaar werd ongeveer 1.000 miljard dollar geïnvesteerd (800 miljard euro) in deze energie, terwijl investeringen in kernenergie in diezelfde periode ongeveer 120 miljard dollar (98 miljard euro) bedroegen.
  • De markt voor kernenergie blijft jaar na jaar krimpen, terwijl hernieuwbare energie op hetzelfde ritme doorgaat en dat in een toenemend aantal landen. Deze trend zal zich voortzetten vermits kernenergie duurder is dan een heel gamma van technologieën voor hernieuwbare energie, volgens Anthony Froggatt, één van de auteurs van het rapport.
  • Het feit dat de verlenging van de exploitatieduur van de bestaande kernreactoren de meest waarschijnlijke overlevingsstrategie is, roept meerdere ernstige veilgheidsvragen op. De essentiële vraag is in welke mate de officiële controle-organen voor nucleaire veiligheid zullen kunnen weerstaan aan de toenemende druk van de kernenergiebedrijven om hun installaties te blijven uitbaten met voorbijgestreefde technologie, aldus Mycle Schneider, eveneens auteur van dit rapport.

Voor de ramp van Fukushima had de kernenergiesector al aangekondigd dat het zich geen nieuwe ramp kon verloorloven. De laatste tien jaar heeft de sector de wereld een overlevingsstrategie verkocht alsof het om vernieuwing en wedergeboorte ging. In werkelijkheid verkeerden talloze kernenergiebedrijven al in zware moeilijkheden voor de ramp van Fukushima. De Japanse overheid wordt geconfronteerd met massaal verzet tegen kernenergie.

Deze industrie heeft een lange voorgeschiedenis van mislukkingen. In 1973 voorspelde hetInternationaal Atoom Energie Agentschap dat de productiecapaciteit van kernenergie 3.600 tot 5.000 GigaWatt zou bedragen. (1 GigaWatt = 1.000 x 1.000.000 Watt, een gemiddelde spaarlamp verbruikt 11 Watt per uur). De huidige productie van kernenergie is daar één tiende van.

Ooit had kernenergie de naam en faam een voortrekker te zijn op gebied van technologische vooruitgang en creativiteit – hoe terecht dat was is maar de vraag. Vandaag is het een sector die voortdurend achter de feiten aanholt en door de andere industriële sectoren al dan niet openlijk en in toenemende mate als een vervelend anachronisme en een geldverslindend monster wordt beschouwd.

Bovendien is deze sector er nooit in geslaagd – zelfs niet in zijn glorieperiode van de jaren zestig – om de publieke opinie onverdeeld achter zich te krijgen. Ooit zal men in geschiedenisboeken meewarig het hoofd schudden over zoveel koppige ontkenning van de realiteit. Hoe lang nog voor de boeken over dit hoofdstuk definitief worden gesloten?

Eloi Glorieux

Eloi Glorieux is energy campaigner bij Greenpeace België.

take down
the paywall
steun ons nu!