Zaterdag 4 augustus: bankentocht

Omstreeks 14u kwamen een honderdtal klimaatactivisten bijeen aan het Leuvense station voor een bankentocht door de binnenstad. De activisten hielden aan verscheidene banken halt en kregen uitleg over wat er mis is met deze banken.

Banken gebruiken het geld van spaarders om te investeren in onder meer projecten en bedrijven. Zij hebben hiermee een unieke positie, aangezien deze projecten en bedrijven vaak niet kunnen bestaan zonder het geleende geld van de banken. Banken gaan daarbij echter vaak onverantwoord te werk. Hoewel ze bij machte zijn alleen duurzame, groene projecten levensvatbaar te maken, kiezen zij net zo gemakkelijk voor investeringen in kolenmijnen en -centrales, kernreactoren, teerzanden en andere onduurzame projecten.

Dit is een sterk onderbelichte praktijk van banken, die al kritiek hebben gekregen voor het doen ontstaan van de kredietcrisis door een kredietbubbel te creëren die intussen is geknapt (en overigens weer wordt opgeblazen, je weet immers maar nooit), maar die  ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het gebrek aan verduurzaming van de energiesector en grote chemische bedrijven. Als zij ervoor zouden kiezen om ‘foute’ projecten niet te ondersteunen, dan zouden deze projecten, bij gebrek aan geld, niet van de grond kunnen komen.

Bankenranking (met dank aan FairFin)

Bankenranking geeft een antwoord op de vraag: "hoe hoog is het risico dat mijn bank betrokken is bij schadelijke investeringen?". Dit gebeurt aan de hand van het investeringsbeleid en de schadelijke investeringen van bankgroepen op vier domeinen:

Leefomgeving: bedrijven die ernstige of onomkeerbare milieuschade veroorzaken en bedrijven die de leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen ernstig schaden;

Vrede: producenten van wapens die het Internationaal Humanitair recht schenden, of wapens exporteren naar landen die de mensenrechten systematisch schenden;

Vrijheid en democratie: bedrijven die dictaturen en repressieve regimes van wezenlijke steun voorzien.

Waardig werk: bedrijven die systematisch de basis-arbeidsrechten overtreden: kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, onderdrukking, vakbondsvrijheid, ...

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het risico dat een bank betrokken is bij schadelijke investeringen van nature ‘zeer hoog’ is. Wanneer een bank op één van de vier domeinen een degelijk beleid ontwikkelt, zakt het risico.

Een degelijk beleid houdt in:

Degelijke criteria: het beleid concretiseert welke investeringen niet kunnen. De gehanteerde begrippen in het beleid wijken niet sterk af van definities uit gezaghebbende documenten (bv. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

Ruim toepassingsgebied: het beleid geldt voor alle investeringen en financieringen van de bankgroep.

Duidelijkheid over toepassing: de bankgroep maakt publiek duidelijk met voorbeelden (namen of omschrijvingen van bedrijven/praktijken) welke investeringen wel doorgegaan zijn en welke niet.

Verslag, Nieuws, Milieu, Samenleving, België, Lokaal, Klimaatactiekamp 2012+acties -

Klimaatactiekamp 2012: overzicht acties (1)

Van 3 tot 8 augustus vond het vijfde klimaatactiekamp op rij plaats in ons land, ditmaal in Leuven. Tijdens zo'n kamp komen vaak tot honderden mensen gedurende een week samen om ervaringen uit te wisselen, workshops en debatten bij te wonen, duurzaam, klimaatneutraal en veganistisch te leven en natuurlijk ook samen vreedzaam actie te voeren. Een overzicht van de verschillende acties.

zaterdag 11 augustus 2012 12:00
Spread the love

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!