Verslag, Nieuws, Milieu, België, Leuven, KBC, Ingrid Lieten, Klimaatactiekamp, Nyeleni forum voedselsoevereiniteit krems, Steenkoolgas, Euro-NCAP, Gasland -

Klimaatactiekamp 2012: een ooggetuigeverslag

Van 3 tot 8 augustus vond op het Parkveld in Leuven het vierde klimaatactiekamp plaats. Mensen kwamen een week samen om ervaringen uit te wisselen, workshops en debatten mee te maken, duurzaam, veganistisch en klimaatneutraal te leven en natuurlijk ook om samen vreedzaam actie te voeren.

vrijdag 10 augustus 2012 12:31
Spread the love

Het Parkveld, een troef voor de stad

Het Parkveld ligt met buslijn 630 amper 6 haltes van het treinstation van Leuven. Het is een prachtige land- en tuinbouwlandschap vlakbij het stadscentrum. Deze grond is eigendom van het OCMW-Leuven, een bonus voor een stad die tegen 2030 klimaatneutraal wil zijn. Voedselproductie in de onmiddellijke omgeving van de consument draagt immers bij tot een vermindering van de ecologische voetafdruk.

Vruchtbare grond verkopen aan bedrijven en vastgoedmakelaars die er appartementscomplexen op willen zetten vergroot die afdruk echter exponentieel, terwijl er net veel leegstand is in het stadscentrum. Toch wil het stadsbestuur die goede landbouwgronden verkopen aan vastgoedmakelaars zoals Extensa en anderen. Ze proberen dit al 20 jaar, tegen de zin van de plaatselijke bevolking en het Ruimtelijk Structuurplan in. De Raad van State moest steeds weer tussenbeide komen, de laatste keer in 2011.

Voedselsoevereiniteit tegenover neoliberaal winstbejag

Als men deze verkoop toelaat is het hek van de dam en zullen steeds meer vastgoedspeculanten aan ‘landgrabbing’ gaan doen. Hiermee is dus ook de link gelegd tussen de lokale strijd voor het behoud van het Parkveld en de globale strijd want dit gebeurt overal, door banken en speculanten. In de neoliberale wereld is elke basisbehoefte immers slechts een handelswaar, geen basisrecht.

Dit heeft nefaste gevolgen voor onze elementaire mensenrechten, onze samenleving en ons ecosysteem. Op het klimaatactiekamp 2012 werd hier in diverse workshops op ingegaan. Binnen het bestek van dit artikel kan ik hier onvoldoende diepgaand op ingaan, maar er is veel informatie te vinden op het internet.

Zo heeft de organisatie A Seed Europe (Een Zaad Europa) een verhelderende brochure opgesteld: ‘Op weg naar voedselsoevereiniteit’, te verkrijgen op hun website. Zie weblink hieronder waar je ook andere interessante websites van organisaties vindt die hier rond actief zijn.

Steenkoolgas

Een ander thema dat op het actiekamp werd besproken is dat van het steenkoolgas. Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten bestempelt dit gas als ‘groene energie’ en heeft reeds proefboringen laten uitvoeren in Limburg. Daar blijkt niets van te kloppen. De film Grasland laat de rampzalige gevolgen van dergelijke ‘groene energie zien in Amerika.

Actiedag tegen de banken

In de welkomstent van het actiekamp hingen grote lijsten waarop alle grote banken stonden met hun respectievelijke malafide investeringen. Zaterdagmiddag was het verzamelen geblazen voor een geanimeerde wandeling langs de filialen van deze banken in Leuven. Bij elk filiaal werd even halt gehouden om met een sketch of woorden de nefaste invloed van deze ondernemingen aan de kaak te stellen. Concrete cijfers van deze nefaste invloeden per bank kan u vinden op de links hieronder.

Fairfin, een organisatie die onderzoek doet naar onverantwoorde of schadelijke investeringen van Belgische banken en duurzame bankproducten in kaart brengt, deelde ludieke stickers uit die al snel de gevels van KBC, BNP-Paribas, Citibank etc.…sierden.

Andere acties

4X4 hoort niet thuis in de stad

Enkele actievoerders voerden op zondagochtend een sensibiliseringsactie tegen de toenemende aanwezigheid van 4×4’s in het stadsverkeer. Dergelijke wagens produceren immers 2x zoveel CO-2 uitstoot als andere wagens, Ze vormen ook een groter gevaar voor fietsers en voetgangers volgens de veiligheidsbeoordeling van het Euro-NCAP, en ook voor andere automobilisten vormen ze een extra risico daar de ravage-impact bij een botsing veel groter is.

Het European New Car Assessment Programme (Euro-NCAP) is een initiaitef van zeven Europese regeringen om onafhankelijk en objectieve veiligehidsanalyses te maken van nieuwe wagens en autotechnologieën, nvdr.

Bovendien zijn deze wagens grootverbruikers van fossiele brandstof, wat in deze tijden niet meer te verantwoorden valt. Het bezit van een 4X4 , vooral als men het enkel gebruikt in het gewone verkeer, lijkt meer een bedenkelijk statussymbool, een manier om te zeggen: ‘Ik trek mij niets aan van anderen, et aprés moi le déluge…’

Picknick op het militair domein

Militaire domeinen liggen dikwijls in mooie bosrijke omgevingen of vruchtbare landbouwgrond. Dit is vlakbij het Parkveld niet anders. Het hoeft ook geen betoog dat het wapenarsenaal met o.a. het gebruik van uranium niet bepaald bevorderlijk is voor een ecologisch evenwicht, ook als het niet effectief wordt ingezet… Enkele actievoerders probeerden dit aan te kaarten met een picnic op de landmachtbasis van Oud-Heverlee.

Go Veggi op Hapje Tapje in Leuven

Over deze actie van het actiekamp vind je meer informatie op mijn blog. Zie https://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/05/15/eerste-wereldwijde-verjaardag-van-de-indignados [nid:85500]

Actiedag ‘Fort Knox’ KBC

Het KBC-gebouw aan de Brusselse steenweg is voor Leuvenaars een begrip. De KBC komt immers voort uit de CERA en het ABB, beiden krediet-en verzekeringsinstellingen van de Boerenbond, opgericht in Leuven. Het gebouw werd in 1998 bij de naamsverandering in gebruik genomen na wat geknutsel met het Ruimtelijk Structuurplan.

KBC is weliswaar niet zo groot als bv. BNP-Paribas of de Deutsche Bank, maar dat belet hen niet dapper mee te doen aan het investeren in bv. PetroChina dat zonder enig respect voor mensenrechten pijpleidingen aanlegt in Soedan en Birma en daar functioneert als de grootste financier van onderdrukkende regimes.

Tot een directe actie die de werking van de instelling daadwerkelijk even kon stilleggen is het door diverse omstandigheden niet gekomen, maar een 30-tal activisten kon er, ondanks een grote politiemacht met honden, toch voor zorgen dat zelfs de reguliere pers hier even aandacht aan besteedde..

Slotopmerking

Hoe beschrijf je het kampleven? Samen met anderen groenten gaan oogsten die dan heerlijk verwerkt werden door het Seitan Collectief, oude vrienden terugzien en veel nieuwe vrienden ontmoeten, inspirerende gesprekken, ervaren hoe iedereen meewerkt om iets op te bouwen, zonder overlast voor de omgeving, horen hoe anderen initiatieven ontwikkelen in de strijd tegen de klimaatopwarming enz…

Het geeft een mens weer moed…

take down
the paywall
steun ons nu!