Callcenter Stefanini zwiert 182 werknemers op straat
Nieuws, Economie, België, Collectief ontslag, Belgacom, Callcenter, Stefanini, Wet Renault -

Callcenter Stefanini zwiert 182 werknemers op straat

Begin augustus liet telecomoperator Belgacom weten haar contract met callcenter Stefanini niet te verlengen. Vanaf 31 januari 2013 dreigen hierdoor 182 van de 240 callcentermedewerkers van dit in Evere gevestigde bedrijf hun baan te verliezen. Mogelijk vallen de eerste ontslagen zelfs al tegen het einde van deze maand. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van Stefanini zijn intussen afgesprongen.

vrijdag 10 augustus 2012 18:08
Spread the love

Stakingen leiden tot overleg

Dankzij twee stakingsdagen op 3 en 8 augustus en een actie voor de hoofdzetel van Belgacom door het personeel en vakbonden, besloot Belgacom een overleg te organiseren met alle betrokken partijen. Volgens Geert Haverbeke van de socialistische vakbond, is dit ongezien. Hij spreekt dan ook van een belangrijke overwinning.

Door Belgacom en de andere aan Belgacom verbonden callcenters werden op dit overleg twee belangrijke engagementen aangegaan. Zo zal bij het rekruteren van nieuwe werknemers door de andere callcenters, voorrang worden gegeven aan werknemers van Stefanini. Bovendien zal een jobbeurs worden georganiseerd bij Stefanini, om op die manier de overgang voor het personeel zo makkelijk mogelijk te maken.

Keerzijde van de medaille is wel dat de arbeidsvoorwaarden bij deze overgang individueel worden onderhandeld. Het personeel krijgt dus geen collectieve garanties, noch op een nieuwe baan, noch op hetzelfde loon. Dit heeft volgens Haverbeke echter ook het voordeel dat het personeel nu geen verplichting heeft over te gaan naar een van de andere callcenters en dus ook kan uitkijken naar een betere job elders.

Belgacom en Stefanini ontwijken hun sociale verantwoordelijkheid

Tot daar het goede nieuws. Problematisch is de houding van Stefanini in dit verhaal. De vakbonden verwijten dit internationale bedrijf ten eerste wanbeheer. De Belgische vestiging werkte namelijk bijna uitsluitend voor Belgacom. Dit hield een groot risico in, aangezien een stopzetting van het contract bijna automatisch zou leiden tot collectief ontslag. Desondanks ontbrak in het contract met Belgacom een sociaal luik ingeval van stopzetting. De vakbonden verwijten Belgacom dus een gebrek aan verantwoordelijkheid.

Hoewel Stefanini over een grote financiële slagkracht beschikt en de directieleden kunnen rekenen op hoge bonussen, blijkt er toch geen geld te zijn voor de 182 werknemers die binnenkort hun baan verliezen. Stefanini doet er volgens de vakbonden namelijk alles aan de personeelsleden onder druk te zetten zelf op te stappen. Het bedrijf hanteert twee belangrijke juridische wapens.

Enerzijds werd op 8 augustus een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank, om zich te beschermen tegen schuldeisers. Als dat verzoek zou worden ingewilligd, hoeft Stefanini mogelijks geen ontslagvergoedingen uit te betalen.

Anderzijds besloot de directie op 9 augustus de informatiefase zoals die wettelijk is vastgelegd via de procedure Renault, eenzijdig af te sluiten. Wettelijk gezien kunnen dan na een periode van 30 dagen al personeelsleden ontslagen worden. Bovendien weigert de directie alle overleg rond een sociaal plan tot eind augustus, waarmee ze het personeel wil dwingen voor die tijd zelf ontslag te nemen.

Vakbonden eisen strikte toepassing van de sociale wetgeving

Volgens Geert Haverbeke is er voor de vakbonden echter goede hoop om deze juridische veldslag te winnen. Wat betreft het verzoek tot bescherming tegen schuldeisers, maken de vakbonden zich sterk dat dit niet zal worden ingewilligd.

Aangezien de grootste kost van een callcenter bestaat uit personeel, lijkt de kans op grote externe schuldeisers immers zeer klein. Ook wat betreft het beëindigen van de informatiefase, denken de vakbonden over sterke tegenargumenten te beschikken. “Alle feiten spreken tegen dat zij voldoende informatie hebben gegeven”, aldus Haverbeke.

De vakbonden willen in de toekomst vermijden dat contracten als dat tussen Belgacom en Stefanini, waarbij niet was voorzien in een sociaal luik ingeval van stopzetting van het contract, nog kunnen worden afgesloten. Op dit moment kan de vakbond geen invloed uitoefenen in contractonderhandelingen.

“Wij spelen onze sociale rol, maar wij hebben nooit het contract gezien. We hebben zeker niet voorafgaandelijk, maar zelfs nu niet, zicht op alle contractvoorwaarden”, aldus Haverbeke. Om dit te veranderen, wil de vakbond er daarom voor ijveren dat de regelgeving op het niveau van de callcentersector wordt aangepast. Alleen op die manier kunnen achterpoortjes waar het personeel het grootste slachtoffer van is, vermeden worden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!