Klimaatkamp zegt: Parkveld is van Leuven !

Klimaatkamp zegt: Parkveld is van Leuven !

dinsdag 31 juli 2012 13:16
Spread the love

Parkveld is van Leuven !

Er is een 15 hA groot stuk landbouwgrond aan de rand van Leuven dat sinds mensenheugenis bekend staat als de beste hoveniersgrond.
De grond is heel vruchtbaar en heeft een prima waterhuishouding, dat zeggen de boeren die de grond bewerken en er vandaag aardappelen, graan, maïs en witloof op zetten.
Het mooie is dat deze grond de eigendom is van de Leuvenaars. Of juister gesteld: het OCMW van Leuven bezit de gronden en verpacht deze aan boeren uit omliggende gemeenten. Het land is dus in bezit van de gemeenschap, het heet Parkveld.

Maar boven de akkers hangt een donkere wolk die niet wil wijken, ze hangt daar al 20 jaar! Het is namelijk zo dat de stad Leuven hier liever een bedrijventerrein ziet verschijnen, een verkaveling en een reeks appartementen. Samen met de intercommunale Interleuven en de vastgoedfirma Extensa staat het stadsbestuur te popelen om eraan te beginnen.
Ze zijn zo ongeduldig dat ze een beetje slordig werden met de regels die je moet volgen als je landbouwgrond wil omzetten naar een andere bestemming.

Zo kwam het dat de Raad van State de plannen van Leuven al drie keer nietig verklaarde, de laatste keer was dat in november 2011.
De Raad zette zich op één lijn met de buurtbewoners die vonden dat de stad eerst met hen en alle Leuvenaars moet overeenkomen tot waar het stedelijk gebied mag komen.
Want voor je het weet verdwijnt niet alleen het Parkveld, maar worden ook Groenveld en Kareelveld en alle andere goede akkers door een laag beton overgoten.
Hola, wie staat er recht om onze open ruimte te verdedigen? Opgelet, want de vastgoedpatroons van Extensa en Matexi kopen landbouwgronden op strategische plaatsen in Leuven en dat is echt niet om er biologische groenten te telen voor de Leuvenaars, het is grondspeculatie.
Dit fenomeen -opkopen door kapitaalgroepen van landbouwgrond voor oneigenlijk gebruik- is een internationaal fenomeen en heet landroof, in het Engels ‘landgrabbing’.
Zowel hier als in het Zuiden vinden wij deze praktijk onaanvaardbaar en een bewijs te meer dat wanneer banken en investeerders louter hun eigen winsten najagen, wij daar met zijn allen de dupe van zijn.  

Niet minder maar meer landbouwgrond hebben we nodig.

We komen op voor het behoud van de agrarische grond in Leuven want zij geven ons de kans op het ontwikkeling van een lokaal voedselsysteem en dat is exact wat een klimaatneutrale stad nodig heeft.
Indien we geen grondige verandering van ons voedselsysteem ontwikkelen, zullen we ons voedsel van heinde en ver blijven aanslepen en tot in het absurde laten verpakken, verslepen, koelen, nog eens verslepen naar een ander magazijn en anders verpakken en ga zo maar door.
Op die manier gaan we het klimaat eerder blijven opwarmen zodat op de duur zelfs goede gronden als  Parkveld naar de knoppen gaan want het weer zal heel grillig worden en er zal soms teveel en dan weer te veel te weinig water vallen, bijvoorbeeld.

Maar uiteindelijk zullen het wel tuinders en akkerbouwers zijn die ons van graan en groenten voorzien. Waar gaan die hun grond vinden?
Elke Leuvenaar heeft elk jaar zeker 1,4 ha nodig om zich in voedsel te voorzien, dat is de voedselvoetafdruk van een gemiddelde Belg. Op die manier berekent, bezetten alle Leuvenaars tesamen een groot stuk landbouwgrond dat 126.000 hectaren groot is.  Zelf heeft Leuven maar 1000 ha landbouwgrond dus al de rest palmen we in op een ander: stukken van Europese, Afrikaanse, Amerikaanse, Aziatische en zelfs Australische landbouwgrond worden voor de Leuvenaars bewerkt.
Onze dringende eisen aan de stad Leuven
herstart geen nieuwe procedure voor een RUP en planwijziging Parkveld
hou vast aan je eigen natuurplan (GNOP) dat de natuurwaarde en corridorfunctie van Parkveld verankert
ga langetermijn overeenkomsten aan met de boeren-pachters op Parkveld
integreer in deze overeenkomsten afspraken over de geleidelijke omschakeling naar agro-ecologische landbouw
faciliteer de directe afzet van de productie op Parkveld aan de inwoners van Leuven
bepleit technisch en wetenschappelijke onderzoek naar de opname van klimaatgassen door de grond en gewassen van Parkveld, becijfer en ontwikkel met deze case een brede set van praktijken die de uitstoot van klimaatgassen beperkt, uitschakelt en nadien netto CO2 opname bereikt
ondersteun de oprichting van een Parkveld-groep als een sociaal-cultureel gemeenschapsproject: met omwonenden, landbouwers, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, de overheid en een kok
gebruik Parkveld als een leer- en praktijkvoorbeeld en ontwikkel gelijkaardige projecten in andere Leuvense landbouwgebieden

Oproep voor 5 augustus 2012

We willen dat Parkveld niet verdwijnt en verzamelen op zondag 5 augustus 2012 met zoveel mogelijk  mensen die willen
meer te weten komen over Parkveld: de stadsplannen, het verzet van de buurtbewoners, de beslissing van de Raad van State, de natuurwaarde  
actie voeren aan de zijde van de deelnemers van het vierde Klimaatactiekamp in België
een praatje maken met de boeren die op dit land werken en vragen stellen over de gewassen die op het land staan
een vlaggetje kopen en dit op het Parkveld planten: je steunt de actievoerders die opkomen voor Parkveld en komt op voor je mening: Parkveld is van de Leuvenaars!
een biobiertje drinken en iets eten aan de volop-zomerse-fruitkraam

Vanaf 13 tot 17 uur, met infopunt, bar en activiteiten: te vinden op het veld langsheen de Geldenaaksebaan, Heverlee. 

Dit is een actie van het Klimaatactiekamp 2012
met de volle steun van
de Vrienden van Parkveld, Voedselteams vzw, Climaxi vzw, ASeed Europe, Landbouwactiekamp Nederland 2012,  de boeren Abts-Govaerts, Sevenants en Ackermans, Wervel vzw, vzw Leuven Verkeerd/t, 11.11.11 – Leuven, vzw Land In Zicht, VELT vzw, Bio-grondfondsproject, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Het Open Veld, De Witte Beek, European Coördination La Via Campesina, Vredeseilanden, Oxfam-Wereldwinkels regio Leuven (Wereldwinkels van Heverlee, Leuven, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal), Friends of The Earth Vlaanderen/Brussel, Klimaat- en Vredesactiegroep P., EVA vzw, Dialoog vzw, Masereelfonds Leuven

TEGEN DE VERSTENING,
DE VERSNIPPERING,
DE VERVLAKKING,
DE VERPAARDING,
DE VERTUINING,
DE VERKAVELING
DE VERROMMELING
VAN DE LEUVENSE OPEN RUIMTE,
VOOR MEER BOEREN EN LANDBOUWGRONDEN
HEROVER DE VELDEN !!

http://www.climate-justice-action.be/

take down
the paywall
steun ons nu!