Het pensioendebat (1): Langer leven, dus langer werken?
ABVV, Pensioendebat -

Het pensioendebat (1): Langer leven, dus langer werken?

maandag 30 juli 2012 12:20
Spread the love

Dat we ouder worden, betekent niet dat we langer gezond blijven. Vooral vrouwen en laaggeschoolden leven minder lang in goede gezondheid. Misschien moeten we voor hen de pensioenleeftijd dus eerder vervroegen dan verlaten…

Een hogere levensverwachting?

Tijdens de Europese Top van 28 en 29 juni 2012 sprak Europees president Herman Van Rompuy zijn steun uit voor de voorstellen van de Europese Commissie om de lidstaten te verplichten de pensioenleeftijd aan de levensverwachting te koppelen.

Volgens de Europese Commissie moet de pensioenleeftijd verlaat worden, gezien de langere levensverwachting.

Uit cijfers van de Commissie zelf blijkt weliswaar dat de levensverwachting in de Europese Unie lichtjes toegenomen is, maar niet voor het aantal jaren in goede gezondheid.

  • Voor vrouwen is het aantal jaren in goede gezondheid na 65 jaar in de EU27 gedaald van 8,9 jaar in 2007 naar 8,8 jaar in 2010.
  • Voor mannen bleef het op 8,7 jaar (Bron: Eurostat).
  • In België daalde het aantal jaren in goede gezondheid voor de vrouwen na 65 jaar van 10,3 jaar in 2007 naar 9,7 jaar in 2010.

Grote verschillen

Maar er zijn ook grote verschillen tussen hoog- en laaggeschoolden, zoals onze collega’s van de Algemene Centrale van het ABVV in een persmededeling op 26 juni 2012 opmerkten:

Een lineaire verlenging van de loopbaan houdt geen rekening met de moeilijke arbeidsomstandigheden en de sociale ongelijkheid waarmee werknemers moeten afrekenen.

In ons land ligt de verwachting om in goede gezondheid te blijven leven 18 jaar lager bij mannen met een heel lage opleiding dan bij mannen met een hogere opleiding. Bij vrouwen loopt dat verschil zelfs op tot 25 jaar. Dat blijkt uit het onderzoeksproject TAHIB (Tackling Health Inequalities in Belgium) over ‘Sociale ongelijkheden en gezondheid in België’ uit 2011.

Werkbaar werk

Als Europees president Van Rompuy dat gegeven in aanmerking neemt om de levensverwachting te bepalen, moet Europa de pensioenleeftijd dringend vervroegen…

Het pensioendossier mag niet alleen gaan over de economische uitdaging van de vergrijzing, het moet ook gaan over werkbaar werk. Zwaar en belastend werk, wankele contracten, flexibiliteit en stress moeten meegenomen worden in de beslissingen over de duur van de loopbaan en over het recht op een haalbare pensioenleeftijd.

Anne Panneels, adviseur studiedienst federaal ABVV

take down
the paywall
steun ons nu!