Nieuws, Samenleving, Cultuur, België, Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, Schipperskwartier, Raad van State, AG Vespa, Internationaal Zeemanshuis, Actiecomité Red Het Zeemanshuis, Stadsbestuur Antwerpen -

Raad van State: Internationaal Zeemanshuis Antwerpen mag worden gesloopt

ANTWERPEN - Het Internationaal Zeemanshuis op de Falconrui is wellicht klaar voor de sloop. De Raad van State is niet ingegaan op de vraag van het actiecomité Red Het Zeemanshuis om het besluit te schorsen van het Antwerps stadsbestuur om dit maritieme hotel af te breken. Het comité legt zich hier echter niet bij neer en wil voor het behoud van het gebouw blijven strijden.

dinsdag 24 juli 2012 10:08
Spread the love

De Antwerpse gemeenteraad besliste in 2006 al dat het Zeemanshuis moet verdwijnen. Het hotel in het Schipperskwartier moet plaats ruimen voor woningen, kantoren en een nieuw hotel.

Bezwaarschrift

Een buurtcomité diende een bezwaarschrift in om de sloop tegen te gaan. Daaruit ontstond het actiecomité ‘Red Het Zeemanshuis’, dat het verzet tegen de afbraak organiseerde. Deze groep wilde de beslissing van de gemeenteraad door de Raad van State laten schorsen, maar die heeft op dinsdag 17 augustus 2012 in kortgeding het stadsbestuur gelijk gegeven.

Daarmee lijkt het verzet gebroken. “Ondanks de vaststelling dat de beslissing van de Raad van State over het gemeentelijk besluit van de stad Antwerpen om het gebouw te slopen is gevallen, moet de afbraakvergunning nog aangevraagd worden. Daar gaan we opnieuw juridisch bezwaar tegen aantekenen.”, zegt Francis De Clippele, advocaat van het actiecomité.

Afbraakvergunning

Volgens de advocaat werd er in het arrest immers geen rekening gehouden met de impact van de afbraak op de leefwereld van de mensen die in de omgeving wonen.”Wij hebben trouwens in het verleden alle argumenten van de stad in het voordeel van slopen weerlegd maar daar heeft de Raad van State geen rekening mee gehouden.” Het comité wacht nu op het ogenblik dat de stad de aanvraag van een afbraakvergunning start en zal daar dan een procedure tegen aanspannen.

Strijdvaardig

Zo kan het nog verschillende jaren duren voor er tot afbraak kan worden overgegaan. Ook Kris Fierens, woordvoerder van de actiegroep, blijft strijdvaardig. “We gaan het arrest bestuderen en zien wat er nog mogelijk is. De juridische stappen zijn in ieder geval nog niet uitgeput, we blijven de afbraak voorlopig aanvechten.”

Theater Zeemanshuis

De stad heeft de sloop van het Zeemanshuis gepland tegen het einde van dit jaar. Het in het gebouw gehuisveste Theater Zeemanshuis krijgt van de stad een nieuwbouw in de omgeving, die zal worden gefinancierd met de toekomstige inkomsten uit vastgoedontwikkeling van het stadsproject Falconplein-Zeemanshuis, dat door het Autonoom Vastgoedbedrijf van de stad, AG Vespa, zal worden gerealiseerd.

Voor de definitieve herlocatie van het Theater Zeemanshuis zocht de stad naar een pand binnen het stadspatrimonium. Daarbij werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de huidige capaciteit van het theater en met zijn programmering. Het theater zal onderdak vinden in een bouwblok tussen de Zirkstraat, de Hofstraat, de Lange Koepoortstraat en de Oude Beurs.

Tijdelijke locatie

Rekening houdend met het nog te doorlopen traject voor de realisatie van het nieuwe theater, zullen de bouwwerken van start kunnen gaan vanaf het najaar van 2013. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Aangezien de afbraak van het Zeemanshuis eind 2012 kan worden uitgevoerd, wordt Theater Zeemanshuis ondertussen ondergebracht in een tijdelijke locatie, dit alles uiteraard alleen als het actiecomité ‘Red Het Zeemanshuis’ er niet in slaagt de plannen van de stad alsnog tegen te houden.

take down
the paywall
steun ons nu!