Uitzonderlijke droogtes teisteren Sri Lanka
Nieuws, Milieu -

Uitzonderlijke droogtes teisteren Sri Lanka

De afgelopen zes maanden werden in Sri Lanka gekenmerkt door een combinatie van schaarse regenval en extreme temperaturen. Het uitblijven van de seizoensgebonden moesson heeft een grote invloed op het leven van de Sri Lankanen, op hun levensonderhoud en op de economie van het land.

maandag 23 juli 2012 16:41
Spread the love

“De grootste impact (van de klimaatverandering) is de regen of gebrek daaraan” vertelt WL Sumathipala, een expert op het vlak van veranderende klimaatpatronen.

“De beschikbaarheid van water heeft voor Sri Lanka uiteenlopende gevolgen die gaan van de oogst over de opwekking van energie tot de waarde van de munt” voegt Sumathipala, die vroeger verbonden was aan de afdeling klimaatverandering van het ministerie van Milieu, daar nog aan toe.

“Als de regen wegblijft en de hitte het oppervlaktewater verdampt, dan krijgen we dit” waarschuwde Sumathipala.

Effect op de rijstoogst

In de noordelijk-centrale regio die erg belangrijk is voor de rijstoogst staan de irrigatiereservoirs bijna droog en het waterlevel van de rivieren staat te laag om ze te bevoorraden.

“Dit is waarschijnlijk de ergste (droogte) van de afgelopen jaren” zegt irrigatie-ingenieur RM Karunarathna.

De droogte zal vrijwel zeker een effect hebben op de rijstoogst. Boeren die afhankelijk zijn van de waterreservoirs hebben al openlijk geprotesteerd en gewaarschuwd voor het verlies van hun rijstvelden.

Verder naar het noorden, in gebieden die pas sinds mei 2009 weer wat winst maakten na drie decennia van oorlog, dreigt dat weer verloren te gaan door het gebrek aan water, zo beweren de Verenigde Naties in hun laatste updates over het land.

Een stijging van 0,5 graden kan de opbrengst uit rijst doen dalen met bijna 6 procent.

“De vertraging van de noordwestelijke moessonregens veroorzaakt ernstige droogte in het land. Dit bedreigt de agrarische sector en het grootste deel van de verwachte opbrengsten uit rijst, groenten en andere gewassen” staat te lezen in het rapport.

Waterkracht

Het gebrek aan water heeft ook gevolgen voor de waterkrachtenergie die in een gemiddeld jaar zo’n 42 procent van de energietoevoer voor het land uitmaakt. Dit jaar was er in begin juli nog maar 15 procent van de stroom door waterkracht opgewekt.

Om de ellende compleet te maken, zag de Sri Lankaanse munt (de rupee) een gestage daling ten opzichte van de dollar sinds eind vorig jaar.

In november 2011 stopte de Centrale Bank zijn steun om de munt te versterken met als gevolg dat in de daaropvolgende acht maanden de rupee verzwakte met ongeveer 17 procent.

Het meest recente jaarverslag van de Centrale Bank spreekt over een stijging van de temperatuur van ongeveer 0,45 graden Celsius tijdens de laatste twee decennia. Een stijging van 0,5 graden kan de opbrengst uit rijst doen dalen met bijna 6 procent.

take down
the paywall
steun ons nu!