Wat Bart De Wever niet vertelt over de Duitse locomotief
ABVV, Duitsland, Bart de wever, Export -

Wat Bart De Wever niet vertelt over de Duitse locomotief

donderdag 19 juli 2012 11:37
Spread the love

“De enige reden dat België het in vergelijking met andere EU-landen economisch niet zo slecht doet, is omdat ons wagonnetje vasthangt aan de grote sterke Duitse locomotief.”

De laatste maanden duikt deze stelling meer en meer op. Deze stelling wordt dan gebruikt om al wie de asociale beleidsmaatregelen in Duitsland durft te bekritiseren de mond te snoeren.

De ironie van Bart De Wever

Ook in de 11-julitoespraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever voor de Vlaamse patroonsclub De Warande mocht deze stelling niet ontbreken.

Volgens De Wever is de Belgische groei “vooral het gevolg van export, die overwegend op het Vlaamse conto kan worden geschreven en die we realiseren doordat onze Vlaamse wagon vast hangt aan de Duitse locomotief. Die groei is er dus dankzij Duitsland en de hervormingen die daar werden doorgevoerd. Maar Duitsland is nu net de grote boeman van degenen die zich hier zo graag op die groei beroemen. De Duitse hervormingen worden hier net door hen met alle macht tegengehouden. Ik hoop dat u even hard van die ironie kan genieten als ikzelf.”

Dankzij Duitsland?

Het lijkt me veilig om aan te nemen dat De Wever ook het ABVV rekent tot ”degenen die zich hier zo graag op die groei beroemen”. Aangezien we dan toch aangesproken worden, is het misschien nuttig om eens te kijken in hoeverre het verhaal van de Duitse locomotief overeenstemt met de realiteit.

Volgens het Agentschap voor Buitenlandse Handel bedroeg de Belgische export naar Duitsland in 2011 62,515 miljard euro.
Daarmee blijft Duitsland onze belangrijkste exportbestemming en realiseerden we een exportgroei naar Duitsland van 5,213 miljard euro tegenover 2010. Op het eerste zicht lijkt de stelling dus stand te houden.

Ook dankzij Frankrijk

Het zou dan ook fout zijn om als antwoord op deze rechtse mantra in een kramp te schieten en te beginnen zeggen dat Duitsland helemaal niet bijdraagt aan onze groei. Neen, Duitsland leverde in 2011 als exportbestemming inderdaad een belangrijke bijdrage aan onze BBP-groei, bijna even belangrijk als die van … Frankrijk.

Inderdaad: in 2011 bedroeg de Belgische export naar Frankrijk 56,419 miljard euro, een stijging ten opzichte van 2010 met 5,293 miljard euro of 80 miljoen euro meer dan de stijging van de export naar Duitsland.

Zullen we nu dan maar de 35-urige werkweek invoeren?

En Nederland

Voor de volledigheid geven we ook nog de cijfers voor onze derde exportbestemming: Nederland. Zij importeerden in 2011 voor 41,765 miljard euro aan Belgische producten, een stijging met 5,060 miljard euro.

Het is wel zo dat de Vlaamse exportcijfers van Flanders Investment and Trade (FIT) een ander beeld geven.De Vlaamse export naar Duitsland (+4,287 miljard euro) nam in 2011 wel sterker toe dan die naar Frankrijk (+3,206 miljard euro), maar de Vlaamse export naar Nederland nam nog veel sterker toe (+ 4,704 miljard euro).

Ook de Vlaamse export naar het Verenigd Koninkrijk tekende mooie groeicijfers op (+2,142 miljard euro).

Niet één maar vier locomotieven dus

Zo zitten we al aan vier locomotieven waar ons wagonnetje aan vasthangt en loopt ons landje nog het risico gevierendeeld te worden (niet dat dit De Wever slecht zou uitkomen natuurlijk…).

Alle gekheid op een stokje, misschien zou het wel eens kunnen dat we deze sterke exportcijfers in de eerste plaats aan de inspanningen van onze goed opgeleide werknemers te danken hebben.

De totale Belgische export groeide in 2011 met 11,4%, de Belgische export naar Duitsland blijft vanzelfsprekend zeer belangrijk maar tekende met 9,1% een tragere groei op dan het gemiddelde.

Mehdi Koocheki, adviseur studiedienst Vlaams ABVV

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!