Hoeveel asielzoekers en ex-asielzoekers zijn er in ons land?
Asielzoekers -

Hoeveel asielzoekers en ex-asielzoekers zijn er in ons land?

donderdag 19 juli 2012 19:06
Spread the love

Wat is er van die duizenden asielzoekers geworden die de laatste jaren een aanvraag hebben gedaan? Het gaat over een totaal van 62.622 asielaanvragen de laatste drie jaar.

Behoudens de enkele duizenden die in deze drie jaar een erkenning als vluchteling gekregen hebben, en de regularisering die 3/4 asielzoekers uit het wachtregister zou betreffen, is er eind 2011 nog een “werkvoorraad van 13.595 dossiers en eind mei 2012 van14.068 dossiers, dwz aanvragen die nog moeten afgehandeld worden.

In België hebben we 5 registers waar de inwoners worden in ingeschreven.
Naast het bevolkingsregister (1ste register) en het vreemdelingenregister (2de register) zijn er nog drie andere registers.
Het gaat over het 3de register, diplomaten die zich niet in het vreemdelingenregister hebben inschreven en het 4de register het NATO-personeel dat zich niet in het vreemdelingenregister inschrijft en tenslotte het 5de register, het “Wachtregister Asiel”.
Alle registers gaan over personen die in de gemeente een officieel adres hebben.
De bevolking mag alles te weten komen over het 1ste en 2de register maar zij mag blijkbaar niet weten hoeveel personen er staan ingeschreven in de drie andere registers,

Daarom heeft socioloog Jan Hertogen het zelf uitgezocht en op de website Non Profit Data http://www.npdata.be/BuG/163-Asiel-per-gemeente/ geplaatst.
Hij geeft commentaar maar ook het aantal asielzoekers in het wachtregister asiel en dat per gemeente, met aanduiding in welke gemeenten de federale asielcentra zijn gevestigd, de opvangcentra van het Rode Kruis, de gesloten centra, en de centra voor noodopvang.

In het 5 de register “wachtregister-asiel” zijn volgende personen met een gekend adres in de gemeente ingeschreven:
– asielaanvragers waarover nog geen beslissing getroffen is,
– de asielzoekers in beroep,
– de afgewezen asielzoekers die nog op een gekend adres in het land verblijven, of die, na een verblijf in het buitenland, terug in België aanwezig zijn op een gekend adres, evenwel zonder een verblijfsvergunning van onbepaalde duur.

Om een idee te geven:
In Belgie waren op 1 jan 2012 :  57.212 personen ingeschreven in het “wachtregister asiel”
25.320 in Vlaanderen, 13.710 in Brussel en 18.186 in het Waals gewest.
Ten overstaan van de bevolking is dat in België: 5 , Wallonië 5, Vlaanderen 4 en Brussels gewest 12
Brussel vangt dus 3x meer asielzoekers op dan het Vlaams gewest. Direct aanstippen evenwel dat Antwerpen 13 asielzoekers onderdak verschaft per 1.000 inwoners, dus meer dan het Brussels gewest, ook al is er in Antwerpen zelf weinig federale of Rode Kruis opvang.
Leuven bijvoorbeeld heeft 561 asielzoekers in het wachtregister of 6 per 1000 inwoners.

Waar bevinden zich deze 57.212 personen.
Op 01/01/2012 bevonden er zich van die 57.216 asielvragers in het wachtregister asiel, 23.191 in het opvangnetwerk (situatie 01/07/2012) en minstens 34.025 buiten het netwerk. We hebben het hier over officieel geregistreerde personen en niet over mensen zonder papieren,

Het opvangnetwerk heeft 24.026 opvangplaatsen en worden verzekerd door:

– Fedasil  – 18 centra – 4.998 plaatsen
– Rode Kruis – 14 centra – 1.627 plaatsen
– Croix Rouge – 18 centra – 4.298 plaatsen
– Andere Partners – 6 centra – 274 plaatsen
– Individuele woningen: Lokale Opvang-Initiatieven (LOI’s) – OCMW’s – 9.242 plaatsen
– Individuele woningen: NGO’s (Vluchtelingenwerk, Ciré) – 2.048 plaatsen
– Noodopvang/Transit met onder meer hotels: 2.215 plaatsen – 1.700 plaatsen (3% van alle asielzoekers) in de Transitopvang worden centraal in Brussel ingeschreven ook al verblijven zij in een andere gemeente “tot hun code 207 wordt aangepast”. Voor toelichting code 207 en bv code 207 no show, zie kruispunt migratie-integratie.

Het opvangnetwerk had dus 24.026 plaatsen en er werden 23,191 opgevangen wat dus een bezettingsgraad is van 94%
Het wachtregister asiel is een erg dynamisch gegeven, wie asiel aanvraagt komt er sowieso in, wie erkend wordt of geregulariseerd verdwijnt er uit en wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Ook wie trouwt met een Belg bv. Gaat uit het wachtregister. Maar ook wie vrijwillig of gedwongen België moet verlaten wordt geschrapt uit het wachtregister.

En dat is nu juist het punt. Men schrapt in de gemeente de personen die een bevel hebben gekregen om het grondgebied van België te verlaten maar zijn ze wel allemaal weg. Ze staan niet meer in de statistieken maar een grote meerderheid is nog wel in de gemeenten of het land.

Het wachtregister is dus geen juiste weergave van de asielzoekers die in de gemeente (het land ) verblijven. Bovendien verblijven er duizenden vluchtelingen, meestal ex-asielzoekers, zonder verblijfsvergunning in de gemeente ( het land). Hun aantal is niet gekend.

Meer informatie over het aantal asielzoekers , aantal plaatsen in de opvangcentra en over andere statistieken vind je op de website NPDATA. Ook voormelde informatie werd overgenomen van de website www.npdata.be. Met dank aan socioloog Jan Hertogen

Pol Van Camp
www.rechtopmigratie.be

take down
the paywall
steun ons nu!