Mexicaanse procureur-generaal: In Celaya gevonden stembiljetten voor de PRI zijn “ongebruikt materiaal”
Verkiezingen, Mexico, Undefined, PRI, Fraude, Pvem -

Mexicaanse procureur-generaal: In Celaya gevonden stembiljetten voor de PRI zijn “ongebruikt materiaal”

woensdag 18 juli 2012 17:05
Spread the love

Veronica Espinosa – Proceso – 17 juli 2012

Guanajuato, GTO. (Apro) -. Volgens het deskundigenverslag dat vandaag door de procureur-generaal (PGJE) werd voorgesteld maken de stembiljetten ten voordele van de PRI en de PRI-PVEM coalitie die in een magazijn in Celaya werden gevonden en die “werden gewijzigd” deel uit van het overschot of ongebruikt verkiezingsmateriaal van 1 juli.

Toch zal de instelling het onderzoek voortzetten om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het doen verdwijnen van stembiljetten uit de electorale pakketten en de wijziging ervan, aangezien beide onregelmatigheden illegaal zijn.

“Zowel de diefstal van de stembiljetten als de wijziging van hun inhoud, is een misdrijf, en vanzelfsprekend werden die biljetten veranderd,” zei procureur Carlos Zamarripa Aguirre.

De PGJE organiseerde de persconferentie zeven dagen nadat de PRI zelf hen deze stembiljetten had overgemaakt om een electoraal misdrijf in haar nadeel aan te klagen en bevestigde dat het om authentieke biljetten van het staatskiesinstituut (IEE) voor de lokale verkiezingen gaat. De procureur heeft de voorzitter en bijzitters van het stembureau nog niet kunnen opsporen om over onregelmatigheden een verklaring af te leggen.

Tijdens de persconferentie meldde de procureur dat zijn diensten de 1060 stembiljetten heeft onderzocht die hem op 10 juli door Juan Alfredo Khoury Siman, PRI-leider in Celaya, werden overgemaakt. Die biljetten zouden in vier plastic zakken in een magazijn zijn gevonden, materiaal waarvoor de PRI een klacht heeft ingediend en om een onderzoek heeft verzocht.

Aan deze klacht voegde de IEE zelf een verzoekschrift toe om zich tegen mogelijke verantwoordelijkheden van verkiezingsfunctionarissen in te dekken. Beide klachten zijn voorwerp van vooronderzoek 10203/2012.

De stembiljetten werden met twee verticale strepen ongeldig gemaakt.

Echter, bij de PRI werd er van een kiesovertreding uitgegaan omdat de biljetten stemmen in haar voordeel zouden bevatten voor de verkiezing van de gemeenteraad, van de gouverneur en voor het lokale kamerlid.

Bij onderzoek werd vastgesteld dat van de 1060 stembiljetten 932 een stem droegen voor de PRI, 62 voor de PVEM, 57 voor de PRI-PVEM coalitie, en negen blanco zijn gebleven.

Echter, volgens een studie met behulp van infrarood- en ultraviolettechnieken die werd toegelicht door Francisco Gonzalez Chao, hoofd van de gerechtelijke experten,  besluit men dat het ongebruikte en met twee strepen geannuleerde stembrieven betreft. Over deze strepen heen heeft men dan het logo van de PRI aangekruist.

“We hebben alle stembiljetten gecontroleerd, zowel deze voor de gemeenteraad als die voor de gouverneursverkiezing, met steeds hetzelfde resultaat: eerst werden de twee parallelle lijnen getrokken (om het biljet te annuleren), en vervolgens werd een kruis aangebracht over het logo (van de PRI),” legt de directeur van het expertisecentrum uit.

Daarnaast waren de stembiljetten niet geplooid, “zoals typisch wordt gedaan vooraleer ze in de stembus te deponeren, dus kan je hieruit afleiden dat ze niet zijn gebruikt voor het stemmen noch in de urnen werden gedeponeerd.”

De PGJE concludeerde eveneens dat de betreffende stembiljetten zich in goede staat bevonden, wat voor onmogelijk wordt gehouden aangezien ze pas na acht dagen in open lucht werden gevonden en afgeleverd bij de PRI in Celaya.

Procureur Zamarripa zei dat de persoon, die de zakken met de stembiljetten aan de PRI overmaakte, in zijn verklaring de specifieke plaats waar hij ze had gevonden niet vermeldde, “hij noemde enkel de wijk”. En omdat de electorale pakketten die werden neergelegd in de gemeenten en districten niet geopend mogen worden, heeft men de verantwoordelijken van het betreffende stembureau nog niet kunnen opsporen.

Hij wees er nogmaals op dat de niet gebruikte stembiljetten mee in het electorale pakket moeten worden terugbezorgd aan de respectieve verkiezingsraad, “maar of iemand ze heeft gestolen, of uit onachtzaamheid heeft weggegooid of achtergelaten, wordt nog verder onderzocht.

“Ik wil benadrukken dat het onze doelstelling is de zaak tot op de bodem uit te zoeken, om absolute duidelijkheid te verkrijgen,” besloot de procureur.

Oorspronkelijk bericht – eigen vertaling

take down
the paywall
steun ons nu!