Terugblik op één week Guantanoma-proces tegen vredesactivisten in Turkije

maandag 16 juli 2012 11:18
Spread the love

Tijdens het proces in Turkije werden alle rechtsprincipes opzij geschoven. Het feit dat je verondersteld wordt onschuldig te zijn tot het tegendeel bewezen is, wordt hier omgedraaid. Ook van een scheiding der machten is hier totaal geen sprake.

Ik ging met onze delegatie in de persruimte zitten in de veronderstelling dat we toestemming kregen van de rechter. Toen kwam een “gendarme” ons zeggen: “wij hebben je toch gezegd dat je als delegatielid niet in de persruimte mag”. Die ‘wij’ reveleert hier alles. Namelijk de gendarme en de rechter zijn één.

Er is een rechtbank die doet alsof ze recht spreekt maar in feite is het de “gendarme” die ‘recht’ spreek. Daar zie je hoe zeer Turkije eigenlijk een militaire dictatuur is. En het is belangrijk dat Europa zich dat realiseert.

Gedurende de hele week moest ik van mijn Turkse vrienden opletten wat ik schreef en paste ik regelmatig zelfcensuur toe. Dit toont nogmaals aan hoe diep die intimidatiecampagne zit.

Roadmap naar een betere wereld

Zo zat ik vorige week op de laatste namiddag te luisteren naar de ‘act of accusation’,  ‘de akte van inbeschuldigingstelling’. En ik kon mijn oren niet geloven. Ik hoorde bijna een utopische opsomming van waar de KCK voor staat. Leden van de KCK worden hier beschouwd als terroristen. De ideologie van de partij is ecologie, gelijkberechtiging van man en vrouw,  directe democratie, multi-etniciteit, tolerantie. Het is als het ware de roadmap naar een betere wereld en dat wordt als terrorisme bestempeld.

Hun programma is trouwens geen geheim. Het staat integraal op Wikipedia.  Hun ideologie wordt diep beïnvloed door de Amerikaanse filosoof Murray Bookchin. Een filosoof die staat voor een directe democratie op basis van ecologie. Vanuit de stelling dat ecologische problemen in de eerst instantie sociale problemen zijn.

De hele discussie van de indignados en de Occupy-beweging van 2011 draait rond het probleem van de democratie en het organiseren van directe democratie. De indignados organiseren plenaire vergaderingen met soms meer dan 500 mensen die tot een consensus moeten komen. In de echte politiek zal dat nooit werken. Je hebt dan drie dagen nodig om één besluit te nemen. De KCK hebben een concreet werkbaar voorstel voor directe democratie met vertegenwoordiging via wijkcomités en raden.

Mogelijke scenario’s uitkomst proces

Een duidelijke scenario van de uitkomst van het proces valt moeilijk te voorspellen. Ik vrees voor een veroordeling over heel de lijn van de bijna 200 mensen. Een ander mogelijk scenario waar ik voor vrees maar tegelijk ook op hoop is dat de niet Koerden, de intellectuelen zoals de schrijver Ragip Zarakolu, professor Bü?ra Ersan en Ayse Berktay, de mede-oprichter van het World Tribunal on Iraq worden vrijgesproken als een soort van zoenoffer zodat men de angel wegneemt uit het protest. En dat men nadien ongestoord de Koerden, de echte partijleden en masse kan veroordelen als terroristen.

(woorden opgetekend door Keltoum Belorf)

take down
the paywall
steun ons nu!