Mexico: nationale mobilisatie tegen de ‘fraude’ beslist in Atenco
Betoging, Staking, Mexico, Oaxaca, Coca-Cola, Felipe Calderon Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Televisa, San salvador atenco, #yosoy132, Jalisco, Soriana, Wal-mart, Michoacan, Morelos -

Mexico: nationale mobilisatie tegen de ‘fraude’ beslist in Atenco

maandag 16 juli 2012 17:06
Spread the love

Voorzien een “inname of omsingeling” van Televisa en boycot van Wal-Mart en Soriana

Laura Poy Solano en Javier Salinas Cesareo
La Jornada, Maandag 16 juli 2012, p. 7

San Salvador Atenco, Mex., 15 juli. De vertegenwoordigers van 300 organisaties op de eerste “Nationale Conventie tegen de Opdringing” [van Enrique Peña Nieto als president-elect] hebben een nationaal actieplatform opgericht. Dit bestaat uit studenten, boeren, arbeiders, vakbonden en leerkrachten en zal nationale betogingen, de boycot van bedrijven die deelnamen aan de fraude, de bezetting van openbare plaatsen en de inname of omsingeling van de installaties van Televisa in het hele land voorbereiden, om te voorkomen dat Enrique Peña Nieto het presidentschap opneemt.

Onder andere de leden van de beweging # YoSoy132, van Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hebben opgeroepen tot een nationale mars op 22 juli in de hoofdstad. Naast andere acties wordt op vrijdag 27 juli tot een manifestatie tegen het tv-bedrijf  opgeroepen, maar een beslissing hierover werd uitgesteld tot de bijeenkomst die wordt gehouden in Oaxaca op 22 en 23 september. Dan wordt het “actieplan 20 november-1 december” opgesteld.
[20 november is de verjaardag van de start van de revolutie; 1 december is traditioneel de datum voor de eedaflegging van een nieuwe president]

Volgens de organisatoren hebben gedurende meer dan vijf uur 2.600 afgevaardigden en vertegenwoordigers van 29 entiteiten ruim 200 voorstellen besproken.  Een tweede Nationale Conventie wordt bijeengeroepen op 4 augustus in Jalisco. Op 8 augustus gaat dan de eerste nationale burgerstaking door die tevens als “test voor een algemene staking” wordt beschouwd.

Op 11 augustus sluit de beweging zich aan bij de mars die het SME, de vakbond van de elektriciteitssector, organiseert in Mexico Stad. Eveneens in augustus worden op niveau van de deelstaten de lokale conventies georganiseerd.

De vergadering verliep in een bij wijlen gespannen sfeer door de diversiteit aan de ideeën en door de opstelling van de afgevaardigden, in het bijzonder bij de bespreking van de inname of omsingeling van Televisa ontstond verschil van mening. De vertegenwoordigers gaven aan dat in het binnenland “er geen gunstige voorwaarden bestaan, noch garanties voor de veiligheid en de mensen zijn nog niet gesensibiliseerd”, maar uiteindelijk werd toch overeengekomen dat “elke staat in overeenstemming zijn eigen kracht beoordeelt of de omstandigheden ervoor gunstig genoeg zijn.”

Ze keurde ook twee nationale strijddagen goed, op 1 en 6 september. Op 1 september vindt een massale betoging plaats vanaf het Federale Kiestribunaal (TEPJF) naar de Kamer van volksvertegenwoordigers om tijdens de zesde “state of the union” van president Felipe Calderon het “opdringen” van de toekomstige kamerleden en senatoren af ??te wijzen.

Vijf dagen later roept de Conventie dan op tot wegversperringen, tot blokkering van tolbarrières, tot andere lokale protestacties en tot kunst-en culturele evenementen in de openbare ruimte en tot boycot van bedrijven die hebben “geholpen met de fraude”, zoals Soriana, Wal-mart, Coca-Cola en sommige banken.

Voor de 15 en 16 september klinkt  in alle openbare plaatsen in het land ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsviering, een “grito van Mexico, zonder PRI”. Voor 2 oktober wordt opgeroepen tot een nationale staking van de universiteiten, die moet wel nog worden goedgekeurd in iedere hogeschool, en tot een massabetoging.

Organisatie en strijdplan

Gezien het grote aantal voorstellen en voorziene demonstraties is er over sommige geen consensus bereikt of werd er, gezien het belang ervan, besloten om de uitvoering ervan uit te stellen. De beslissing om een ??nationale algemene staking te organiseren op 1 december, de dag van de eedaflegging van Peña Nieto, werd niet weerhouden. Ook de inname van de internationale luchthaven van Mexico Stad, van het presidentiële paleis Los Pinos en van het federale parlement werden niet goedgekeurd. Over het voorstel om tien dagen lang, van 20 tot en met 30 november, betogingen te organiseren als voorbereiding op een “grote nationale algemene staking” om zo de komst van de politicus uit de staat Mexico te vertragen, wordt het debat nog verder gevoerd.

De goedkeuring van een politiek statement zal gebeuren tijdens een komende vergadering, maar nu reeds werd voorgesteld de Conventie te definiëren als een organisatie die ervoor vecht dat Peña Nieto geen president  wordt, die daarom het opdringen verwerpt, want er bestaat geen democratie wanneer stemmen gekocht worden, evenmin kan een toekomstige maatschappij gerund door de televisiebedrijven door de beugel.

Bij het sluiten van de vergadering, waaraan ook dorpelingen van Cheran (Michoacan) en van Huexca (Morelos) deelnamen, riep Trinidad Ramirez van FPDT op om de eenheid te bewaren ondanks de verschillen in de voorstellen en de initiatieven tot democratisering. Hij herinnerde eraan dat “wij daarom met deze conventie trachten te luisteren, deel te nemen en samen te gaan”.

take down
the paywall
steun ons nu!