Hoopvolle signalen uit de Filipijnen
Radio Cordillera -

Hoopvolle signalen uit de Filipijnen

zondag 15 juli 2012 20:46
Spread the love

Maar er zijn ook hoopvolle signalen uit de Cordillera. Boeren hier blijven niet bij de pakken zitten. Ze organiseren zich in sterke boerenorganisaties. “We zijn waakzaam en verenigen ons. We zorgen zelf voor onze ontwikkeling. Het ligt in onze handen. We voeren campagne en actie”, zegt Pablo uit Bolo. Die strijdlust zie je ook tijdens de jaarlijkse Cordilleradag, waarop boeren van over de hele Cordillera samenkomen om te strijden hun recht op grond en een duurzame landbouw. 

Meer oogst, minder honger

Boeren in de Cordillera nemen initiatieven. Zo getuigt ook Sabina uit Kilayon: “Vroeger sliepen we ’s nachts buiten om er zeker van te zijn dat het water tot bij de rijstvelden kwam. Het water liep langs kanalen die we zelf in de aarde gegraven hadden. Veel water ging verloren. Het was een harde tijd. Al vroeg op het jaar was er een tekort aan eten. Nu hebben we samen met het hele dorp cementen irrigatiekanalen aangelegd. Sindsdien oogsten we twee keer per jaar en hebben we genoeg voorraad. We kunnen onze rijstvelden zelfs uitbreiden!” Sabina en haar dorpsgenoten stelden een planning op om drie keer per week aan de irrigatiekanalen te werken. Bevrijde Wereld en de Provincie Oost-Vlaanderen zorgden voor het materiaal en de coaching. Maar de irrigatiekanalen, dat is hun werk, hun trots.

Rijst als zekerheid

In het dorp Lat’ey laat Kristina ons de rijstcoöperatieve zien die ze met de steun van Bevrijde Wereld konden opstarten. Het is een opslagplaats en verdeelsysteem voor rijst. We ontdekken een haast lege schuur. “Alle rijst is uitgeleend. Momenteel is het crisis in het dorp”, vertelt Kristina. “Het is veel te droog. Er is overal tekort. In tijden van crisis kunnen mensen terecht in onze rijstbank. De rijstbank is van cruciaal belang voor onze voedselzekerheid omdat we zo afgelegen wonen. We kunnen niet zomaar naar de stad om extra rijst. Wanneer het regent kunnen we hier niet weg. We hebben met het dorp afgesproken hoeveel interest we moeten betalen als we rijst ontlenen. In tijden van crisis zijn we flexibel.”

Uren tijdverlies ingehaald

In Kilayan vertelt Gabriel ons welke impact de rijstmolen op het leven van de vrouwen heeft: “vroeger waren de vrouwen een hele dag bezig om de rijst met de hand te pletten. Met de rijstmolen duurt dit slechts 20 minuten. De vrouwen in ons dorp hebben nu meer tijd om in de groentetuin te werken en voor de familie te zorgen.” Wat verderop in het dorp ontmoeten we William en Paulino. Ook zij merken heel wat tijdswinst en onafhankelijkheid dankzij hun nieuwe smederij. Ze leerden om zelf hun eigen landbouwwerktuigen te maken en te herstellen. “Het hele dorp komt hier landbouwmateriaal ontlenen. Vroeger moesten we materialen buiten kopen of huren aan hoge prijs. Nu doen we alles zelf. Dat zorgt niet alleen voor een extra inkomen, het bespaart ook heel wat tijd tegenover de periode dat we alles manueel op het veld bewerkten.”

Technologie op maat

Samen met Roger van Bevrijde Wereld bezoeken we het atelier voor aangepaste technologie in Baguio. Hier wordt technologie op maat gemaakt. Met de toegepaste technologie maken we goedkope, eenvoudige toepassingen om de voedselzekerheid te garanderen met respect voor milieu en gezondheid. Het zijn technieken op niveau en binnen de capaciteit van de gemeenschap. De materialen moeten ook gereproduceerd kunnen worden door de gemeenschap”, vat Roger samen. Eén van die initiatieven is de goudconcentrator. De goudconcentrator scheidt het goud van bodem en rots zonder chemicaliën. Het water wordt niet vervuild en kan opnieuw gebruikt worden. Dit in tegenstelling tot de chemische mijnbouw die het water voor landbouw vervuilt. In het dorp Itogon waar Bevrijde Wereld actief is, kiezen de mensen bewust voor deze ecologische manier om goud te ontginnen. “Dat is niet zo evident. Want met de chemische producten gaat het sneller en brengt het meer op. Het is dus belangrijk om de boeren voldoende bewust te maken van hun keuzes. In Itogon werkt het. Nu werken we aan een manier om de machine met waterenergie aan te sturen, zodat er geen nood is aan elektriciteit als die er niet is.”

Honger is taboe

“Vaak hebben we drie tot vier maanden tekort aan eten”, vertelt Pablo. “Maar we zorgen dat niemand honger heeft. Honger is taboe. Het hele dorp werkt samen opdat iedereen drie maaltijden per dag heeft. Soms is dat een hele maand bonen. Wat we over hebben, delen we. Onze overheid laat ons volledig in de steek. Ze hebben geen oog voor onze echte noden. Dat is het grote verschil met het werk van ngo’s: wij beslissen zelf wat we nodig hebben. En we gaan samen op zoek naar oplossingen.” Bevrijde Wereld en de provincie Oost-Vlaanderen ondersteunen boeren in de Cordillera om hun plannen waar te maken. Het begint bij sterke boerenorganisaties. Zij zijn de voedingsbodem voor een vruchtbare toekomst op het platteland.

Twee weken lang reisden videoreporter Roel Nollet en Sofie Van Der Straeten van ngo Bevrijde Wereld doorheen de Filipijnse Cordillera voor de productie van de nieuwe televisiedocumentaire ‘Radio Cordillera’. Met een lokale community radio trokken ze langs afgelegen dorpen op zoek naar sterke, harde en hoopvolle boerenverhalen achter de projecten van Bevrijde Wereld en de Provincie Oost-Vlaanderen. Hoever reikt de stem van de Filipijnse boeren? Stay tuned for Radio Cordillera. Binnenkort op een televisiescherm bij jou in de buurt. Volg hun reis op deze blog. (www.bevrijdewereld.be)

take down
the paywall
steun ons nu!