VRT-Nieuwsdienst na de Zaak van de Keizer

VRT-Nieuwsdienst na de Zaak van de Keizer

woensdag 11 juli 2012 20:56

De mededeling op 21 mei waarin de VRT zich distancieerde van “De Keizer van Oostende”, een boek geschreven door haar journalisten Luc Pauwels en Wim Van den Eynde, en beiden een tijdelijk verbod oplegde “om VRT-reportageopdrachten te laten uitvoeren zolang er geen duidelijkheid is over de juiste toepassing van de deontologische regels door de betrokken journalisten” kwam in journalistenmiddens over als een koude douche. De VVJ liet weten “dat de behandeling van dit conflict door de VRT-verantwoordelijken vragen opriep”, vroeg “dat de hoofdredactie en directie haar beslissingen zou stroomlijnen met de oordelen van de redactieraad en deontologische adviesraad” en pleitte er voorts ook voor “dat VRT-medewerkers zich konden blijven engageren in journalistieke projecten buiten het werk, zij het dat dit moet passen in de minimale deontologie eigen aan de openbare omroep”.

Na advies van de deontologische adviesraad voor wie “beide journalisten zich weliswaar bezondigden aan een aantal onvolkomenheden, maar zonder dat dit hun functioneren in het gedrang brengt” besliste het college van hoofdredacteurs recent “de beschermende maatregel” (dixit hoofdredacteur Luc Rademakers) terug op te heffen. “Omwille van de controverse over het boek leek het ons in eerste instantie verstandiger dat beide journalisten even niet op het veld kwamen in afwachting dat de deontologische raad zich over de kwestie uitsprak. De raad stelde onvolkomenheden vast in de wijze waarop het boek tot stand gekomen is, maar niet over de inhoud ervan. Over de inhoud hebben noch de raad, noch ikzelf zich ooit uitgesproken. Het verder functioneren van deze – overigens goede – journalisten binnen de nieuwsdienst stelt volgens de raad geen fundamenteel probleem”, aldus Rademakers.

De les die Rademakers uit het gebeuren trekt is dat VRT-journalisten die een complex onderzoeksjournalistiek project willen opstarten op een voor hen niet helemaal bekend terrein zulks beter doen binnen de journalistieke omgeving van de VRT, onder begeleiding van een team van interne en externe specialisten en gecoördineerd door een eind- of hoofdredacteur. Dit betekent geenszins dat VRT-journalisten in de toekomst geen externe journalistieke activiteiten meer zullen kunnen ontplooien zoals het publiceren van boeken. ‘Had men in dit geval eerst een Panorama-uitzending gemaakt over de thematiek en het boek pas daarna geschreven was er wellicht geen probleem geweest omdat het initiële onderzoek binnen de VRT gevoerd was. Bij het verlenen van de toelating voor externe activiteiten zullen wij in de toekomst wel strikter te werk gegaan. Dit is overigens niet alleen in het belang van de VRT, maar ook in dat van de journalist”, aldus Rademakers. Wat dit laatste betreft omschreef hij in de media de VRT-omgeving bij dergelijke projecten als “kritisch en veeleisend, heel anders dan bij een commerciële derde”.  De VRT ervaart het ook als een probleem dat ze bij externe projecten te weinig controle kan uitoefenen op de naleving van de eigen deontologie.

Hoe zit het met de toekomst van de onderzoeksjournalist bij de VRT? Even eraan herinneren dat de nieuwe beheersovereenkomst de VRT opdraagt om diepgravende reportages en onderzoeksjournalistiek een structurele plaats te geven binnen het nieuwsaanbod.  Binnen het jaar dient met name een plan te worden uitgewerkt om onderzoeksjournalistiek aan te moedigen en te implementeren zodat dit in meerdere programmaonderdelen aan bod komt. Jaarlijks moeten bovendien minstens 10 eigengemaakte televisiereportages uitgezonden worden. In de aanloop naar de opmaak van deze beheersovereenkomst was Mediaminister Lieten hier duidelijke vragende partij voor. “De VRT had een sterke traditie in de productie van documentaires zowel op televisie als op radio. Die traditie moet opnieuw in ere worden hersteld.  Onderzoeksjournalistiek en eigen documentaires zijn tijd- en vaak ook kostenintensieve genres, maar juist hier moet de VRT haar rol als publieke omroep opnemen”, aldus Lieten in haar visietekst voor de VRT.

“We hebben beslist in het kader van deze nieuwe onderzoeksjournalistieke aanpak in de loop van het nieuwe seizoen 13 extra Panorama-uitzendingen uit te zenden. Het gaat om uitzendingen die er anders niet zouden geweest zijn. Daarnaast wil ik onderzoeksjournalistiek absoluut niet alleen in een of andere hoek van de redactie onderbrengen, maar wil dat het een vast onderdeel wordt van alle journalistieke activiteiten. Het ligt trouwens in de lijn van onze deontologie om alle informatie grondig te checken en zoveel mogelijk andere bronnen te gebruiken. Onderzoeksjournalistiek begint in het journaal en radionieuws want het is onze corebusiness”, aldus Rademakers. De VRT Nieuwsdienst heeft extra middelen voorzien voor onderzoeksjournalistieke projecten, zoals de 13 Panorama-reportages.

Luc Vanheerentals

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!