Parwais: Open brief aan Open VLD

Parwais: Open brief aan Open VLD

dinsdag 10 juli 2012 19:43
Spread the love

Geachte heren en mevrouw de minister van staat,
mijnheer en mevrouw de minister,
geachte volksvertegenwoordigers en mandatarissen,

Ik schrijf u in verband met de uitwijzing van dhr. Parwais Sangari, waarover u ongetwijfeld in de media iets vernomen hebt. Niet omdat ik een wonder verwacht van u, waardoor Parwais weer herenigd kan worden met zijn pleegmoeder, vriendin en vriendenkring. Niet omdat ik de hoop koester dat in de nabije toekomst talloze goed geïntegreerde, waardige mannen en vrouwen op een andere manier behandeld zullen worden. Ik appeleer u als verkozenen des volks, liberalen, vaders en moeders en vooral als méns.

Uit uw programma rond migratie pluk ik even volgende paragraaf, al kent u het wellicht beter dan ik.

“Globalisering en migratie wordt door sommige partijen misbruikt om een cultuur van angst op te zetten. Open Vld kijkt in de eerste plaats naar de opportuniteiten. De instroom van goed opgeleide en geïntegreerde werkkrachten zullen we nodig hebben in onze vergrijzende samenleving. Maar migratie moet zoals elders in Europa fatsoenlijk georganiseerd worden, in het belang van de burgers van dit land en van de migranten zelf.”

Ik doe mijn best om het huidige asielbeleid, uitgevoerd door uw mandataris, staatssecretaris mevrouw De Block, te rijmen met dit programmastandpunt. Ik tracht de uitwijzing naar een oorlogsland, waarvoor een negatief reisadvies geldt, van een jongeman die onze taal kent, hier een knelpuntberoep uitoefende en een sterk dossier heeft, te plaatsen in uw partijstandpunt. Het lukt me niet. Parwais Sangari is het soort vluchteling dat we met open armen willen ontvangen, als ik het liberale standpunt mag geloven. De realiteit van zijn uitwijzing maakt van dit standpunt een dode letter.

Dit gaat over uw programma, over uw mandataris en dus direct en indirect over uw verantwoordelijkheid als verkozen bestuurders. Wij hebben u onze stem gegeven. Duizenden stemmen hebben zich op nauwelijks 48 uur tijd achter Parwais geschaard, tégen zijn wrede uitwijzing. Onze stem is voorpaginanieuws. En toch blijft het vanuit de enige Vlaamse partij met het woord ‘democraten’ in haar naam, oorverdovend stil. Graag had ik uw standpunt vernomen, welke het ook mag zijn.
Wie nu zwijgt, liegt.

Hoogachtend,

Sophie Vanonckelen

Sophie Vanonckelen werkt bij Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede, het netwerk van christelijke solidariteitsorganisaties. Ze schrijft deze brief in eigen naam.

take down
the paywall
steun ons nu!