Verslag, Nieuws, België -

Merchtem is ook gevaarlijk. Maggie De Block over Afghanistan en andere stuitende uitspraken

“Wel, ik zeg u hier is het ook niet altijd een veilige situatie. U moet hier 's avonds maar buitenkomen.” Met die woorden wuifde staatssecretaris Maggie De Block de kritiek weg dat ze een twintigjarige jongen naar een oorlogsgebied terugstuurde. Tijdens haar tv-optredens ging ze bovendien ook nog eens zeer los om met de waarheid.

dinsdag 10 juli 2012 11:27
Spread the love

Staatssecretaris Maggie De Block deed die uitspraak die haar nog jaren zal achtervolgen voor de camera van VTM.

In Terzake kreeg ze enkel brave vragen voorgeschoteld, maar ook daar deed ze opmerkelijke uitspraken. Haar uitleg over de verschillende diensten die de asielaanvraag van Parwais Sangari afwezen, lokte een boze reactie uit van de advocate van Parwais.

“Het antwoord van mevrouw De Block is manifest onjuist”, aldus advocate Kati Verstrepen.

Op de steunpagina voor Parwais op Facebook schreef ze:

“Mevrouw De Block beweert dat een onafhankelijke asielinstantie (zijnde het Commissariaat Generaal) de asielaanvraag van Parwais beoordeeld en afgewezen heeft. Dat klopt. Dat was in 2008. Parwais was toen net 16 jaar oud en hij kon niet voldoende details geven over zijn aanvraag en er zaten een aantal tegenstrijdigheden in zijn relaas. Men geloofde hem niet toen hij zei dat zijn vader vermoord werd en hij zelf zwaar gekwetst raakte bij een brandstichting bij hem thuis. Nochtans waren de brandwonden toen nog vers…
 
Enkele weken geleden is er echter een brief gekomen van een parlementslid uit Afghanistan. Deze (door de dienst vreemdelingenzaken) niet betwiste bron verklaart dat het verhaal dat Parwais vertelde in 2008 volledig klopt. Zijn vader werd inderdaad vermoord, zijn huis werd in brand gestoken en hij wordt wel degelijk nog steeds gezocht. Parwais diende hierop een nieuwe asielaanvraag in. De dienst vreemdelingenzaken (de administratie van mevrouw De Block) wil deze asielaanvraag aanvraag echter niet meer laten behandelen en weigert de zaak voor te leggen aan het Commissariaat Generaal omdat deze brief geen nieuw element zou zijn. Dat Parwais toen beschuldigd werd van leugens en nu kan bewijzen dat hij toen niet loog is dus niets nieuws volgens de dienst van mevrouw De Block. Als mevrouw De Block nu beweert dat een onafhankelijke instantie de nieuwe asielaanvraag van Parwais heeft beoordeeld dan is dat bijgevolg onjuist.
 
Dat is net wat ik vroeg, dat een onafhankelijke dienst deze aanvraag ten gronde zou beoordelen en dat is nu net wat mevrouw De Block haar administratie heeft geweigerd.
 
Het antwoord van mevrouw De Block is dan ook manifest onjuist.”

take down
the paywall
steun ons nu!