Verslag, Nieuws, Milieu, België, Nic Balthazar, Gent, De Vos Luc, Big Jump Gent, Gents Milieu Front -

Foto’s: The Big Jump in Gent

Naar jaarlijkse gewoonte sprongen weer veel Gentenaars in het water om het belang van propere waterlopen onder de aandacht te brengen.

zondag 8 juli 2012 17:40
Spread the love

Bond Beter Leefmilieu, GREEN en Natuurpunt organiseerden op zondag 8 juli een ‘Big Jump’. Op 21 plaatsen in Vlaanderen doken om 15 uur stipt meer dan 2.000 mensen in rivieren, waterlopen en meren om aandacht te vragen voor proper en zuiver water. In Gent waren dat er zo’n 350. Op verschillende plaatsen in Europa sprongen mensen op dat moment gelijktijdig in rivieren, vijvers en kanalen om de vraag naar proper en gezond water kracht bij te zetten.

Onze waterlopen worden nog dagelijks vervuild. Door de industrie, de landbouwsector én door huishoudens – door ons allemaal dus.

Tegen 2015 moeten alle waterlopen een ‘goede ecologische toestand’ bereikt hebben, zoals afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water. Het Pact 2020 (en het Vlaamse regeerakkoord) heeft die doelstelling overgenomen, maar tot nu toe is er te weinig vooruitgang geboekt.

Jo Van Cauwenberge, directeur van GREEN vzw: “De vrees is dan ook reëel dat we die doelstelling nergens in Vlaanderen zullen halen. Het is dus hoog tijd dat het beleid een tandje bijsteekt en concrete acties op het terrein onderneemt.”

take down
the paywall
steun ons nu!