De rug van een man uit het Libische Traghen met overduidelijke sporen van martelingen, zoals een Amnesty-delegatie kon vaststellen op 17 mei 2012 (foto: Amnesty International)
Nieuws, Afrika, Politiek, Rechtsstaat, Libië, Verkiezingen, Mensenrechten, Milities, Amnesty International, Straffeloosheid, Foltering, Tripoli, Benghazi, Arabische lente, Libische Nationale Overgangsraad, Martelingen, Libische opstand, Geheime detentiecentra, Thuwwar (opstandelingen) - Lore Van Welden

“Libië moet milities aanpakken”, eist Amnesty

Gewapende milities plegen nog steeds op grote schaal mensenrechtenschendingen in Libië. Het land dreigt te verzanden in eenzelfde situatie als onder kolonel Khaddafi waarbij vermeende opposanten willekeurig opgesloten, gefolterd en gedood worden. De winnaars van de Libische parlementsverkiezingen van 7 juli moeten prioriteit maken van respect voor de rechtsstaat en de mensenrechten, eist Amnesty.

vrijdag 6 juli 2012 15:15
Spread the love

De winnaars van de Libische parlementsverkiezingen van zaterdag 7 juli moeten de rechtsorde en de mensenrechten bovenaan hun prioriteitenlijst plaatsen. Uit een woensdag gepubliceerd Amnesty-rapport blijkt dat gewapende milities nog steeds op grote schaal mensenrechten schenden.

Het rapport ‘Libya: rule of law or rule of militias?‘ beschrijft gedetailleerd hoe bijna een jaar na de val van Tripoli gewapende milities in Libië nog steeds mensen doden, willekeurig oppakken, folteren en uit hun woonplaats verdrijven. Zij terroriseren uit wraak hele gemeenschappen, zonder te hoeven vrezen voor vervolging. Ook bevechten zij elkaar met grof geschut in woonwijken, waardoor onschuldige burgers worden gedood.

Tijdens een bezoek aan Libië in mei en juni ontdekte de Amnesty-delegatie dat er nog steeds honderden illegale gewapende milities actief zijn. De Amnesty-delegatie deed onderzoek in Benghazi, Kufra, het westelijke Nafusa-gebergte, Sabha, de hoofdstad Tripoli en al-Zawiya.

Vele milities weigeren hun wapens in te leveren of zich aan te sluiten bij het reguliere leger of de politiediensten. Medewerkers van het Libische ministerie van Binnenlandse Zaken vertelden dat zij er tot nu toe slechts in zijn geslaagd vier milities in Tripoli te ontmantelen.

Foltering en doden in geheime gevangenissen

Milities arresteren nog steeds mensen en houden hen vast in geheime detentiecentra. Er is enige vooruitgang geboekt bij het centraliseren van detentiecentra, maar nog steeds zitten naar schatting vierduizend mensen in detentiecentra die niet in handen zijn van de centrale autoriteiten. Sommige mensen worden al een jaar zonder proces vastgehouden.

In twaalf van de vijftien detentiecentra waar de Amnesty-onderzoekers gevangenen onder vier ogen konden spreken, vonden zij bewijzen van recente mishandeling en soms foltering. Amnesty heeft gedetailleerde informatie van ten minste twintig gevangenen die sinds eind augustus 2011 stierven door foltering door milities.

Nieuw verkozen regering moet signaal geven

Tot nu toe bagatelliseren de Libische autoriteiten de misdrijven van de milities; ze worden afgedaan als acties van een aantal individuen. De overgangsregering keurde in mei 2012 een wetgeving goed die thuwwar (opstandelingen) vrijstelt van vervolging. Slachtoffers van mensenrechtenschendingen krijgen daardoor geen gerechtigheid.

Amnesty International vindt dat het nieuwe parlement en de regering die het benoemt, moeten beginnen met het erkennen van de misdrijven en het vervolgen van de daders. Zij moeten het signaal geven dat dergelijke misdrijven niet langer kunnen worden getolereerd. Alleen zo kunnen zij een herhaling van de schendingen die leidden tot de revolutie van vorig jaar voorkomen.

Lore Van Welden

Lore Van Welden is mediaverantwoordelijke bij Amnesty International Vlaanderen vzw.

take down
the paywall
steun ons nu!