De toenmalige VB-kopstukken op de beklaagdenbank

Heeft een nieuwe klacht tegen het Vlaams Belang zin?

vrijdag 6 juli 2012 14:35
Spread the love

In de media wordt gewag gemaakt van de mogelijkheid dat het CGKR opnieuw een klacht met burgerlijke partijstelling tegen het Vlaams Belang overweegt. Men kan daarbij nogal wat commentaren lezen, voor en tegen. Vanuit het verleden wil ik enkele zaken aanbrengen die men m.i. niet over het hoofd zal mogen zien vooraleer een beslissing te nemen.

1. Tot op heden is het zo dat het VB veroordeeld geweest is voor racisme. Filip Dewinter spreekt hier blijkbaar van een overwinning voor zijn partij. Mij niet gelaten. In de publieke opinie gaat het VB echter door voor een partij met een veroordeling voor racisme. Ik weet weliswaar dat politici steevast niets dan persoonlijke overwinningen zien, maar ik zie  daar persoonlijk weinig reden in om van een overwinning te spreken, laat staan te gloriëren. Maar het betekent wel dat het CGKR nu verdomd goed moet opletten dat die uitspraak niet veranderd wordt in een nieuwe uitspraak die de vorige niet bevestigt, en het VB nu bijvoorbeeld vrijuit zou gaan. Het dossier moet dus nog steviger zijn dan het vorige. En dat is niet evident. En zelfs met een zeer stevig dossier als het vorige werd het pleit slechts beslecht in de laatste rechte lijn, na een uitspraak van Cassatie. Opletten dus, dames en heren op het CGKR. Een overwinning zal hier niet voor het grijpen liggen. Verre van.

2. Uit de vorige behandeling van de zaak heb ik geleerd dat de grote vraag, nu nog méér dan toen, zal zijn: is dit niet een politiek proces? Gelukkig had het CGKR toen uitstekende advocaten. Op zeker ogenblik riskeerde het inderdaad als een politiek proces gezien te worden… en dan werd het een zaak voor een volksjury… en werd de hele zaak uitgesteld… naar de eeuwigheid. Nu nog méér dan toen, is er het risico dat eventuele raadsheren van het VB  de kaart van het politiek proces zullen trekken. Die kaart is in het huidige geval m.i. gemakkelijker te spelen dan vroeger.

3. Een derde element dat aangevoerd wordt, is dat het VB daar toen veel electoraal garen bij gesponnen heeft. Voor zover ik de toestand toen kan evalueren, is dit niet uitgesloten… en zelfs waarschijnlijk, zij het dat het minder bewezen is dan men het laat uitschijnen. Er bestaan peilingen van voor de uitspraak van het Hof die laten zien dat het VB toen al op eenzelfde hoge score zat als na de uitspraak. Het kan natuurlijk wel waar zijn dat het feit zelf van een proces het VB winst opgeleverd heeft, welke de uitspraak ook moge geweest zijn. Het  klopt dus waarschijnlijk wel dat het VB tijdelijk wint bij een proces.

4. Er zijn echter twee bedenkingen te plaatsen bij die tijdelijke overwinning. A. Wat doe je met een overwinning die je gegarandeerd niet kan verzilveren en die je jarenlang blijft achtervolgen? B. Als je op artificiële wijze of door een conjunctureel gegeven te ver boven je normale score uitstijgt, is de neergang nabij. En wie met zo’n profiel als het VB een neergang inzet – de eerste symbolische nederlaag -, kalft wel eens verder en sneller af dan hem lief is.

5. Het is aan mij niet (meer) om het CGKR te adviseren, maar mijn ongevraagd advies zou niettemin zijn om uiterst voorzichtig te zijn en wellicht eerder te opteren voor een klacht met burgerlijke partijstelling – eventueel na de verkiezingen – tegen de onnozelaars met hun zwamworsten… Daar kan, mits er een goed raadsheer is, een krachtig dossier van gemaakt worden. Het VB zelf zou ik gewoon zijn verkiezingsnederlaag laten lijden… Ze zijn geen belangrijke speler meer, dat zijn de feiten. Ik weet dat je daar als CGKR een prijs voor betaalt: men zal opwerpen dat je “politiek” redeneert en niet “principieel”, niet als “onafhankelijk orgaan”.  Tja… dat moet je er dan maar bijnemen, zeker. Wat dat laatste betreft, lag de situatie gemakkelijker in 2000 dan in 2012.

take down
the paywall
steun ons nu!