De bomen zijn dood, het credo van schepen Van Campenhout (N-VA). Deze vermoorde linden zijn inderdaad gedood op het hoogtepunt van hun gezonde leven.

De Keyserlei – Occupy Van Kap Dahout zet Antwerps ‘Schoon Vertier’ voor schut

donderdag 5 juli 2012 10:32
Spread the love

Vorige zaterdag was het volgens het zichzelf tot Schoon Vertier (‘Schoon Verdiep’, stadhuis) omgedoopt beleid ‘feest’. Feest? Vertier zeker, dat werd verzorgd door een twaalftal activisten van Occupy Van Kapdahout. Het Nieuwe Onkruid dat in het zwart gekleed luidkeels de begrafenis van deze ooit groene laan verzorgde met rouwstoet en doodskist. In Memoriam de gesneuvelde linde bomen.

‘De bomen zijn dood…’ (x 9)

Occupy ’Van Kapdahout’ ter ere van schepen voor stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (N-VA). Een tot inkeer gekomen alcoholist die het licht zag en van Open-VLD naar extreem rechts overliep. Zijn credo inzake het groen op De Keyserlei  luidt : ‘De bomen zijn dood, de bomen zijn dood,…’. (X 9) Dus werd ‘da hout gekapt’. (Video ‘De bomen zijn dood’) (1)

De ‘feestelijke’ opening op zaterdag 30 juni van woestijn De Keyserlei werd een totale afgang voor de aanwezige schepenen en hun beleid. ’t Moet gezegd, met dank aan de weergoden die tijdens de praatjes van het Schoon Vertier de stedelijke guerilla’s bijsprongen met een gul onweer dat het boeltje halfweg de show definitief feestelijk onder water zette. De wraak van de natuur om de bomen moord.

De twaalf burgerlijk ongehoorzamen hadden hun zaakje ‘in het verborgene’ goed voorbereid. De immer rondneuzende en met infiltranten werkende cel Info van de recherche en het Schoon Vertier stonden in hun bloot gat.

Directe actie

Van de zeer tijdelijke vereniging Occupy Van Kapdahout  maakten dezelfden deel uit die eind vorig jaar uit protest tegen de GAS-terreur de gemeenteraad plat legden en toen burgemeester P.Janssens (SPA / Stadspartij) voor schut zetten. Het is de harde kern die niet in de val trapt van ‘overleg’ met politie en de stadsdienst Samen Leven. Die haar rechten tot free speech en mobilisatie op het openbaar domein op eist. Niet geïntimideerd door repressie en de GAS als tegen hen ingezet politiek wapen. (‘Occupy-Antwerp legt gemeenteraad plat’) (2)

Activisten die niet vragen,  om toelatingen tot manifestaties smeken in een naar ultra rechts afglijdende stad. Die directe actie en vreedzaam verzet als tactiek in een ludieke stadsguerilla uitbouwen. Guerilla, omdat de burgerlijke vrijheden in deze stad met de voeten getreden worden, het vrije spreken gecriminaliseerd. Tussen de mensen, als een vis in het water.

Antwerpenaren die vorige zaterdag goed begrepen waarover het gaat. Om bomen, om de rechten van de burgers. Om verzet tegen een politiek corrupt Schoon Vertier in een stadhuis dat na 14 oktober dreigt bezet te worden door extremistisch rechts.

Ingehuurde ‘wijven’ als lust object

Dat Schoon Vertier heeft zo haar private cultuur. Tijdens de inwijding van de boulevard werden zij en de verbaasde om staanders vergast op seksistische danspasjes van een stel halfblote madammen, met pluimen getooid. Volgens schepen Voorhamme (SPA – Middenstand) een ‘typisch zuiders tafereel’. In werkelijkheid kitsch, een door de stad ingehuurd stel ‘wijven’ dat als lust object aan de Sinjoren, de Seigneurs, de Heren van dit provinciestadje gevoederd werd. De ‘shicken’, ‘kiekens’ van het Schoon Verdiep, het stadhuis. Vrij naar bargoens in de prostitutie taal.

Deze glitter werd samen met de Heren van het beleid door een zondvloed weg gespoeld. Het ‘feest’ werd voortijdig opgedoekt. De betonnen vlakte bleef slijkerig en troosteloos achter.

Occupy Van Kapdahout – beducht voor arrestaties – had zich her en der opgesteld en drong in groep even schaamteloos als het Schoon Vertier, zeer zichtbaar en hoorbaar de gezagsgetrouwe lolbroeken in de hoek. Een doodskist omhoog geheven, in de rouw gekleed, met flyers en slogans nam men deel aan het ‘feest’.

Het werd dan toch nog een ‘happening’ van bijna een uur. Met teksten en foto’s op bordjes, flyers, luidkeels, met humor  werd de bomen moord aangeklaagd, deze  kreten overstemden de inwijding praatjes van de geïrriteerde hoogwaardigheidsbekleders.  De stem van het volk klonk luid.

Schepen Lauwers zelfverklaard ‘bomenhanger’

‘De bomen zijn dood…’ (x 9) Buiten enkele die de aanslag overleefden, geen groen te zien. O ja, de groendienst gaat tijdelijke bloembakken plaatsen op de plaats van voorziene nieuwe bomen. Sprieten, zoals deze op de Groenplaats die in een betonnen ondergrond nooit groeiden nadat de volwassen exemplaren gerooid werden.

Wellicht kan men palmbomen in plastic plaatsen. Proper in het onderhoud, passend bij de kleur van het beton, ze veroorzaken geen overlast met hinderlijke vallende bladeren. Antwerpse kinderen moeten al naar den buiten trekken om echte koeien en echte bomen te zien. In de Nationalestraat werden er zopas honderd omgezaagd. (‘Actie Groen tegen bomenkap Nationalestraat’) (3)

Schepen Lauwers (SPA – Openbare werken) schoot de hoofdvogel af door zich als dienstdoende  feestvierder als reactie op de activisten voor zijn neus, te profileren als voormalig activist en ‘bomenhanger’. Hij was voorzitter van Greenpeace België en, god betert,vakbondssecretaris (ABVV – ACOD). De man zette zijn ander petje op en  werd een steunpilaar van het Antwerpse rechtse anti sociale beleid.

De vele actievoerders die de bomen van De Keyserlei  in putje winter met haar en huid verdedigden konden nooit rekenen op enige steun van deze opportunist. Deze ‘bomenhanger’, product van het middenveld, stak geen vinger uit toen ze brutaal gearresteerd werden en met GAS -boetes overladen. Laat staan dat deze ex – Greenpeace voorzitter en vakbondsman één boom redde ten voordele van de gewone man / vrouw. (‘Dan liever den boom in’) (4)

Pintje à 2,90 euro op pronkboulevard

Het Schoon Vertier verklaarde de betonnen startbaan die De Keyserlei  nu is als een succes voor de middenstand.  Die mening wordt niet door de ganse horeca gedeeld. In de ban van een zuivere stad, de Gleichschaltung van een zuiver volk, een ten gerieve van de vrije markt gedisciplineerde eenheidsworst, trok men een op een fabriekshal lijkende reeks gelijkvormige terrassen op waar de  burger aan zijn drankje kan nippen en in zijn H&M uniform pronken. Volgroeide bomen die afwijken van de norm werden omgezaagd als onkruid. De vogels dakloos gemaakt. Hun overlast gevend gekwetter verstomd.

Iets drinken op deze pronkboulevard is voor de meerderheid van de Antwerpenaren niet weggelegd. Typische doorsnee prijzen, van ‘La Fête Belge – Fijn eten en drinken’ : pint 2,90, cola 2,60, koffie 2,60. De betere middenklasse en de ‘chi  chi’ worden op hun wenken bediend.

De onder leiding van burgemeester P.Janssens georganiseerde sociale uitsluiting krijgt een verse impuls. De getto’s van de ‘betere middenklasse’ verdringen de meerderheid van de burgers. Het sociale weefsel wordt bewust kapot gemaakt met een op de belangen van  projectontwikkelaars en beton boeren gesneden ‘visie’. Minder rijken worden uit de volkswijken als Antwerpen – Noord verdreven.

De heraangelegde De Kyserlei  is het zoveelste voorbeeld van deze anti sociale politiek die burgemeester Janssen – toegejuicht door zijn geestesgenoot Bart De Wever – verwoord in zijn boekske ‘Voor wat hoort wat – Naar een nieuw sociaal contract’. Een oorlogsverklaring aan de armen en de armste die deze ‘wandel boulevard’ best mijden als ‘visuele overlast’ die ze volgens de politie codex zijn.

Zie een video over de actie met de hallucinante verhaaltjes van de schepenen. (5)

De actievoerders verspreidden een pers mededeling + video actie. (Pers / Ademloos) (6)

Het nieuwe onkruid woekert

‘Ludiek’ noemde men in de zestiger en zeventiger jaren een ‘happening’ als deze die zaterdag opgezet werd door Occupy Van Kapdahout. Wereldwijd worden actievormen her ontdekt die geïnspireerd zijn op die jaren. Met als tyart de pre-revolutionaire staking van ’60 – ’61, gevolgd door Provo, humor als wapen, Dolle Mina, manifestaties tegen de oorlog in Vietnam, protest songs, Mei ’68, later de massale anti raketten betogingen, langdurige harde stakingen en niet te vergeten de happenings van geëngageerde kunstenaars, de bijdrage van intellectuelen voor het holle postmodernisme haar conceptuele knutselaars op de dollars van de vrije markt los liet.

Ook in Antwerpen is recent een nieuwe autonome oppositie ontstaan. Los van politieke partijen en gerecupereerd middenveld, maar zeer politiek bewust. Niet voor één gat te vangen, basis democratisch, niet centralistisch georganiseerd en als een vis in het water van de samenleving. Een vreedzame stadsguerilla in opbouw. Een brede sociale beweging.

Dit is samen leven. Samen verantwoordelijkheid opnemen, samen durven, solidair en vrij zijn. Samen het ‘gezag’ tarten en inhoudelijke argumenten aanvoeren. Permanent burgerlijk ongehoorzaam tegen de opgelegde ‘normen en waarden.

‘Anders’, afwijkend, deviant,in verzet, als  luis in de pels met conflict als medicijn tegen een rottende maatschappelijke werkelijkheid, tegen een rot ‘gezag’.

Een modus vivendi, een bewuste wijze van dagelijks leven. Dat is de kracht van directe actie, gisteren, vandaag, morgen. Herinnerend aan de auteur en ‘zachte anarchist’ uit ‘Oalst’, L.P.Boon : ‘Het nieuwe onkruid’ woekert. En : ‘Schop de mensen tot ze een geweten krijgen…’ De verbeelding aan de macht !

1 – Video – ‘De bomen zijn dood…’  www.politicsinfo.be/de-bomen-zijn-dood-ludo-van-campenhout-over-de-bomenkap-op-de-keyserlei-t55963.html

2 – ‘Occupy-Antwerp legt gemeenteraad plat’ + video arrestaties.  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/21/occupy-antwerp-legt-gemeenteraad-plat

3 – ‘Bomenkap Nationalestraat’ ‘Actie Groen tegen bomenkap’.

4 – ‘Foto’s boombezetting november 2011’ ‘Dan liever den boom in’.

5 – ‘Video – De actie + de toespraken van de schepenen’. Zie ‘En daar ging de speech van Van Kapdahout…’ 

6 – ‘Artikel + foto’s +/ video’ ‘Ademloos over Occupy Van Kapdahout’ (Zie ‘Meer nieuws’ – 01/07/2012 + video)
 

take down
the paywall
steun ons nu!