"In 1990 had 76 procent van de wereldbevolking toegang tot veilig drinkwater. Dat aantal is gestegen tot 89 procent in 2010."
Nieuws, Wereld, Economie, 2015, VN-Millenniumdoelstellingen, Moedersterfte, Duurzame ontwikkeling, Drinkbaar water, Jomo Kwame Sundaram, Francesca Perucci -

Millenniumdoelstelling voor water ligt op schema

NEW YORK - Uit een jaarlijkse tussenstand van de VN-millenniumdoelstellingen blijkt dat de deadline van 2015 gehaald wordt voor armoede, sloppenwijken en drinkwater. Vooral moedersterfte blijft een pijnpunt.

dinsdag 3 juli 2012 12:55

Het tussentijdse rapport is gebaseerd op de gegevens van 25 VN-agentschappen en internationale instellingen. Maar het geeft een complex en soms tegenstrijdig beeld.

“Ik vraag me af hoe betrouwbaar onze informatie is. Hoe kan het bijvoorbeeld dat de armoede lijkt af te nemen terwijl de honger in de wereld lijkt toe te nemen?”, zegt Jomo Kwame Sundaram, gewezen VN-assistent-secretaris-generaal voor economische ontwikkeling.

De officiële armoedegrens werd door de Wereldbank vastgelegd op een dollar per dag. Die beslissing was arbitrair en gemakkelijk, vindt Sundaram. “Een dollar per dag volstaat misschien om eten te kopen in India, maar bijvoorbeeld niet in Brazilië.”

Francesca Perucci, hoofd van de VN-afdeling voor statistiek, legt uit dat de hongerindicator ook beïnvloed wordt door de voedselprijzen. “Er moet meer gebeuren om alle dimensies van armoede te begrijpen. Het volstaat niet om alleen te kijken naar inkomensarmoede.”

Volgens het rapport viel het aandeel van mensen die overleven op minder dan 1,25 dollar per dag terug van 47 procent in 1990 tot 24 procent in 2008. In dit tempo zal de extreme armoede wereldwijd tegen 2015 onder de 16 procent liggen, ofwel 1 miljard mensen.

Sloppenwijken

Ook de resultaten op het vlak van drinkwater ogen positief. In 1990 had 76 procent van de wereldbevolking toegang tot veilig drinkwater. Dat aantal is gestegen tot 89 procent in 2010. Volgens schattingen voor 2015 zal 92 procent van de bevolking gedekt zijn, waarmee de doelstelling gehaald is.

Tot slot is het lot van de mensen die in sloppen wonen erop vooruitgegaan, al kent deze doelstelling gemengde resultaten. Het aandeel van stedelijke sloppenwijkbewoners is gedaald van 39 procent tot 33 procent in 2012, aldus het rapport. Dat betekent dat minstens 200 miljoen mensen toegang kregen tot beter sanitair en betere huisvesting.

Toch blijft het absolute aantal sloppenwijkbewoners groeien, vooral door felle verstedelijking. Naar schatting leven nu 863 miljoen mensen in sloppenwijken, in vergelijking met 760 miljoen in 2000.

Duurzame ontwikkeling

“Ook binnen de domeinen waarin de doelstellingen tegen 2015 gehaald worden, zal het werk niet afgelopen zijn”, verklaart Perucci. “De millenniumdoelstellingen zijn een belangrijk kader voor ontwikkeling gebleken en zullen de basis vormen voor de periode na 2015.”

Sommige doelstellingen laten een zeer trage vooruitgang optekenen. Moedersterfte is zo’n pijnpunt. Om dit te verhelpen zijn er verschillende ingrepen nodig, zoals vervoer naar het ziekenhuis, toegang tot bekwaam medisch personeel en minstens vier doktersbezoeken tijdens de zwangerschap – zoals de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt.

De millenniumdoelstellingen lopen af in 2015. Daarna komen er doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, zoals werd bepaald op de duurzaamheidstop Rio+20 in juni. “We mogen deze nieuwe doelstellingen niet te zwaar beladen. Met te veel doelen en indicatoren zal de focus weg zijn”, besluit Sundaram.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!