Terrorismewetgeving wereldwijd in opmars sinds 9/11
Nieuws, Wereld, Samenleving -

Terrorismewetgeving wereldwijd in opmars sinds 9/11

Sinds 11 september 2001 hebben wereldwijd al meer dan 140 landen antiterrorismewetten aangenomen, zegt Human Rights Watch. Vaak worden daarbij fundamentele vrijheden en mensenrechten met de voeten getreden.

zondag 1 juli 2012 16:48
Spread the love

In een nieuw rapport waarschuwt Human Rights Watch (HRW) dat terroristische aanslagen geen rechtvaardiging inhoudt voor de nieuwe wetten, die de mensenrechten van verdachten met de voeten treden en vaak voor politieke doeleinden gebruikt worden.

“De terroristische daden op zich zijn een aanslag op de mensenrechten, maar te vage wetgeving die basisrechten met de voeden treedt, leidt alleen tot nog meer schade”, zegt Letta Tayler van HRW. “De wetten vergroten in belangrijke mate de macht om overal ter wereld mensen te vervolgen, onder wie vreedzame politieke opponenten.”

Misbruik

Volgens Human Rights Watch hebben 144 nieuwe antiterrorismewetten ingevoerd of aangepast sinds 2011. De organisatie onderzocht de wetgeving 130 landen daarvan en ontdekte dat ze in alle gevallen aanleiding kunnen geven tot misbruik. De wetten kunnen zo gebruikt worden tegen onder meer journalisten en religieuze en etnische minderheden.

Zo wordt terrorisme vaak te breed of te vaag omschreven, bijvoorbeeld als “de openbare orde verstoren” en krijgen ordediensten de bevoegdheid om zonder bevel van een onderzoeksrechter mensen te arresteren of geheim bewijsmateriaal te gebruiken. Veel van de nieuwe wetten maken het bovendien mogelijk om verdachten op te sluiten zonder aanklacht.

Herziening

De organisatie roept regeringen op om de wetten opnieuw te evalueren, veroordeelden in sommige gevallen een nieuw proces te geven en tegemoet te komen aan slachtoffers van misbruik. De organisatie ziet een belangrijke rol voor de Verenigde Naties om de wetten en misbruiken terug te dringen.

“De VN zien steeds meer in dat antiterrorismewetten die de vrije meningsuiting en vreedzaam protest beknotten contraproductief zijn”, zegt Tayler. “Mensenrechtenschendingen roeien het terrorisme niet uit, maar helpen het groeien.”

take down
the paywall
steun ons nu!