Verslag, Nieuws, Europa, België, EVV, Europees vakverbond -

Pessimisme troef over zoveelste top die de euro moet redden

Vlak voor de zoveelste cruciale Europese top die de eurozone moet redden, heerst er pessimisme. “Er zitten wel enkele interessante punten in het rapport van Herman Van Rompuy, maar die gaan enkel over de lange termijn. Het rapport biedt totaal geen antwoord op de hoogdringendheid van de toestand in Europa”, zegt Bernadette Ségol van het Europese Vakverbond.

woensdag 27 juni 2012 17:24
Spread the love

Het begint op een ritueel te lijken. De inkt van de communiqués over de vorige Europese top is nog niet droog of de financiële alarmlichten beginnen alweer te flikkeren. Een nieuwe top moet soelaas brengen en wordt aangekondigd als de zoveelste top van de laatste kans om de euro te redden.

De Europese vakbonden gaan langs bij iedereen die iets te zeggen heeft binnen de Europese Unie en hopen dat er eindelijk rekening zal gehouden worden met hun verzuchtingen. Maar dat gebeurt niet. Ook nu niet, hoewel de crisis ondertussen Spanje en Cyprus bereikt heeft en Italië op het punt staat om eveneens meegesleurd te worden.

“Na onze contacten met Van Rompuy en Barroso hebben we er weinig vertrouwen in. Dit wordt de zoveelste top waarop enkele halfslachtige maatregelen beslist worden en binnen enkele dagen zitten we op een nieuw hoogtepunt van de crisis”, zegt Bernadette Ségol, algemeen secretaris van het Europees Vakverbond.

Niet dat de vakbonden geen recht van spreken hebben. “We zitten in een suicidaire logica. Twee jaar en twee maanden nadat Europa voor het pad van de besparingen koos, zijn landen als Griekenland, Cyprus en Spanje er erger aan toe dan ooit. Wij zeggen nochtans al van in het begin dat we alleen uit de crisis kunnen geraken door ons sociaal model te versterken, niet door het af te bouwen”, zegt Ignacio Toxo, algemeen secretaris van de Spaanse vakbond CCOO.

“Als een product niet verkoopt, moet je het aan de kant schuiven. Het saneringsbeleid werkt niet en zorgt er bovendien voor dat het Europees project de steun van de burgers verliest. Kijk naar de sociale gevolgen voor een land als Ierland. We hebben de meest flexibele arbeidsmarkt van Europa en toch is de werkloosheid 15 procent. Meer dan 60 procent van de werklozen is langdurig werkloos”, zegt David Begg van de Ierse vakbond ICTU.

En toch wordt een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt als oplossing naar voor geschoven. Zelfs als het ogenschijnlijk over plannen gaat om de economische groei aan te zwengelen. “Het relancedebat wordt al snel verengd tot competitiviteit. Onze vrees is dat dat leidt tot een nieuwe ronde van besparingen en het inkrimpen van de koopkracht door een loonmatiging”, zegt Anne Demelenne van de socialistische vakbond ABVV.

Korte termijn

De Europese vakbonden vinden dat er op korte termijn enkele koerswijzigingen moeten komen. “De Europese Centrale Bank moet tussenkomen op de financiële markten en er moeten eurobonds komen zodat de besmetting gestopt wordt”, zegt Bernadette Ségol.

Daarnaast hebben de vakbonden een nieuw ‘Sociaal contract voor Europa’ opgesteld met een opsomming van de maatregelen die volgens hen het vertrouwen van de werknemers kunnen herstellen. Het zijn maatregelen die de groeiende ongelijkheid een halt moeten toeroepen en die Europa op het pad van de duurzame economische groei moeten helpen.

Zoals het er nu naar uitziet, volgt er in het najaar een nieuwe ultieme top om de euro te redden.

take down
the paywall
steun ons nu!