Opinie, Nieuws, Europa, Economie, ABVV, Pensioenen, Sociale ongelijkheid, Europese Commissie, Pensioendebat, Herman van Rompuy, Pensioenleeftijd, Arbeidsomstandigheden, Levensverwachting, Pol Lootens, Draagbaar werk - Paul Lootens

Wil Europa dan toch vroeger pensioen?

Europees president Herman Van Rompuy zal op de Europese top van 28 en 29 juni in Brussel nieuwe hervormingsplannen voorstellen, zo liet hij verstaan in het Duitse blad 'Welt am Sonntag'. Hij wil dat Europese aanbevelingen ook verplicht kunnen worden opgelegd. Meteen stelt hij daarbij dat de Europese lidstaten ertoe moeten worden gedwongen de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting.

dinsdag 26 juni 2012 19:55
Spread the love

Het zijn twee uiterst bedenkelijke ideeën die ons nog maar eens een stap verder verwijderen van een democratische en sociale Europese Unie.

Europese aanbevelingen over het economische en budgettaire beleid gaan uit van de Europese Commissie en zijn niet onderworpen aan een democratisch debat. Het zijn de lidstaten die beslissen op welke manier zij Europese afspraken uitvoeren.

Als Europese aanbevelingen worden omgevormd tot verplichtingen verliezen de burgers weer eens de greep op de democratische besluitvorming. Parlement, sociaal overleg, maatschappelijke inspraak worden monddood gemaakt. Dat is ontoelaatbaar, het Europees democratisch deficit gaat vandaag al veel te ver.

De koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting is al even ongerijmd. De pensioenleeftijd moet voor iedereen opgetrokken worden omdat de levensverwachting hoger ligt, luidt de stelling. Maar er wordt niet bij stilgestaan dat de levensverwachting niet voor iedereen en niet op dezelfde manier toeneemt.

Een lineaire verlenging van de loopbaan houdt geen rekening met de moeilijke arbeidsomstandigheden en de sociale ongelijkheid waar werknemers mee moeten afrekenen.

In ons land ligt de verwachting om in goede gezondheid te blijven leven 18 jaar lager bij mannen met een heel lage opleiding dan bij mannen met een hogere opleiding. Bij vrouwen loopt dat verschil op tot 25 jaar. Dat blijkt uit het onderzoeksproject TAHIB (*) over ‘Sociale ongelijkheden en gezondheid in België’ uit 2011.

Als president Van Rompuy dat gegeven in aanmerking neemt om de levensverwachting te bepalen, moet Europa de pensioenleeftijd dringend vervroegen.

Het pensioendossier mag niet alleen gaan over de economische uitdaging van de vergrijzing, het moet ook gaan over werkbaar werk. Zwaar en belastend werk, wankele contracten, flexibiliteit en stress moeten meegenomen worden in de beslissingen over de duur van de loopbaan en over het recht op een haalbare pensioenleeftijd.

Maar president Van Rompuy wil deze sociale bekommernissen van de tafel vegen door aanbevelingen om te zetten in verplichtingen. In het belang van de budgettaire discipline, ten koste van de gezondheid en de levenskwaliteit van werknemers. De Algemene Centrale van het ABVV veroordeelt dit ondemocratische manoeuvre en roept op om er krachtig tegen te protesteren.

Paul Lootens

Paul Lootens is algemeen secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV-FGTB.

Op de website www.Tripalium.be leest u meer over gezondheid, loopbaan en pensioen.

(*) Sociale ongelijkheden en gezondheid in België, onderzoeksproject TAHIB van UCL, VUB en Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Gent, 2011.

take down
the paywall
steun ons nu!