Verslag, Nieuws, België, ACV -

“Gaan we de 80.000 jongeren die volgende week afstuderen een kans geven?”

Nog voor 21 juli en het politieke zomerreces wil de regering-Di Rupo op de proppen komen met een relanceplan. De vakbonden hebben nog geen uitnodiging op zak, maar stoomden in afwachting zelf een reeks voorstellen klaar. “Dit debat moet gaan over meer en betere banen en mag niet versmald worden tot competitiviteit en flexibilisering”, ACV-voorzitter zegt Marc Leemans.

dinsdag 26 juni 2012 18:31
Spread the love

Elke dag wordt duidelijker dat de opeenvolgende besparingsrondes de Europese economieën wurgen. Volgens de vakbonden ABVV en ACV is er een relanceplan nodig dat “breekt met het uitzichtloze bezuinigingsbeleid”.

Of het relanceplan van de regering-Di Rupo aan die verwachtingen zal beantwoorden, valt nog af te wachten. Donderdag steken de werkgevers en werknemers de koppen bij elkaar in de Groep van 10. In de eerste week van juli hopen de vakbonden op een uitnodiging van de regering.

“Het relancedebat mag niet versmald worden tot competitiviteit en flexibilisering”, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. “Eind deze week komen 80.000 jongeren op de arbeidsmarkt. Als we die mensen een kans willen geven, hebben we een groei nodig die groter is dan de huidige 0,6 procent.”

Opmerkelijk: het ACV wil het over loonkosten hebben. “We willen de problemen niet onder de mat vegen. Sommige sectoren zitten in een moeilijke positie”, aldus Marc Leemans. Dat betekent meteen ook dat algemene loonkostenverlaging niet de oplossing zijn, volgens het ACV. De vakbonden vraagt meer selectiviteit voor concurrentiegevoelige sectoren, het ontmoedigen van zwartwerk en de laagste lonen.

De algemene loonkost wil het ACV drukken door de lasten eerlijker te verdelen over alle inkomens, ook de grote vermogens en de vennootschappen.

Nu wordt vaak de techniek van de niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing gebruikt om de loonkost te verminderen. “Dat is niet slim want die 2,6 miljard euro subsidies ontbreken in internationale vergelijkingen. Bovendien zijn er maar 8 inspecteurs die die praktijk controleren. Veel te weinig,” zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. Het ACV wil die fiscale subsidies omzetten in een vermindering van de RSZ-bijdragen.

Voor de 80.000 jongeren die volgende week op de arbeidsmarkt komen, wil het ACV een ‘Jongerengarantie’: elke werkzoekende zou na vier maanden recht krijgen op een vorming, opleiding of werkervaring.

De christelijke vakbond schoot meteen ook de ballonnetjes af van Herman Van Rompuy (koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting) en Jean-Luc Dehaene (de indexsprong). “De relance wordt misbruikt voor aanvallen op de index. En wat Van Rompuy betreft: vrouwen met een hoger diploma leven 11,5 jaar langer dan vrouwen met een lage opleiding. Op wiens levensverwachting gaan we dan de pensioenleeftijd berekenen?”, zegt Marc Leemans.

take down
the paywall
steun ons nu!