Alternatieve Rio+20 Top der Volkeren kiest voor ‘Buen vivir’

Alternatieve Rio+20 Top der Volkeren kiest voor ‘Buen vivir’

zaterdag 23 juni 2012 13:46
Spread the love

Zoals verwacht is er sedert dinsdag 19 juni geen verandering aangebracht aan de tekst van de officiële Rio+20-conferentie zoals de delegaties ze , geleid door de harde hand van de Brazilianen, uiteindelijk hebben goedgekeurd.

Geen enkele politieke leider heeft de verantwoordelijkheid genomen om het onverantwoordelijk resultaat van deze top op de helling te zetten.

Business as usual. We doen gewoon verder zonder te kiezen voor een ander ontwikkelingsmodel, we blijven geloven in groeiende productie en consumptie ook al is de planeet er te klein voor.

De Belgische Coalitie Rio +20 –vakbonden, milieuverenigingen, Noor-Zuidbewegingen, vrouwenbewegingen en jeugdraden- reageert uiteraard heel heftig:”Terwijl het huis in brand staat, herschilderen onze leiders de gevel”.

Onze eigen Belgische regering bij monde van Min Paul Magnette verklaart zelf ook  dat de resultaten van deze top teleurstellend zijn. De vraag of een dergelijke vaststelling voldoende zal zijn om de toekomst van de volgende generaties veilig te stellen is wellicht met neen te beantwoorden.

De Cupula Dos Povos, de alternatieve top van sociale organisaties in Rio is in elk geval niet van plan om het hierbij te laten. De rechten van de mens en vooral de rechten van de natuur staan voorop in de strijd van herverdeling en de uitbouw van een wereldwijde diverse duurzame samenleving.

Langzamerhand krijgt de visie van “Buen Vivir” ,gebouwd op de erfenis van inheemse volkeren uit vooral Zuid-Amerika in de alternatieve bewegingen steeds meer voet aan de grond: de mens is deel van de natuur en kan en mag de natuur niet ongestraft schenden.

Ik ontmoette op de Top der Volkeren, Miguel Palacin, coordinator van de inheemse volkeren uit de Andes. Hij is tevreden dat nu ook groepen uit de stad het meer plattelandsgeïnspireerde idee van “buen vivir” opnemen, dat de afrikanen zich steeds meer als inheemse volkeren gaan beschouwen.

Op dezelfde top komt Leonardo Boff aan bod op verschillende fora: “met  het antropocentrisme, basis van het westers ontwikkelingsmodel, is het onmogelijk om een andere duurzame samenleving te bouwen. “

Samen met Edouardo Gudynas en Pablo Solon, voormalig  boliviaans ambassadeur bij de VN en nu directeur van Focus on the Global South, partner van 11.11.11, zorgt hij ervoor dat deze idee steeds meer voet aan de grond krijgt. Meer nog: intussen hebben Ecuador en Bolivië dit ook in hun grondwet opgenomen. In Bolivië wordt dit principe in de praktijk al overtreden door de regering….en kijken de gedupeerden op welke manier zij dat kunnen aanvechten. Zij hebben minstens al voor op alle andere landen dat ze terzake een zekere rechtszekerheid hebben.

Een opname van een dergelijk statuut van de natuur in een internationaal VN-kader zou een totaal andere ontwikkeling mogelijk maken.

In de besluiten van de alternatieve top staat de bescherming van de globaal gemeenschappelijke goederen en een verbod op handel hierin dan ook bovenaan de lijst van de oproep die gelanceerd wordt door vakbonden, milieubeweging, vrouwenorganisaties, inheemse volkeren, jongeren ,boeren… Multinationale bedrijven en de internationale financiële instellingen moeten gestopt worden in het vernietigen van deze goederen .  In Zuid-Amerika betekent dit zeer dikwijls de mijnbouw  en petroleumontginning .

Landgrabbing voor agro-industriële landbouw (de sojaproductie en veeteelt in Brazilië en Argentinië) staat pal tegenover voedselsoevereiniteit en het recht op lokale voedselproductie voor de lokale consumptie. Ook de asperge voor exportproductie in Peru is deel van dit probleem: de peruaanse regering en ook de Belgische ontwikkelingssamenwerking (via de BIO-leningen aan privé-initiatieven) steunen een exportproductie door een lagere sociale zeekerheidsbijdrage op te leggen voor de werknemers in deze sector. 

Kritiek ook op de regeringen oa van Brazilië omwille van grote waterkrachtcentrales (hernieuwbare energie projecten) die alleen maar dienstig zijn voor de mijnbouw en niet zorgen voor elektriciteit bij de lokale bevolking.

Kritiek uiteraard ook op het kapitalistische economische systeem , de macht van de banken en de korte termijnvisie van de meeste politici die niet kiezen voor het algemeen belang.

Duurzaamheid en leefmilieu zijn niet enkel meer het zorgenkind van de milieubeweging. Het is de bekommernis van iedereen. De Internationale Arbeidsorganisatie pleit sedert Rio+20 onomwonden voor de overgang(transitie) naar een lage koolstof economie met een sociale bescherming wereldwijd.

In de sfeer van ontwikkelingssamenwerking spreken we over de ontwikkelde landen (donorlanden),midden-inkomenslanden en minst ontwikkelde landen.

In het duurzaamheidsdiscours moeten de opkomende landen anders bekeken worden  de échte ontwikkelingslanden.
In de praktijk zijn in al deze landen arme bevolkingslagen, die de dupe zijn van een ontwikkelingsmodel dat gebaseerd is op individuele verrijking. Zowel de rijkdom als de toegang tot grondstoffen zal moeten herverdeeld  en verstandig en duurzaam beheerd worden om de armen uit hun uitzichtloze situatie te halen.

Een internationaal kader kan dit proces versnellen.

Bij gebrek aan een internationaal kader moeten de mensen zich inzetten om verder beweging te maken zodanig dat uiteindelijk de politici zullen moeten werken aan meer duurzame samenlevingen.

Samenlevingen in het meervoud omdat er niet één zaligmakend ontwikkelingsmodel meer kan zijn willen we binnen de grenzen van onze planeet de toekomst van de volgende generaties veilig stellen.

Ik keer terug naar België gesterkt door het feit dat het “Buen Vivir” idee elke dag aan medestanders wint, dat leefmilieu niet alleen belangrijk is voor de milieuverenigingen. Maar evengoed met oog van de realiteit die in Rio de Janeiro niet te ontkennen valt: een groeiende middenklasse die ijvert naar steeds grotere materiële welvaart met tegelijk een nog steeds groeiende stadsbevolking waarvan een groot deel in de favella’s zijn terug te vinden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!