Nieuws, Cultuur, België, Facebook, Webcam, Fotografie, Internet, Antwerpen, Google earth, Copyright, Fotomuseum Antwerpen, FoMu Antwerpen, Joachim Schmid, FoMu expo, From Here On, Videokunst, Napalm girl photo -

Is de traditionele fotografie dood?

'From Here On' in het Antwerpse Fotomuseum, plaatst de fotografie radicaal in een nieuw daglicht. Verschillende kunstenaars gaan aan de slag met de overvloed aan beelden die ze vinden op het internet. Ze recycleren, knippen en plakken foto’s van Google Earth, Google Street View, Facebook, etc. Het opzoeken, ordenen en in een nieuwe context plaatsen, is een nieuwe conceptuele kunstuiting geworden.

vrijdag 22 juni 2012 11:25
Spread the love

Cruciaal in het werk van de kunstenaars uit ‘From Here On‘ is dat ze zelf geen foto’s maken. Zij eigenen zich bestaande beelden toe. Het gebruik van geleende beelden in de creatie van nieuw werk is niet nieuw. Maar de actuele generaties zien de beelden die voor iedereen beschikbaar zijn op internet als collectief eigendom.

Met deze tentoonstelling opent het FoMu het debat over copyright, auteurschap, privacy en de toekomst van de fotografie. De kunstenaars stellen zich op deze manier ook de vraag of we op een andere manier aan fotografie moeten doen en is de traditionele fotografie dood?

Joachim Schmid één van de samenstellers van ‘From Here On‘, werkt sinds 1980 met gevonden foto’s. Foto’s zijn voor Schmid niet alleen afbeeldingen, maar ook objecten met een sociale achtergrond en betekenis. Daarom is hij ook geïnteresseerd in verscheurde en weggegooide foto’s, in de manier waarop foto’s worden gebruikt en in op- en bijschriften.

Systematische ordening en verwerking is een door hem veelgebruikte werkmethode. Voorbeelden zijn het in 1982 gestarte en doorlopende project Bilder von der Strasse, waarvoor hij weggegooide foto’s van over de hele wereld verzamelt. De foto’s onthullen vaak het ongewone en soms bizarre in het zo gewone dagelijkse leven.

take down
the paywall
steun ons nu!