Schrik van de moslims (3)
Pascal Smet, Moslims, Elisabeth Meuleman, Ludo Sannen, Joelle Milquet, Islamleraar, Khadija Zamouri -

Schrik van de moslims (3)

dinsdag 19 juni 2012 16:29
Spread the love

Op de hoorzitting over de oprichting van een academische opleiding islamitische godsdienstwetenschappen kwam ook een zekere Abdul Shattour aan het woord. Hetgeen deze islamleraar in Limburg in de parlementscommissie vertelde, was verbazend. Van de ongeveer 300 leerkrachten islamitische godsdienst die Vlaanderen vandaag telt, hebben er maar 6 à 7 een universitair diploma, zei hij. Enkelen hebben een universitair diploma, bijvoorbeeld van de universiteit van Kaïro, dat bij ons niet erkend is. Vlaanderen heeft volgens Shattour meer nood aan goed opgeleide leerkrachten dan aan imams. En ja, heeft hij geen punt: is het eerlijk dat Vlaamse leerlingen zedenleer of katholieke godsdienst wel goed opgeleide leerkrachten hebben en moslimleerlingen voor hun islamitisch levensbeschouwelijk vak niet?

Twee wegen leiden vandaag naar een loopbaan als islamleerkracht. Een opleiding op bachelorniveau kan vandaag aan verschillende instellingen als de Erasmushogeschool Brussel of Groep T Leuven. De tweede weg loopt via een examen bij de Moslimexecutieve. Die Moslimexecutieve is volgens Shattour dringend aan hervorming toe.

‘De verkiezingen van de moslimraad verlopen volgens islamitische culturen en passen niet in de traditie van vrije verkiezingen in onze democratie’, zegt Shattour. ‘De Moslimexecutieve telt bijvoorbeeld mensen die dag en nacht in een moskee verblijven en niet vertrouwd zijn met de buitenwereld, de normen en waarden in de samenleving, laat staan de taal die er gesproken wordt’, klaagt hij. ‘Hoe kan zo iemand de opdracht uitvoeren waarvoor hij verkozen is, namelijk deel uitmaken van de spreekbuis van de moslims in België met de politieke overheden?’

De islamleraar heeft nog wat uitspraken in petto die je niet vaak van een moslim hoort. Hij bepleit moskeeën met een preek in het Nederlands en de samenvatting in het Arabisch (in het beste geval is het nu omgekeerd). Hij ijvert voor een Europese, zelfs Vlaamse islam. Hij zegt dat gemengde huwelijken het beste glijmiddel voor integratie vormen. Hij hekelt de huidige inspecties voor het islamonderricht, waarin Marokkaanse islamleerkrachten Marokkaanse inspecteurs kunnen vragen, en Turkse leerkrachten Turkse inspecteurs. Hij onthult dat bepaalde inspecteurs in het actuele islamonderricht amper het Nederlands machtig zijn.

Ook in de reportage van Joël De Ceulaer in De Standaard van 2 juni staat de directeur van het Koninklijk Atheneum Anderlecht aan de klaagmuur: ‘De pas afgestudeerde islamleerkrachten lijken mij inderdaad fanatieker’, wordt hij geciteerd. Deze directeur krijgt bijval van de algemeen directeur van de Scholengroep Brussel. Hij hamert erop dat zijn jongens en meisjes geïntegreerd moeten raken via het onderwijs. En dat gaat verder dan de hoofddoek op het hoofd, een debat dat in Brussel niet meer leeft. ‘Maar de dingen die sommige islamleerkrachten verkondigen zijn nog veel erger dan die hoofddoek, ze gaan om wat er in je hoofd zit. Daarom ben ik vragende partij voor een degelijke opleiding islamitische godsdienstwetenschappen.’

In het artikel van Joël De Ceulaer komt ook minister van Onderwijs Pascal Smet aan het woord. Volgens hem komt de islamopleiding aan de hoge onderwijsinstellingen er vanaf 2014. Er komt bovendien een nieuw decreet op de inspectie van levensbeschouwelijke vakken, dat tot meer inspecteurs islam moet leiden. En Smet onderzoekt tenslotte of er geen algemene competenties moeten komen voor leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. De aanvaarding van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zou daarvan dan deel kunnen uitmaken.

De stemming over de resolutie van Ludo Sannen e.a. moest vorige donderdag uitgesteld worden. Het Vlaams Belang begon te filibusteren. De partij tracht de jongste weken haar blazoen van anti-islampartij op te poetsen met het verstoren van een halal barbecue op een lagere school, met een affichecampagne en met parlementaire tussenkomsten waarmee ze meteen ook aantoont dat ze nog altijd discrimineert en grondwettelijke vrijheden zoals de godsdienstvrijheid niet aanvaardt.

Vandaag stond in De Morgen dat minister van Binnenlandse Zaken Milquet klaar is met haar anti-Sharia4Belgiumwet. Deze nieuwe wet om private milities te verbieden zou vrijdag op de ministerraad komen.

Vandaag ook keurde de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement de resolutie van Sannen e.a. goed. Ook oppositiepartijen Groen (Elisabeth Meuleman) en Open Vld (Khadija Zamouri) stemden mee, na het aanvaarden van hun amendementen door de meerderheid. Alleen het Vlaams Belang stemde tegen.

take down
the paywall
steun ons nu!