Nieuws, Samenleving, Politiek, Antwerpen, Lokaal, Democratie, Ademloos, Antwerpen, StRaten-generaal, PvdA, Meccano, Groen, Rood -

Optocht voor mensen met vragen

ANTWERPEN - Zondag wandelden 700 ‘Mensen met vragen’ van Merksem en Deurne naar Park Spoor Noord. Het was een herhaling van een optocht kort voor het referendum van oktober 2009. De partijen die achter het BAM-tracé staan, blijven echter hardnekkig vasthouden aan een overjaars plan.

dinsdag 19 juni 2012 12:25
Spread the love

De vragen van de actievoerders zijn eenvoudig:

  • Wil Antwerpen een ring door de stad met 75.000 vrachtwagens per dag?
  • Wil Antwerpen een ring door de stad met 300.000 voertuigen per dag?
  • Wil Antwerpen een astma-ring door de stad?
  • Wil Antwerpen een decibel-ring door de stad?
  • Wil Antwerpen een ring door de stad met sleuven van 12 rijvakken?
  • Wil Antwerpen een ring met een paperclip van 19 rijvakken vlak bij de bewoning?
  • Wil Merksem een nieuw goederenspoor op verhoogde berm?

take down
the paywall
steun ons nu!