Guido Deckers van de campagne voor een rechtvaardige fiscaliteit (foto: OnsRecht)
Opinie, Nieuws, Economie, Politiek, België, N-VA, Vennootschapsbelasting, BTW-tarieven, Guido Deckers, Relanceplan, Werknemersbijdrage, Dossier N-VA - Guido Deckers

Wat er mis is met het relanceplan van de N-VA?

Om de economie te stimuleren heeft de N-VA een plan: een hoger nettoloon, de BTW optrekken en een verlaging van de vennootschapsbelasting. Daar is van alles mis mee, vindt Guido Deckers. "N-VA schuift de rekening door naar de lagere inkomens."

maandag 18 juni 2012 16:30
Spread the love

Door de werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid te verminderen, wil de N-VA dat werkenden meer nettoloon overhouden. Voor het verminderen van de sociale zekerheidsbijdrage wil de partij een progressief stelsel invoeren. Al wie tot 5.000 euro bruto per maand verdient, zal meer overhouden. Wie bijvoorbeeld bruto 2.000 tot 3.000 euro per maand verdient, zal 60 tot 95 euro meer verdienen.

De sociale bijdrage die op het loon wordt betaald, is een stukje van je wedde dat in een solidaire pot terechtkomt. Bij ziekte, werkloosheid of bij pensionering wordt het vervangingsinkomen vanuit die solidaire pot betaald. Dus als je vandaag minder bijdraagt, wordt de solidaire pot kleiner en is er minder geld om de werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen bij ziekte en pensioenen te betalen.

Maar de N-VA denkt hiervoor een oplossing te hebben gevonden. Ze wil deze ingreep financieren door een verhoging van de BTW van 21 naar 22 procent, door de inkomsten uit de fraudebestrijding, door het schrappen van het regeringsvoorstel om het belastingvrije minimum op te trekken en door de werkloosheidsuitkeringen sneller te laten uitdoven.

Een BTW-verhoging van 21 procent naar 22 procent

Een verhoging van de BTW is een onrechtvaardige maatregel! Het systeem van de BTW houdt immers geen rekening met de financiële draagkracht van de consumenten. Of je nu moet rondkomen met een leefloon of met een maandinkomen van 5.000 euro, beiden betalen evenveel BTW voor goederen en diensten.

Hierdoor schuift de N-VA de rekening door naar de lagere inkomensgroepen. Door het voorstel om het belastingvrije minimum op te trekken te schrappen, de werkloosheidsuitkeringen sneller te laten uitdoven met daarbovenop een hoger BTW-tarief, organiseert de N-VA nog meer armoede. Hoe durven ze!

Maar ook de werkenden wordt zand in de ogen gestrooid! Want de lagere bijdrage voor de sociale zekerheid, zal voor een deel opgesoupeerd worden door een hoger BTW-tarief dat zal moeten worden betaald op de consumptie.

Vennootschapsbelasting verlagen

De N-VA pleit voor een uitbreiding van sommige vrijstellingen en voor een stapsgewijze verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99 procent naar 21 procent. Deze maatregelen zouden volgens de partij kunnen worden betaald door het uitdoven van de notionele interest tegen 2015. Hiermee komt de partij tegemoet aan de wensen van de Vlaamse werkgevers.

Wat de N-VA niet zegt is:

1. Dat de werkgevers vandaag al evenveel subsidies krijgen dan dat ze belastingen betalen op hun winst. De totale loonsubsidie vanuit de overheid aan de bedrijven steeg van 1,3 miljard euro in 1996 naar bijna 9 miljard euro vandaag.

2. Dat een percentage van 21 procent niets zegt over de belastbare winst. Dat is vandaag met de 33,99 procent ook het geval! Bedrijven moeten op hun winst 33,99 procent belastingen betalen. Maar door allerlei kortingen is het effectieve tarief vandaag nog amper gemiddeld 11,8 procent. Daardoor betaalden de bedrijven in 2010 op hun totale winst van 82,4 miljard euro slechts 9,7 miljard euro. Dat is een belastingvermindering van 18,3 miljard euro.

3. Dat de partij de afschaffing van de notionele interest compenseert door een hogere vrijstelling te geven op het reserveren van de winst om het eigen vermogen te versterken. Wat bijna neerkomt op een gelijkaardige maatregel!

4. Dat de partij de vrijstelling van de belasting op winstuitkeringen wil uitbreiden en dat deze vrijstelling ook toegestaan wordt wanneer de winstuitkeringen zijn uitgekeerd door een dochteronderneming die niet of nauwelijks belastingen heeft betaald. Deze vrijstelling noemt men de ‘aftrek definitief belaste inkomens’ (DBI).

Guido Deckers

Guido Deckers is nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!