Nieuws, Samenleving, Milieu, Antwerpen, Lokaal, Democratie, Lange wapper, Ademloos, Oosterweel, Burgerparticipatie, Antwerpen, StRaten-generaal, Meccano, Ademloos 2070, Federale gevangenis in Beveren -

Actiegroepen laken bouw gevangenis op Meccano-tracé

ANTWERPEN - Door de bouw van een nieuwe gevangenis in Melsele (Beveren), pal op het door diverse actiegroepen voorgestelde alternatieve traject voor het sluitstuk van de ring rond Antwerpen, wordt het debat over het te kiezen traject door de overheid letterlijk en figuurlijk geblokkeerd. De actiegroepen leggen zich daar niet bij neer en droegen de nieuwe gevangenis op 10 juni symbolisch ten grave.

maandag 11 juni 2012 11:45
Spread the love

Ademloos, Ademloos 2070, stRaten-generaal, en de natuurverenigingen ABLLO en Natuurpunt Wal hebben, samen met een grote groep sympathisanten, alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk was om de gevangenis van Beveren 48 meter op te schuiven.

Als de gevangenis immers 48 meter op hetzelfde perceel opschuift, kan het stuk E17 door Zwijndrecht en Burcht, samen met de ring door Antwerpen, ontlast worden. Op 17 juni 2012 vindt een volgende actie plaats: dan wandelen kritische burgers van Merksem en Deurne naar Park Spoor Noord.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!