Media en politiek ‘maken’ Belcacem

Media en politiek ‘maken’ Belcacem

zaterdag 9 juni 2012 10:56
Spread the love

Vandaag word ik er gewoon misselijk van. Het loopt de spuigaten uit.  En ik versta Selahattin Koçak die de media smeekt om op te houden met het groot maken van marginalen en verzwijgen van de overgrote meerderheid, als het om moslims gaat in ons land. Het is allemaal zo doorzichtig en voorspelbaar, maar sommige media lijken enkel nog om hun verkoopcijfers en verpakking bekommerd te zijn. Men ziet enkele ervan trouwens zienderogen achteruitboeren.

Op 11 februari schreef ik op de site van Foyer een reactie op het feit dat Belcacem een heel lang interview kreeg in De Standaard. Ik  schreef toen: “Op vandaag haal je daar (nl. met zoveel onzin, jl) frequent de media mee, en krijg je warempel een interview in een van Vlaanderens grootste kranten. Verrassend… . Ik wil er een pint op verwedden dat de heer Belcacem er het zoveelste bewijs in zal zien dat God zijn woorden “stuurt”… want zeg nu zelf, met zijn vroeger leven zou hij nog geen 5 lijnen gekregen hebben in de krant (tenzij hij echt veelvuldig recidiveerde), en nu krijgt hij voorwaar de status van een groot ideoloog, die zich kan uitspreken over Indië, enfin… de Grote Wereld en God. Dat is niet niets, hoor… “

Of zoals Selahattin Koçak opmerkt: tijdens de persconferentie van Sharia4Belgium in een pitta-bar zaten er meer mediamensen dan de vereniging zelf leden telt. Blijkbaar is Islam iets dat, wanneer het met een geurtje en een kleurtje verpakt kan worden, bijzonder goed “verkocht” geraakt aan onze publieke opinie. Maar er moet dan wel een bijzonder geurtje en kleurtje bij te pas komen. Abu Jahjah merkte terecht in een interview op dat zoiets vandaag enkel in Vlaanderen kan…

En dan de politici die ook nog eens doorslaan… Kom zeg, het gaat om een jongen, in België geboren, die “een grote mond” heeft (woorden van zijn moeder)… en joeps, daar wordt opgeroepen om hem de nationaliteit te ontnemen… en eventueel naar Marokko terug te sturen. En de Staatsveiligheid wordt ook nog eens opgevoerd. Zeg, heren daar, toen ik jullie midden jaren 90 vroeg om op te treden tegen iemand die in alle geval een stuk gevaarlijker was dan Belcacem (en die nota bene de moordenaars van Massoud in Afghanistan  te vriend had), heb ik jullie geen krimp weten geven… Die sheikh heeft daar jaren in Molenbeek zijn gif mogen spuien voordat jullie in beweging kwamen. Wat ik bedoel? Eerlijk gezegd, er lopen hier nogal andere criminelen rond dan Belcacem… en men had die m.i. met veel meer reden de nationaliteit kunnen ontnemen.

Dames en heren politici, respecteer de scheiding van de machten. En als er iets is waar je moet voor oproepen, is het dat straffen die uitgesproken worden effectief ook uitgevoerd worden. Dit is uw democratische plicht. De rest is: zelf over de schreef gaan, rolvervaging.

En waar blijft de positieve berichtgeving, die ‘ook’ nieuws bevat, maar zonder dit ‘verdachte’ geurtje en kleurtje? Ik ben aanwezig geweest op manifestaties waar enkele honderden jongeren, meestal van islamitische huize, niveau secundair onderwijs, aan mekaar op de meest democratische en ‘ingeburgerde’ wijze de resultaten van hun onderzoek voorstelden, o.a. over partnerkeuze, homosexualiteit, levensbeëindiging enz., en alhoewel de media uitgenodigd waren, was er geen kat te bespeuren! Nog geen drie lijntjes hierover in de media.

Neen, dit is gewoon niet ernstig meer… en dan nadien Moureaux verantwoordelijk stellen omdat hij niet heeft kunnen beletten dat een halvegare uit Parijs overgekomen is om orde op zaken te stellen in “Molenbeek l’ignoble”?! Of Brusselse politici naar aanleiding van zulke feiten verwijten dat ze de situatie “alleen” niet aankunnen en Vlaanderen nodig hebben (- een ander thema dat het goed doet in Vlaanderen!). Dit is geen berichtgeving meer, zelfs geen duiding, maar regelrechte stemmingmakerij.

take down
the paywall
steun ons nu!