Nieuws, Mexico -

Steeds meer Mexicanen getraumatiseerd en depressief

MEXICO-STAD — Het aantal gevallen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en acute depressie neemt toe in Mexico. Volgens deskundigen komt dat doordat steeds meer gemeenschappen en soldaten betrokken zijn bij gewapende conflicten

vrijdag 8 juni 2012 16:35
Spread the love

Het geweld escaleerde toen president Felipe Calderón aantrad, in 2006, en onmiddellijk het leger inzette tegen de drugskartels. Na vijf en een half jaar zijn er 50.000 doden, 10.000 vermisten en 250.000 ontheemden.

In het begin kwamen de meeste gevallen van PTSS voor in de gebieden waar de kartels actief waren. De stoornis kan ontstaan wanneer een individu een directe ervaring heeft met aanval, gijzeling, verkrachting of natuurramp.

Omgeving

Ook mensen in de omgeving van de slachtoffers kunnen een dergelijke stoornis ontwikkelen, zegt Edith Zúñiga, directeur van Tech Palewi (wat ruwweg “ik steun je en help je te groeien” betekent in het Nahuatl). “Ook journalisten die het heetst van de strijd meemaken, kunnen PTSS krijgen. Mensen hebben het geweld willen afdoen als normaal. Er is daardoor te weinig aandacht gegeven aan de mentale risico’s. Het is belangrijk om er vroeg iets aan te doen, maar er worden niet genoeg diagnoses gesteld.”

De psychische schade reikt echter verder dan alleen de plaatsen waar het geweld voorkomt, door de enorme media-aandacht. “De stoornis verspreid zich snel in steden”, zegt Mauricio Meschoulam, onderzoeker aan de jezuïtische Ibero-Americaanse Universiteit. “We vinden steeds dezelfde patronen: stressniveaus van mensen zijn recht evenredig aan de mate waarin ze blootstaan aan massamedia” die angst en paniek overbrengen.

Angstaanvallen

Meschoulam, terrorisme-expert, is een van de auteurs van een onderzoek naar het effect van geweld onder 333 Mexicanen. Volgens 72 procent van de ondervraagden heeft het geweld invloed op hun sociale leven. Volgens 60 procent heeft het effect op hun mentale gezondheid. De enquête laat verschillende symptomen zien, zoals regelmatige angstaanvallen, regelmatige slapeloosheid en gevoelens van irritatie en wanhoop. De deelnemers staan via tv en internet bloot aan het dagelijkse nieuws over de terreur.

Vorig jaar toonde een onderzoek onder kinderen in een ziekenhuis in Chihuahua al aan dat PTSS de laatste jaren steeds meer voorkomt onder kinderen. Van de 125 PTSS-patiëntjes in het ziekenhuis, waren er 73 getraumatiseerd door een verkeersongeluk en 52 door geweld. De stoornis kwam het meeste voor bij kinderen tussen de 5 en 7 jaar oud.

“Het is cruciaal om te werken met kwetsbare groepen”, zegt Meschoulam. “Ik denk dat de reactie van de overheid te langzaam is.” Hij wil onderzoek blijven doen naar de effecten van geweld en zo te zien wat de groepen met het grootste risico, zoals kinderen, vrouwen, agenten, soldaten en journalisten, nodig hebben, zodat de zorg kan worden verbeterd.

take down
the paywall
steun ons nu!