Sharia4Belgium: de wedergeboorte van de AEL?

Sharia4Belgium: de wedergeboorte van de AEL?

vrijdag 8 juni 2012 15:40
Spread the love

In de massamedia wordt Fouad Belkacem, chef van S4B, vergeleken met Dyab Abou Jahjah, de leider van de Arabisch-Europese Liga die na een jarenlange demoniserings- en repressiecampagne van het Belgische politieke toneel werd verjaagd. Over die manke vergelijking gaf ik een interview in Joos, Radio 1.

Samengevat komt het hierop neer:

De AEL was een moslimdemocratische organisatie met een begin van massa-aanhang – ongeveer 40 % van de Marokkaans-Antwerpse kiezers stemden bij de federale verkiezingen van 2003 op AEL-kandidaten – en had als doel een achtergestelde laag van moslimjongeren achter een politiek project te scharen – voor werk, decente huisvesting en aangepast onderwijs, tegen politieracisme, voor steun aan het Palestijnse volk en aan de democratische krachten in de moslimwereld.

S4B is een salafistische sekte die een kalifaat wil instellen met middeleeuwse gedragsregels, zonder betekenisvolle aanhang: zelfs bij salafisten, die doorgaans erg apolitiek zijn, worden zij scheef bekeken.

De AEL verscheen in 2002 op het toneel, S4B nu. Zowel toen als nu is de sociaal-economische achterstelling van de moslimminderheid in ons land, en vooral van de jongeren, dramatisch, zelfs uitzichtloos. Het is het onvermogen en de onwil van de elite om aan die fundamentele problemen te remediëren (en aan de rechtmatige eisen van de AEL van toen tegemoet te komen) die het establishment eind 2002 hebben doen besluiten de AEL met intimidatie, demonisering en repessie te vernietigen.

Vandaag wordt S4B geviseerd – niet omdat deze club van clowns in staat zou zijn de moslims te organiseren (moslimjongeren noemen hen minachtend “teletubbies”), maar omdat S4B dienstig is als zondebok of bliksemafleider. Zij zijn de papieren tijger die politiek en media zelf hebben geconstrueerd en nu willen neerhalen.

Dit schijngevecht moet het onvermogen van de elite om aan de explosieve sociaal-economische omstandigheden in de achtergestelde wijken te remediëren, camoufleren. Dat in die operatie pogingen worden ondernomen om de organisatie buiten de wet te stellen en zo enkele pijlers van de rechtstaat – vrijheid van meningsuiting, vrijheid van organisatie, scheiding der machten – worden aangetast, neemt de politieke klasse, daartoe aangevuurd door populisten als Bart De Wever (“wie beschermt mij tegen S4B?”), er graag bij.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!