(Foto: archief door WALTERito)

Organisator Patrick De Groote is alomtegenwoordig. Elke activiteit voor en achter de schermen wordt bezocht en tussendoor is er nog tijd voor een babbeltje.

Opinie, Nieuws, Cultuur, België, Opinie, Wereldmuziek, Minister Joke Schauvliege, Sfinkx, Patrick De Groote, Muzieksector, Urban music - Patrick De Groote

Een wonderlijk Vlaams muziekbeleid

Het zijn weer hoogdagen voor de Vlaamse cultuur: binnenkort worden de structurele subsidies bekendgemaakt. Dan weten we waar we ons de komende vier jaar aan kunnen verwachten, welke cultuuruitingen door de Vlaamse overheid als zinvol en als goed worden ondersteund.

woensdag 6 juni 2012 16:55
Spread the love

Commissies en administratie hebben zich de laatste maanden gebogen over honderden dossiers en het kaf van het koren gescheiden. Dat geeft wonderlijke resultaten.

Muziek bijvoorbeeld, je hoort het elke dag en overal, er is goede en slechte, oude en nieuwe, alle mogelijke stijlen en vormen. Een rijkdom en diversiteit waar iedereen zijn keuze in vindt.

En natuurlijk heeft de Vlaamse regering niet het geld om alle aanvragen te honoreren, en uiteraard vallen veel organisaties en artiesten uit de boot. Dat is jammer, en je hoort de klachten van alle kanten. Iedereen heeft gelijk en iedereen spreekt voor zich, en zo gaat de aandacht naar individuele gevallen.

Maar het is zeker zo interessant te kijken wie er wél op het subsidielijstje staat. Even afpunten waar voor gekozen wordt en welke muziek de komende vier jaar een stevig duwtje in de rug krijgt. Het gaat tenslotte om bijna 19 miljoen euro per jaar, 75 miljoen euro over de hele periode.

75 procent van de muzieksubsidies, meer dan 55 miljoen euro gaat naar klassieke muziek en jazz. Euh? Blijft er 25 procent (net geen 20 miljoen euro) over voor alle andere muziekvormen, waarvan bijna het gehele bedrag naar westerse pop-rock en folk gaat.

In een wereld die steeds globaler wordt en waar ik in de straten en op iPods een fantastische mix hoor van post-dubstep, salsa, moombahton, Arabische pop en ska lijken deze adviezen vanop een heel geïsoleerde planeet te komen. Earth calling Planet Flanders, do you hear me?

Het zal wel crisis zijn, dan zorg je beter goed voor jezelf, en voor je vrienden. Ik lees in de kranten onthutsende berichten over blije commissieleden die wonderwel bijna collectief deze nationale loterij hebben gewonnen. Cultuur schrijven we de komende vier jaar best weer en een grote C…

Vreemd ook dat je in de adviezen weinig terugvindt van de hooggespannen beloftes en rake uitspraken die de subsidieaanvragen vanuit de overheid begeleidden. Artistiek experiment! Diversiteit! Maatschappelijke inbedding! Minderheden!

Nogal wat organisaties hebben deze aanbevelingen ernstig genomen en hun subsidieaanvraag ook aan deze criteria getoetst. Die zijn eraan voor de moeite. De gemaakte keuzes zijn duidelijk: Vlaams! Klassiek! Status Quo! Cultuur!

Oh ja! We hebben met Sfinks ook een dossier ingediend, en dat kreeg wel een hele grappige beoordeling. In ons dossier willen we Sfinks graag uitbreiden met een extra vierde festivaldag rond nieuwe urban music-ontwikkelingen in de wereld.

Volgens de adviesverstrekkers is dit onzin. Zij hebben immers ontdekt dat Sfinks al vier dagen festival organiseert. Ik heb het even nagevraagd bij bezoekers en collega’s. Niemand heeft de laatste jaren deze vierde dag ontdekt, in onze jaarlijks op te sturen actieplannen en evaluaties bespreken we ook telkens onze drie dagen festival, maar volgens Planet Flanders bestaat hij wel degelijk. Wie hem tegenkomt, deze mysterieuze vierde Sfinksdag mag hem onze kant uitsturen.

Bovendien vindt men Sfinks commerciëel, want we hebben in 2010 winst gemaakt! Dat was voor ons een opsteker, want meestal maken we verlies. Maar elke 5 jaar vieren we een verjaardag en nodigen we wat bekendere artiesten uit die het festival een warm hart (en op dat moment een lage gage) toedragen.

Zo stond in 2010 Youssou N’dour op Sfinks. U kent hem wel, de huidige Senegalese minister van Cultuur die midden jaren tachtig zijn eerste Europese concert in Boechout speelde en dat nooit vergeten is. Het was mooi weer en er was veel schoon volk dat jaar.

En we hebben dat jaar onze opgestapelde verliezen goedgemaakt. For the record: in 2011 maakten we verlies, wie weet gaan we dit jaar ook onder 0. Krijgen we dan wel subsidie? En is het wel zo correct om in het kader van een structurele meerjarensubsidie één jaar te isoleren en daar je advies op te baseren?

Wel blij dat Sfinks onlangs opgenomen werd in de top-25 van beste wereldmuziekfestivals van het internationale Songlines-magazine. Voor Planet Earth gaat het wel goed met Sfinks.

Patrick De Groote

Patrick De Groote is programmator van het wereldmuziekfestival Sfinks en van het stadsfestival Zomer van Antwerpen. Hij coördineert ook het European Forum of Worldwide Music Festivals en is betrokken bij festivals in Frankrijk, Korea, Marokko, Mali en Kameroen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!