Wat doe je met Sharia4Belgium?

Wat doe je met Sharia4Belgium?

dinsdag 5 juni 2012 11:49
Spread the love

België heeft Anejm Choudary ontdekt: Islam4UK. Terloops: ga op www.foyer.be en tik de naam Anjem Choudary in (onder zoeken). Op 5 april 2006 lees je daar over Anejm Choudary reeds het volgende. “Anjem Choudary is een fanatieke islamist, en Pakistaan. (…).Anjem Choudary – het weze duidelijk – is een fanaticus. Je weet wel: een van die mensen die overal gaat vertellen dat het Westen rot, materialistisch, goddeloos en enkel met seks bezig is en dus dringend geïslamiseerd moet worden.

Men weet dat al enige tijd in de U.K., maar laat hem daar betijen. That’s British, schijnt het (- die zijn daar niet zoals Little Belgium en zien het groot!)… Omdat er Belgische soldaten in Afghanistan actief zijn, voelt de man zich nu geroepen om van onze democratische vrijheden gebruik te maken om eens in België amok te komen maken. Hij zal er een afdeling van zijn groep komen stichten.

We mogen dus enkel maar hopen dat onze politiemensen alert zijn. Want laat het duidelijk zijn: nu al zijn er in die kringen een aantal criminelen aan het werk die zowel in de drugs- als autozwendel als mensenhandel (prostitutie) actief zijn en van wie men mag vermoeden dat het gewonnen geld deels naar terreuractiviteiten in Pakistan terugvloeit. U weet dat wij hier absoluut geen voorstander zijn van veralgemeningen en hetzemakerij… en zo willen we het blijven houden , wij zouden het echter fijn vinden als men de heer Anjem Choudary met pak en zak opnieuw naar afzender zou terugsturen en als dit – omwille van onze democratische vrijheden niet zou kunnen – toch minstens heel nauwgezet op Belgische bodem zou blijven volgen. Want die meneer heeft de gewoonte van te doen wat hij zegt, en wat hij zegt is gevaarlijk.”

Ik schrijf deze inleiding om sommige lezers die me ongetwijfeld onkritische tolerantie zullen toeschrijven er terloops toch op te wijzen, dat voor ons op Foyer reeds in 2006 duidelijk was dat we de heer Choudary liefst niet in Molenbeek actief zagen zijn.

Maar nu onze vraag, zoals we die vandaag zien: moet er een speciale wet komen die verenigingen als Sharia4Belgium onmogelijk wil maken? Wel, we begrijpen het probleem (zie hierboven), maar denken niettemin dat er geen nood is aan een speciale wet en wel om volgende redenen.

  • Mensen hebben het recht om radicale uitspraken te doen. Voorwaarde: ze mogen niet aanzetten tot haat of tot daden van discriminerende aard. De huidige wetgeving laat toe om dit evenwicht te bewaken.
  • Is Sharia4Belgium wel een organisatie? Ik betwijfel dit. Ik denk dat het veeleer een “beweging” (“harakat”) is. In de Islamitische middenveld traditie (waar men niet zonder meer ons model van middenveld kan op overdragen), bestaat er een verschil tussen een “tariqa” (zeg maar: broederschap die zich rond spirituele inhouden vormt), een “jama’at” (iets wat duidelijker bij ons verenigingsleven aansluit, een “community”), en een “harakat” (een ideeëngoed dat leeft, gepromoot wordt en waardoor mensen zich soms – los van elkaar laten inspireren).

Het belang van “harakat”-s neemt toe, op een ogenblik dat sociale media aan belang winnen. In een “harakat” zal je soms wel eens enkele kleine, locale verenigingsstructuren vinden, maar dat betekent nog niet dat het geheel als een organisatie gereguleerd is, met een soort verticale structuur alsof de heer Anjem Choudary ergens een leider is aan de top van een grote organisatie. Je riskeert dus als Belgische overheid een wet te maken die absoluut onefficiënt is voor dit soort “bewegingen”…

Het is niet aan mij noch aan Foyer om de Staatsveiligheid advies te geven over wat ze nu best doet… Maar wat ons betreft, zouden we adviseren om eerst de bestaande wetgeving efficiënt en consequent toe te passen vooraleer aan nieuwe wetgeving te denken. Enfin, “denken” is altijd toegestaan, natuurlijk. En ten gronde, hou contact met de jonge mensen, en met de sociale media… en je zal al veel weten. Zoek Sharia4Belgium ook niet waar ze niet te vinden is. Het is niet in de grote moskeeën van bv Molenbeek dat zulke beweging kans maakt… Daar zijn – gelukkig maar – intellectuelen als Tariq Ramadan en anderen momenteel veel populairder. En die staan voor moderniteit en dialoog met het Westerse gedachtengoed.

take down
the paywall
steun ons nu!